EDUKACIJA I ISTRAŽIVANJA U RURALNOM TURIZMU

 


Članovi istraživačke grupe:

Dr Lazar Lazić, redovni profesor
dr Vladimir Stojanović, redovni profesor
dr Anđelija Ivkov-Džigurski, redovni profesor
dr Kristina Košić, redovni profesor
dr Uglješa Stankov, redovni profesor
dr Igor Stamenković, vanredni profesor
dr Mirjana Penić, stručni saradnik

Kontakt:

dr Kristina Košić, redovni profesor
Tel: + 381 21 485 28 35,
Mail: tinicaus@yahoo.com, kristina.kosic@dgt.uns.ac.rs


Istorijat istraživanja:

Ruralni turizam uvršten je u prioritete razvoja turizma u Srbiji. Svedoci smo da ruralna područja, pogotovu ona na većoj udaljenosti od razvijenih urbanih celina, beleže sve snažniju depopulaciju prouzrokovanu ekonomskom nesigurnošću i nedostatkom razvojnih akcija. Ruralni turizam izgleda kao prikladno sredstvo revitalizacije napuštenih ruralnih oblasti i obezbeđuje njihovu održivost u budućnosti kroz očuvanje posla ili stvaranje novih radnih mesta, povećava raznolikost zanimanja, očuvanje usluga, očuvanje pejzaža i prirode ili podršku očuvanju seoskih zanata kao turističke atrakcije.
Nedostatak informacija i znanja je jedan od problema razvoja seoskog turizma. Ova narastajuća grana srpske turističke privrede, u pojedinim segmentima ne zadovoljava elementarne principe. Takve tendencije bi mogle da razvijaju seoski turizam u pogrešnom pravcu (loša usluga, neadekvatna prezentacija resursa, nepoštovanje principa menadžment kvaliteta, zastareli načini promocije i slično).
Cilj formiranja ove istraživačke grupe je bio povećanje kvaliteta usluga u ruralnom turizmu, a kroz edukaciju svih zainteresovanih za bavljenje ovim oblikom turizma.
Glavne aktivnosti istraživačke grupe su organizovanje raznih seminara edukacije u ruralnom turizmu, publikovanje naučnih radova o ruralnom turizmu, organizovanje okruglih stolova i kreativnih radionica.
Grupa se prvenstveno bavi istraživanjem stanja i perspektiva razvoja ruralnog turizma Vojvodine i Srbije, ali i proučavanjem nivoa razvijenosti ruralnog turizma u zemljama u bližem i širem okruženju (Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Grčka, Austrija itd.)


Aktivnosti:

 1.  organizovanje naučnih skupova;
 2.  organizovanje seminara edukacije u ruralnom turizmu, koji su namenjeni zaposlenima u lokalnoj samoupravi, turističkim organizacijama, malim preduzetnicima, poljoprivrednicima i turističkim domaćinstvima u seoskim sredinama, kao i budućim preduzetnicima u ruralnom turizmu;
 3.  pružanje stručne pomoći svim zainteresovanima za usluge u ruralnom turizmu, kako bi na što kvalitetniji način plasirali turistički proizvod;
 4.  izrada strategija razvoja ruralnog turizma određenih turističkih destinacija, opština ili regija;
 5.  jačanje saradnje sa drugim istraživačima i institucijama koje se bave problematikom ruralnog turizma, u cilju razmene pozitivnih iskustava i zajedničkog apliciranja na međunarodne projekte;
 6.  učestvovanje na kreativnim radionicama i okruglim stolovima;
 7.  publikovanje naučnih radova.

Projekti:

 1. SY_CULTour: Synergy of culture and tourism: utilisation of cultural potentials in less favoured rural regions,
  Contract number: 2011/274-864, Document reg.no: INTRA-5018416
  Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Anton Melik Geographical Institute
  Rukovodilac projekta: dr Jasmina Đorđević
 2. Prezentacija, promocija i aktiviranje prirodnih i kulturnih sadržaja Malog Stapara
  Naručilac projekta: Vode Vojvodine
  Nosilac projekta: Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo,  Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  Trajanje projekta: 2010.
  Rukovodilac: dr Lazar Lazić
 3. Edukacija u ruralnom turizmu
  Ministarstvo trgovine, turizma i usluga
  Broj projekta: 1589.
  Trajanje projekta: 2006/07.
  Rukovodilac: dr Lazar Lazić.
 4. Strategija razvoja turizma opštine Odžaci
  Turističke organizacije opštine Odžaci.
  Trajanje projekta: 2007.
  Rukovodilac: dr Vladimir Stojanović
 5. Idejni projekat “Gudurica – destinacija eko-ruralnog turizma”
  Skupština opštine Vršac, sektor zaštite životne sredine.
  Broj projekta: 479.
  Trajanje projekta: 2006.
  Rukovodilac dr Vladimir Stojanović.
 6. Cycling Danube-the establishment of the regional cycling route Srem
  Nosilac projekta: Regionalna razvojna agencija Srem
  Trajanje projekta: 2014.
 7. Program edukacije u cilјu revitalizacije ruralnih sredina povezivanjem polјoprivrede, etno nasleđa i turizma
  Pokrajinski sekretarijat za polјoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Centar za ruralni razvoj Aurora i Privredna komora Vojvodine.
  Br. projekta: 104-320-00011/2008-I-33 Trajanje projekta 2008.
  Rukovodilac: dr Maja Timotijević (Polјoprivredni fakultet, Novi Sad).

