Nevladina organizacija “Carpe Noctem” predstavlja prvu ekološku organizaciju sa glavnim fokusom na problematiku svetlosnog zagađenja.

Osnovana je 2019. godine u februaru, a osnivači su  članovi Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo: Dajana Bjelajac (asistent), dr Bojan Đerčan (docent) i Dajana Kovačević (student geografije).

Primarni cilj organizacije predstavlja naučna-popularizacija problematike svetlosnog zagađenja kao velike nepoznanice među građanima Srbije, a kroz seriju aktivnosti koje se sprovode tokom cele godine.

Glavni događaj u toku godine predstavlja prvi ekološki festival takve vrste u regionu – Zvezdani Triatlon, dok se Astro šetnje održavaju dva puta godišnje za vreme određenih astronomskih pojava (meteorskih kiša, supermeseca i slično tome). Pored navedenih događaja, održavaju se i naučno-popularna predavanja širom Srbije, kao i svakodnevna virtuelna edukacija putem društvenih mreža i internet stranice organizacije.

Organizacija je zvanični saradnik Međunarodne organizacije “Tamno Nebo” (International Dark-Sky Association) koja broji stotine članova i raznih eksperata širom sveta. Dajana Bjelajac je članica i Međunarodne organizacije “Tamno Nebo” gde je i u sastavu Međunarodne komisije za proglašavanje lokaliteta Tamnog Neba različitih stepena zaštite (International Dark Sky Places Committee).

NVO “Carpe Noctem” je i nosilac projekta “Ekološka Supernova – popularizacija problematike svetlosnog zagađenja” prilikom kojeg je napisan Priručnik o svetlosnom zagađenju, odnosno, prvo štivo o navedenoj problematici napisano na srpskom jeziku. Cilj projekta je da edukuje mlade školskog uzrasta kao i šire građanstvo o problematici svetlosnog zagadjenja, kao i da prosledi priručnike prosledi priručnike u škole, ekološka i astronomska udruženja širom Vojvodine.

Organizacija trenutno broji preko 100 članova širom Srbije, među kojima najveći broja dolazi sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu – studenti i profesori.


Broj telefona: 060/330-37-01
Kontakt: info@carpenoctem.rs
Website: www.carpenoctem.rs
Facebook stranica: Carpe Noctem – Iskoristi noć
Instagram: carpe.noctem_serbia