Aktuelni studijski programi

 

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE


Osnovne akademske studije Geografija (4 godine, 240 ESPB) 
Izlazno zvanje: Diplomirani geograf, sa bližim određenjem u Dodatku diplome.

Moduli:

Osnovne akademske studije Geoinformatika (4 godine, 240 ESPB)
Izlazno zvanje: Diplomirani geograf sa bližim određenjem u Dodatku diplome – geoinformatika

Osnovne akademske studije Turizam (4 godine, 240 ESPB) 
Izlazno zvanje: Diplomirani menadžer, sa bližim određenjem u Dodatku diplome.

Moduli:

MASTER AKADEMSKE STUDIJE


Master akademske studije Geografija (jedna godina, 60 ESPB) 
Izlazno zvanje: Master geograf, sa bližim određenjem u Dodatku diplome.

Moduli:

Master akademske studije Turizam (jedna godina, 60 ESPB) (u postupku akreditacije)
Izlazno zvanje: Master menadžer, sa bližim određenjem u Dodatku diplome.

Moduli:

Master akademske studije Upravljanje kulturnim turizmom i kulturnim nasleđem (jedna godina, 60 ESPB)
Izlazno zvanje: Master turizmolog – Upravljanje kulturnim turizmom i kulturnim nasleđem.

Master akademske studije Ekoturizam i zaštita prirode (jedna godina, 60 ESPB)

Izlazno zvanje: Master ekoturizma 

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE


Doktorske akademske studije Geonauke (3 godine, 180 ESPB)
Izlazno zvanje: Doktorske akademske studije – geografske nauke

Doktorske akademske studije Geonauke – turizam (3 godine, 180 ESPB)
Izlazno zvanje: Doktorske akademske studije – turizam

Doktorske akademske studije Metodika nastave prirodnih nauka (3 godine, 180 ESPB)
Izlazno zvanje: Doktorske akademske studije – metodika nastave prirodnih nauka