MASTER AKADEMSKE STUDIJE EKOTURIZAM I ZAŠTITA PRIRODE

MODUL

MASTER EKOTURIZMA 

 

Master akademske studije Ekoturizam i zaštita prirode (jedna godina, 60 EPSB)
Zvanje nakon masteriranja: Master ekoturizma

Master akademske studije Ekoturizam i zaštita prirode predstavljaju interdisciplinarne studije, koje zajednički realizuju profesori i asistenti Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo i Departmana za biologiju i ekologiju, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Osmišljene su tako da posmatraju, analiziraju i tumače zaštitu prirode, zaštitu životne sredine, turizam i ekoturizam iz ugla prirodnih i društvenih nauka.

Cilj studijskog programa master akademskih studija Ekoturizam i zaštita prirode je obrazovanje stručnog kadra iz oblasti ekoturizma. U tom procesu neophodno je da student stekne sposobnost analize i sinteze iz oblasti geografije, biologije, turizma i ekologije, s ciljem primene stečenih saznanja u planiranju, organizaciji i upravljanju ekoturizmom. Iz ovog osnovnog cilja proističu i sledeći ciljevi studijskog programa:

 • usvajanje saznanja o složenosti i suštini ekoturizma, koja se nalazi u oceni da je on istovremeno oblik turizma i princip turističkog razvoja usmeren na zaštitu prirode i životnu sredinu;
 • sticanje saznanja o kompleksnom uticaju prirodnih faktora turističke destinacije na ekoturizam i njegovu ponudu (geografski, biološki i ekološki faktori);
 • formiranje kritičkog mišljenja o položaju ekoturizma u sistemu funkcija i ciljeva jednog zaštićenog područja;
 • formiranje kritičkog mišljenja o značaju ekoturizma za održivi razvoj zajednica lokalnog stanovništva;
 • usvajanje saznanja o monitoringu uticaja turističkih aktivnosti na prirodne vrednosti (indikatori održivog turizma u zaštićenim područjima i ekološki osetljivim predelima).

Pohađanjem i savladavanjem studijskog programa Ekoturizam i zaštita prirode studenti stiču sledeće predmetno-specifične veštine i kompetencije:

 • mogućnost praktične primene saznanja o principima ekoturizma u konkretnom zaštićenom području (ili destinaciji sa očuvanim prirodnim odlikama);
 • sposobnost održivog upravljanja aktuelnim eko-turističkim destinacijama, kao i sposobnost osmišljavanja i kreiranja novih i neafirmisanih destinacija;
 • umeće poslovne komunikacije, koja se odvija u rasponu od autoriteta zaštite prirode do aktera turističke privrede;
 • poslove i zadatke promocije, interpretacije i prezentacije eko-turističkih destinacija;
 • umeće komunikacije sa zajednicama lokalnog stanovništva, koja podstiče održivi razvoj destinacije;
 • realizaciju istraživanja s ciljem unapređenja ekoturizma.

Na osnovu stečenih saznanja i po završetku studija, masteri ekoturizma su kompetentni za rad u sledećim institucijama: specijalizovanim državnim institucijama za zaštitu prirode (zavodi za zaštitu prirode, opštinska tela za razvoj turizma i zaštitu prirode), organizacijama upravljača zaštićenih područja (npr. nacionalnih parkova, parkova prirode, specijalnih rezervata prirode), turističkim organizacijama gradova i opština koje su posvećene razvoju ekoturizma i turizma baziranog na prirodi, razvojnim agencijama koje su posvećene razvoju ekoturizma i u udruženjima građana u čijem opisu delovanja su turizam, ekoturizam i zaštita prirode.