Naziv projekta: Podsticanje turističkog sektora u Evropi kroz digitalne alate i inovacije
Akronim: DIGITOUR
Broj projekta i program finansiranja: DIGITOUR project is funded through The European
Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA), entrusted by the European
Commission, under the COSME Programme COS-TOURINN-2020-3-04
Ukupan budžet projekta: 1.333.178 EUR
Početak projekta: 10.11.2021.
Završetak projekta: 10.01.2024.
Nosilac projekta: Venetian Cluster (Italija).
Učesnici na projektu: Cluster of Cultural Routes (Serbia); Longarone Fiere, Dolomiti (Italia);
Italcam- Italian-German Chamber of Commerce; Veritas consulting cluster (Bulgaria); TSAC
(Spain), BizGarden (Czech Republic); IDiA; Adi Nouvelle-Aquitaine (France); Aarhus
University (Denmark).
Članovi projektnog tima sa Univerziteta u Novom Sadu, kao članovi Klastera putevima
kulture su: prof. dr Tatjana Pivac i prof. dr Miroslav Vujičić
Kontakt informacije:
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3
Kontakt osoba: prof. dr Tatjana Pivac
Email: tatjana.pivac@dgt.uns.ac.rs
Telefoni: +381214852717
Internet stranica projekta: https://digitour-project.eu/
Opis projekta: Projekat „Podsticanje turističkog sektora u Evropi kroz digitalne alate i
inovacije – DIGITOUR“ (https://digitour-project.eu/) sprovodi Klaster puteva kulture,
zajedno sa devet partnerskih organizacija iz Italije, Nemačke, Francuske, Španije,
Bugarske, Danske i Češke, a finansira ga Evropska komisija preko Izvršne agencije za
mala i srednja preduzeća (EASME), u okviru programa COSME COS-TOURINN-2020-
3-04. Koordinator projekta je Venetian Cluster (Italija).
Kako bi opstala i ostala konkurentna u narednim godinama, malim i srednjim
preduzećima je potrebna podrška u prilagođavanju izazovima i pronalaženju novih
rešenja za efikasno i održivo upravljanje. Razvoj novih proizvoda i usluga je ključ
održivosti, kao i marketing i promocija njihove ponude prema potrebama ciljnih kupaca.
Digitalni alati i tehnologije mogu pomoći malim i srednjim preduzećima u ovom
nastojanju, međutim, nivo veština i znanja o takvim alatima nije na podjednakom nivou
među evropskim malim i srednjim preduzećima, pa čak ni unutar turističkih ekosistema.
Stoga će projekat DIGITOUR podržati mala i srednja preduzeća u turizmu kroz dve vrste
vaučera, ciljajući različite nivoe digitalne zrelosti. Vaučer za unapređenje digitalnih
veština i izgradnju kapaciteta je namenjen preduzećima koja su voljna da unaprede
svoje znanje o digitalnim alatima i tehnologijama kako bi podstakli svoju konkurentnost i
rast. Cilj je povećanje njihovog znanja kroz obuku i individualnu savetodavnu podršku.
Inovacioni vaučer za saradnju je namenjen grupama malih i srednjih preduzeća koja
žele da sarađuju na inovativnim nacionalnim ili transnacionalnim digitalnim projektima.
Cilj je da se podstaknu inovativne ideje malih i srednjih preduzeća kako bi se poboljšali
održivo upravljanje, ponuda proizvoda i usluga, marketing i promocija. Biće posebno

podstaknuta prekogranična partnerstva u turistickom sektoru, kao i međusektorska
saradnja sa dobavljačima inovativnih, digitalnih rešenja i novih tehnologija.
Oba vaučera će doprineti postizanju opšteg cilja projekta – održivo povećanje
konkurentnosti i otpornosti turističkih malih i srednjih preduzeća u Evropi, kako bi mogla
da se izbore sa novim izazovima. Projekat DIGITOUR će stvoriti okruženje pogodno za
inovacije, kako bi evropska turistička mala i srednja preduzeća bila spremna da koriste
inovativne digitalne alate u skladu sa svojim specifičnim potrebama i da razviju nove
ponude i poslovne modele uz podršku stručnjaka.