STRUČNA PRAKSA – MODULI HOTELIJERSTVO I GASTRONOMIJA

Nastavni planovi i programi Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo usklađeni su sa evropskim procesima u obrazovanju, koji studentima pružaju savladavanje teorijskih i praktičnih znanja i veština. Zamišljeni su tako da razvijaju kompetencije za obavljanje menadžerskih i stručnih poslova u gastronomiji i hotelijerstvu koje su u funkciji turizma.
Obrazovanje budućih menadžera gastronomije i menadžera hotelijerstva zahteva stalni napredak i usvajanje inovacija u gastronomskoj i hotelijerskoj praksi, a upravo je program
izvođenja praktične nastave najznačajnija specifičnost koja je vezana za kvalitetnu edukaciju studenata, koji sticanjem znanja i iskustva putem stručne prakse tokom studiranja izrastaju u kvalitetne kadrove. Veliki broj naših studenata hotelijerstva i gastronomije koji su diplomirali na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo rade kao uspešni menadžeri hotelskih sektora, direktori hotelskih sektora u velikim kompanijama i hotelskim lancima, šefovi kuhinja, konsultanti, profesori, nastavnici praktične nastave, i predstavljaju važnu kariku u kompanijama u kojima su zaposleni. Studenti hotelijerstva i gastronomije nekoliko su puta učestvovali na međunarodnim i Republičkim takmičenjima ugostiteljske i turističke struke gde su dokazali da se mogu uspešno takmičiti sa mnogo iskusnijim i starijim kolegama iz privrede. Stoga se od naših studenata sa pravom očekuje da  završetkom akademskih studija postanu važan segment gastronomske i hotelijerske ponude naše zemlje.

 

PRIPREMNA PRAKSA

Prema nastavnom planu i programu, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, predmet Stručna praksa je obavezan za sve studente, a sastoji se iz pripremne stručne prakse i ferijalne stručne prakse. Pripremna stručna praksa obavlja se u nastavnim radionicama Fakulteta ili ugostiteljskim objektima u Novom Sadu koji ispunjavaju tehničke i kadrovske uslove za izvođenje praktične nastave studenata. U okviru pripremne stručne prakse studenti su dužni da redovno i detaljno popunjavaju Dnevnik pripremne prakse prema uputstvima nastavnika veština. Dnevnik pripremne prakse predstavlja deo dokumentacije za ispit iz predmeta Stručna praksa. Prisustvo i ocenjivanje obavljaju predmetni nastavnici koji izvode pripremnu praksu i lica zadužena za rad studenata u ugostiteljskim objektima na način i prema Nastavnom planu i programu stručne prakse.

 

FERIJALNA PRAKSA

Prema Nastavnom planu i programu, studenti modula Gastronomija i modula Hotelijerstvo svoje predispitne obaveze ispunjavaju i u okviru ferijalne stručne prakse, i to praktičnim radom u odgovarajućem ugostiteljskom objektu u trajanju od 360 radnih sati (1., 2., i 3. godina studija) koje treba završiti u periodu od 60 dana ili 180 radnih sati (4. godina studija) u trajanju od 30 dana.

Ferijalna stručna praksa obavlja se u adekvatnim ugostiteljskim objektima u zemlji i inostranstvu sa kojima Fakultet ima potpisan Ugovor o saradnji. U vanrednim situacijama (svaka situacija zbog koje nije moguće obezbediti radno mesto za svakog redovnog studenta), studentima se može odobriti da organizacija ferijalne stručne prakse u samostalnoj režiji, odnosno da sami predlože ugostiteljski objekat u zemlji ili inostranstvu koji mora biti odobren od strane Nastavnih radionica, a na predlog nastavnika veština. Predloženi ugostiteljski objekat mora ispunjavati minimalne uslove za adekvatno obavljanja prakse. Nakon potpisanog Ugovora o saradnji između Fakulteta i ugostiteljskog objekta, studenti
su dužni prijaviti početak i završetak rada, preuzeti od nastavnika veština Uput za praksu, te se uredno javljati na pozive predmetnih nastavnika, prijavljivati bolovanje i druge prekide rada te i iz drugih razloga održavati kontakte sa kancelarijom za stručnu praksu i redovno obaveštavati nastavnika o radnom vremena. Za vreme obavljanja prakse, studenti su obavezni da uredno popunjavaju Praktikum sa dnevnikom prakse iz predmeta Stručna praksa u kojem zapisuju svoja zapažanja i novine koje im mogu biti od velike koristi u daljem obrazovanju.

 

NASTAVNE RADIONICE

Nastavne radionice su organizaciona jedinica Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF-a u okviru kojih se organizuje i predlaže izvodjenje praktične nastave za
obrazovne profile hotelijerstvo i gastronomija. U sklopu Departmana se nalazi savremeno opremljena laboratorija za praktičnu nastavu iz oblasti Gastronomije (sala 3) i kabinet za praktičnu nastavu (kantina) za praktičnu nastavu iz oblasti usluživanja na 1.godini studija. Članovi nastavnih radionica se zajedno dogovoraju o načinu izvođenja pripremne i ferijalne prakse i o izboru objekata, gde će se praksa realizovati. Kadrovsku strukturu nastavnih radionica čine profesori i nastavnici sa katedri za gastronomiju i hotelijerstvo:

1. Dr Dragan Tešanović , redovni profesor – šef Nastavnih radionica,
2. Dr Ivana Blešić , vanredni profesor – zamenik šefa Nastavnih radionica,
3. MSc Milorad Todorović , nastavnik veština,
4. MSc Goran Radivojević , nastavnik veština,
5. MSc Melita Josipović , nastavnik veština,
6. Dr Mirjana Penić , stručni saradnik.