MASTER AKADEMSKE STUDIJE

MASTER UPRAVLJANJE KULTURNIM TURIZMOM I KULTURNIM NASLEĐEM

Master akademske studije Turizam (jedna godina, 60 ESPB)
Zvanje nakon masteriranja: Master turizmolog – (Upravljanje kulturnim turizmom i kulturnim nasleđem)

Master program Upravljanje kulturnim turizmom i kulturnim nasleđem je kreiran na osnovu detaljne analize preko 200 kurikuluma iz cele Evrope, a u okviru Erazmus K2+ projekta za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju (CULTURWB). Uz pomoć partnera iz Evropske unije i partnera iz drugih zemalja Zapadnog Balkana, a na osnovu analize sličnih kurikuluma iz oblasti turizma i kulturnog turizma/kulturnog nasleđa. Program je akreditovan 2019. Godine .Svrha studijskog programa je obrazovanje akademskih stručnjaka iz oblasti upravljanja kulturnim nasleđem i kulturnim turizmom, kako bi se osposobili za odgovorno planiranje, organizovanje i uključivanje kulturnih sadržaja u turističku ponudu, sticanje kompetencija za kvalitetno organizovanje kulturnih događaja u brojnim javnim i privatnim preduzećima, utvrđivanje efekata i značaja događaja po razvoj turizma na destinaciji. Studenti se osposobljavaju da ispitaju pretpostavku formiranja kompleksne kulturne turističke ponude, koja je kvantitativno-kvalitativna usklađena ispoljenoj kompleksnoj turističkoj tražnji. Potrebno je da uspešno realizuju istovremeno postojanje, zajedničko i vremenski sinhronizovano dejstvo brojnih atraktivnih, receptivnih, saobraćajnih i organizacionih faktora, na osnovu kojih će uspeti da kvalitetno upravljaju kulturnim nasleđem.

Studenti koji se opredeljuju za ovaj studijski program stiču obimno znanje i veštine koje im omogućavaju kvalitetno organizovanje kulturnih događaja, kao i analizu efekata i značaja tih događaja za razvoj turizma na destinaciji. Kroz samostalni kvalitativni i kvantitativni naučno-istraživački rad, studenti se osposobljavaju za dubinsko razumevanje dinamike kulturnog turizma. Završetak ovog programa omogućava studentima da budu osposobljeni za različite perspektive i uloge, uključujući: kreativni i inovatorski rad u ustanovama kulture, visoko kompetentno planiranje i upravljanje turističkim destinacijama, planiranje i upravljanje kulturnim događajima, istraživanje tržišta kulturnog turizma, razvoj kulturnog turističkog proizvoda, kao i pisanje projektnih aplikacija za finansiranje kulturnih turističkih inicijativa. 

 

“Na Prirodno-matematičkom fakultetu 2022. godine diplomirala sam na smeru turizam, iste godine upisujem master studije na smeru “Kulturni turizam i upravljanje kulturnim nasleđem”.Od prvog momenta kada sam čula za ovaj smer pomislila sam koliko je dobro što posle osnovnih opštih studija možemo da se usmerimo na jedan oblik turizma. Odlučila sam da u četvrtoj godini osnovih studija izaberem izborni predmet kulturni turizam, da bi se bolje upoznala sa ovim oblikom turizma. Ovaj predmet je bio samo uvod za master i zaista mi se svidelo. Master studije na smeru “Kulturni turizam i upravljanje kulturnim nasleđem”; su inovativne, zabavne, mogo toga zanimljivog saznate i naučite, pored svega ovoga upoznate nove kolege što upotpunjuje studiranje. Svideli su mi se predmeti, upoznali smo se sa izradom projekta, više saznali o komunikaciji sa kulturnim turistima, šta je potrebno za organizovanje događaja, upoznali se sa primerima dobre prakse, razvojem brenda, zanimljivom stručnom praksom i za kraj meni se najviše svidelo pravljenje video snimka o nekom kulturnom događaju. Ovaj smer je ispunio moja očekivanja, nadam se da će i tvoja.”

 

Isidora Zorić, studentkinja
 
Moje ime je Anđela Trninić a master studijski program Upravljanje kulturnim turizmom i kulturnim nasleđem sam upisala 2022. godine nakon završenih osnovnih studija na programu Agroturizam i ruralni razvoj. Tokom prethodnih godinu dana sam uvidjela da ovaj program pruža jedinstvenu priliku da istražujem i razumijem bogatstvo kulturnog nasljeđa i njegovu povezanost sa turizmom. Prva stvar koja me privukla ovom programu jeste važnost kulturnog turizma i njegov uticaj na lokalne zajednice i ekonomiju. Učila sam o strategijama
upravljanja kulturnim resursima, projektnom menadžmentu, promociji kulturnih manifestacija i događaja, što mi je veoma značilo u sticanju određenog uvida kako ta industrija funkcioniše. Druga fascinantna dimenzija ovog programa je proučavanje kulturnog nasljeđa. Kroz svoje kurseve, imala sam priliku da istražim različite oblike kulturnog nasljeđa, kao što su arhitektura, umjetnost, muzika, jezik i različite kulture. Takođe, praksa koju sam imala priliku da radim u Galeriji Matice srpske mi je bila od velikog značaja. Tu sam mogla iz prve ruke da vidim i učestvujem u promociji i razvoju kako kulturnog nasljeđa, tako i kulturnog turizma.

 

Anđela Trninić, student
 
Nakon završetka osnovnih studija, dvoumila sam se između upisivanja opšteg turizma i kulturnog. Pošto je turizam sam po sebi dosta opširna sfera, opredelila sam se za studije Kulturnog turizma zato što je to specijalizovan program i takođe nudi predmete koji vas uče upravljanju kulturom, kulturnim dobrima i događajima. Naime, pošto je Novi Sad proglašen za Evropsku prestonicu kulture 2022. i pošto je kultura identitet jednog narodna i veoma je značajna, smatram da je od izuzetne važnosti postojanje jednog ovakvog studijskog programa. Prilikom upisivanja pomenutog smera na master studijama imaćete priliku da proširite svoje vidike. Pored predmeta kao što je projektni menadžment, upravljanje kulturnim nasleđem, događajima imaćete takođe priliku da obavite stručnu praksu u nekoj od kulturnih institucija. Na taj način se ostvaruju kontakti koji vam mogu poslužiti u daljem profesionalnom razvoju. Takođe, ostvarujete mnogobrojna prijateljstva i razvijate komunikaciju sa ljudima iz sfere turizma, ali i šire, koja omogućava stvaranje potencijalne saradnje. Smatram da je smer Upravljanje kulturnim turizmom i kulturnim nasleđem izuzetna prilika koja se treba iskoristiti i ovim putem želim sve vas koji ste zainteresovani da ohrabrim da upišete studije na PMF-u. Srećno kolege i puno uspeha vam želim na svim poljima.

 

Valentina Ago, student

 

Pozivamo vas da nas zapratite na društvenim mrežama: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

 

A takođe i da se prijavite na naš newsletter, gde delimo najnovije naučno-popularne tekstove iz oblasti u kojima su naši profesori i saradnici usavršavani.