Select Year:
Choose Year
2024
2023
2022
2020
2021
2017

Gastronomska obrada mesa

dr Dragan Tešanović, dr Bojana Kalenjuk Pivarski

Fenomenologija lovne divljači

dr Zoran Ristić, dr Milutin Kovačević

Turistička geografija

dr Lazar Lazić, dr Kristina Košić

Kartografija

dr Slobodan Ćurčić, dr Branko Ristanović

Psihologija u turizmu

dr Tamara Jovanović, dr Sanja Кovačić, dr Nebojša Majstorović

Turizam i održivi razvoj

dr Vladimir Stojanović

Ekološko upravljanje u ugostiteljstvu

dr Milan Bradić

Uvod u turizam

dr Snežana Besermenji

Ekonomska geografija

dr Vladimir Stojanović

E-turizam

dr Uglješa Stankov

GIS u lovstvu i lovnom turizmu

dr Vladimir Marković, dr Milutin Kovačević

Nastavni objekti i sredstva rada u nastavi geografije

dr Ljubica I. Bibić, dr Anđelija I. Džigurski, dr Smiljana Đ. Vučković, dr Jelena M. Jovanov

Inovacije u nastavi geografije

dr Anđelija I. Džigurski, dr Smiljana Đ. Vučković, dr Ljubica I. Bibić, dr Jelena M. Jovanov

Lovno turistička područja Srbije i sveta

dr Jovan Plavša, dr Zoran A. Ristić, dr Imre Nađ, Igor Ponjiger

Menadžment u turizmu i hotelijerstvu

dr Svetlana Vukosav, dr Lukrecija Đeri

Menadžment kulturnog nasleđa i kulturnog turizma

dr Tatjana Pivac, dr Miroslav Vujičić, dr Snežana Besermenji, dr Dajana Vukojević, dr Marija Cimbaljević, dr Almir Marić

Management of cultural heritage and cultural tourism

dr Tatjana Pivac, dr Miroslav Vujičić, dr Snežana Besermenji, dr Dajana Vukojević, dr Marija Cimbaljević, dr Almir Marić

Principi i metode turističke regionalizacije

dr Vuk Garača, dr Jovan Plavša

Reginalna politika evropskih zemlja

Imre Nađ, Milica Solarevic

Upravljanje događajima u kulturnom turizmu

dr Tatjana Pivac, dr Sanja Kovačić, dr Igor Stamenković, dr Marija Bratić

Event managment in cultural tourism

dr Tatjana Pivac, dr Sanja Kovačić, dr Igor Stamenković, dr Marija Bratić

Meso i jela od divljači

dr Milijanko Portić