Oblast naučnog istraživanja:

Geografija životne sredine
Održivi razvoj
Ekonomska geografija
Održivi i ekoturizam

Biografija

Datum i mesto rođenja: 30.06.1973. Odžaci (Vojvodina), Srbija.

Pročitaj više
redovni profesor

dr Lazar Lazić

Oblast naučnog istraživanja

Klimatologija
globalne klimatske promene
prirodna i kulturna dobra u turizmu Vojvodine

Biografija

Rođen je 09.04.1962. u Novom Sadu.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Urbana ekologija
Regionalna politika EU
Politika zivotne sredine EU
Urbani i regionalni razvoj

Biografija

Datum i mesto rođenja: 03.09.1954. Novi Sad.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Fizicka geografija – KLIMATOLOGIJA (urbana klimatologija)

Biografija

Datum i mesto rodenja: 28.05.1979. Sombor.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Zaštita životne sredine
Geoekologija
Turizam i održivi razvoj
Društvena geografija
Zaštita voda

Biografija

Datum i mesto rođenja: 04.11.1981. Kikinda.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Geoturizam
Geodiverzitet i geonasleđe
Geokonzervacija
Održivi oblici turizma

Biografija

Datum i mesto rođenja: 31.07. 1980., Novi Sad

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Urbana klimatologija
Urbana bioklima
Spoljašnji termalni komfor čoveka
Klimatski svesno urbano planiranje

Biografija

Datum i mesto rođenja: 05.09.1988. Pakrac.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Održivi razvoj
Urbana ekologija
Urbana klima
Upravljanje otpadom

Biografija

Datum i mesto rođenja: 25.07.1989. Kruševac.

Pročitaj više