Odabrane reference:

 1. Košić, K. (2012): Ruralni turizam Vojvodine, PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, monografija.
 2. Košić, K., Pivac, T., Ivkov-Džigurski, A., Stamenković, I. (2012):  Key principles in development of sustainable rural tourism – case study of Vojvodina, Knowledge and business challenge of globalisation in 2012: Conference Proceedings of the 4th international scientific conference, Celje, 15th–16th November 2012, pp. 814-822 ISBN: 978-961-68-25-67-2
 3. Anđelija Ivkov-Džigurski, Vedrana Babić, Aleksandra Dragin, Kristina Košić, Ivana Blešić (2012): The Mystery of Vlach Magic in the Rural Areas of 21st century Serbia, Eastern European Countryside. Volume 18, Issue , Pages 61–83, ISSN (Print) 1232-885.
 4. Pantelić, M., Stankov, U. & Stojanovic, V.(2011): Tourism development of Mali Stapar as one of the possibilities for decreasing depopulation of west Backa district (Vojvodina, Serbia) Geographica Timisiensis 20 (2) 67-78.
 5. Kristina Košić, Lazar Lazić, Vladimir Stojanović (2010): Application of contemporary marketing strategy in development of rural tourism destinations- Case study of Vojvodina, 20th Biennial International Congress “Tourism & Hospitality Industry 2010. – New Trends in Tourism and Hospitality Managment”, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Managment in Opatija, Croatia.
 6. Stamenković, I., Kicošev, S., Vujičić, M., Blešić, Ivana (2010): Developing cultural tourism and events in Kovilj village (local community has the last word and is the leader and stakeholder in the process of event organisation on the Pan-European Corridors 10 and 7), Book of Abstracts, pp. 80-81, The 4th International Conference Rural Space and Local Development – Regeneration of the Rural Space, 22-25th July 2010, Ministry of Education and Research, Faculty of Geography, Cluj-Napoca, Romania, ISBN: 978-973-595-136-8.
 7. Stamenković, I., Penić, Mirjana (2008): Vojvođanski salaši kao autentične destinacije ruralnog turizma, Zbornik radova sa Naučnog skupa: “Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji u 2008.”, 8-9. oktobar 2008., br. 1, str. 46-53, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad. ISBN 978-86-7031-209-8, COBBIS.SR-ID 241121543, UDK: 338.48 (082), 640.4 (082)
 8. Ivkov-Džigurski, A., Kovačević, T., Zakić, L. (2008): Suveniri kao deo kulturnog nasleđa stanovništva u funkciji turističkog proizvoda. Glasnik Srpskoggeografskog društva, LXXXVIII (4): 59-70.
 9. Lazić L. i dr. (2007): Ruralni turizam, PMF, Departman za geografiju, tu- rizam i hotelijerstvo, Novi Sad: 1-275.
 10.  Stankov, U., Garača, V. (2007): Mogućnosti, ograničenja i pravci razvoja seoskog turizma u Bačkoj, Zbornik radova Departmana za geografiju, tu­rizam i hotelijerstvo.
 11. Stankov, U. (2007): Prirodni potencijali za razvoj seoskog turizma u Bačkoj, Međunarodni naučni skup „Srbija i Republika Srpska u regionalnim i globalnim procesima“, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Pri- rodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjaluci, Trebinje.
 12. Stankov, U. (2007): Mogućnosti kreiranja održivog ruralnog turizma u Bačkoj, Zbornik radova Geografski instituta „Jovan Cvijić“: 251-259.
 13. Ivkov, A., Romelić, J., Lazić, L., Dragin, A., Ivanović, I. (2007): Folklorno nasleđe u turizmu Banata. PMF, Departman za geografiju, turizam i ho- telijerstvo, Novi Sad: 1-234.
 14. Stankov, U. (2007): Rural Tourists’ Experiences in Bačka, IX Internatio­nal Conference “Strategic Development of Tourism Industry in The 21st Century”, University “St.Kliment Ohridski” – Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality – Ohrid, 25-26. May 2007
 15. Košić, K. (2006): Role of local community in development of rural touri­sm in Serbia, Timisoara, International seminar ’’Entrepreneurial initiati­ve and regional development, European comparisons, Timisoara, Roma­nia: West University of Timisoara, Department of human and regional geography: 76- 77.
 16. Ivkov, A. (2006): Folklorno nasleđe u turizmu Vojvodine. Zadužbina An- drejević, Beograd: 1-129.
 17. Košić, K. (2006): Uloga seoskih porodičnih domaćinstava u razvoju rural­nog turizma, Zbornik radova ’’Organizacija i razvitak turističke privrede u regiji sjeveroistočne Bosne”: 169- 179.
 18. Lazić, L., Košić, K. (2006): Condition and possibilities of tourist offer im­provement of Cenej salas houses in rural tourism development in Vojvo- dina, Second International Scientific Congress Progress in Tourism and Hospitality: Present and Future Challenges, Thessaloniki, Greece.
 19. Romelić, J., Plavša, J., Stojanović, V. (2005): Concept of the Creation of Eco-rural Tourism Destination on the Example of Gudurica Settlement, Geographica Pannonica, 9: 51- 58.
 20. Romelić, J., Košić, K., Pivac, T. (2005): The condition and Possibilities of Development Rural tourism in Mountain Part of Vojvodina, Collection of papers – Geographical Institute Jovan Cvijić, 54: 99-114.