Sekretar Departmana

Simonida Stanković Karlaš

simonida.stankovic.k@dgt.uns.ac.rs
Stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti

Kristina Radanović

kristina.radanovic@dgt.uns.ac.rs
Samostalni stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti

Aleksandra Stamenković

aleksandras@dgt.uns.ac.rs
Bibliotekar

Jasna Tatić

jasna.tatic@dgt.uns.ac.rs
Bibliotekar

Dragana Lazić

dragana.lazic@dgt.uns.ac.rs
Tehnički saradnik na održavanju računarske mreže

Ivan Gačević

ivan.gacevic@dgt.uns.ac.rs
Održavanje

Boško Petrov

bosko.petrov@dgt.uns.ac.rs
Održavanje čistoće

Mirjana Kvrgić

mirjana.kvrgic@dgt.uns.ac.rs
Održavanje čistoće

Lidija Vučinić

lidija.v@dgt.uns.ac.rs
Održavanje čistoće

Gospava Janjin

gospava.janjin@dgt.uns.ac.rs