OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE TURIZMA

MODUL

NUTRICIONIZAM I DIJETETIKA U UGOSTITELJSTVU

 

Osnovne akademske studije Turizam (4 godine, 240 ESPB)
Izlazno zvanje: Diplomirani menadžer, sa bližim određenjem u Dodatku diplome – Nutricionizam i dijetetika u ugostiteljstvu

Neizostavan element razvoja i održavanja normalnih funkcija organizma predstavlja uravnotežena ishrana. Na našem Departmanu, na modulu Nutricionizam i dijetetika obrazuju se budući menadžeri dijetetike i nutricionizma. Na smeru Turizam, na katedri za gastronomiju, u okviru modula Nutricionizam i dijetitika u ugostiteljstvu stiču se znanja iz gastronomije, menadžmenta, marketinga sa posebnim usmerenjem na nutricionizam i dijetetiku. Pored stručnih predmeta iz oblasti gastronomije studenti izučavaju i oblast nutricionizma, a sva stečena znanja su od velikog značaja u obavljanju buduće profesije.

Tokom studiranja na Modulu Nutricionizam i dijetetika u ugostiteljstvu studenti obavljaju stručnu praksu u velikom broju istaknutih objekata sa ciljem sticanja praktičnih znanja koja će ih u potpunosti spremiti za rad u oblasti nutricionizma i dijetetike. Neki od centara u kojim naši studenti obavljaju stručnu praksu su:  nutricionističke ordinacije, bolnice, banjska lečilišta i hoteli visoke kategorije u kojima postoji potreba za personalizovanom uslugom ishrane.

Profesori i asistenti na smeru OAS Nutricionizam i dijetetika u ugostiteljstvu se pomoću brojnih projekata konstantno usavršavaju sa ciljem da poboljšaju kvalitet izvođenja nastave. Primeri takvih projekata su:

  • Nutritivni, senzorni i gastronomski potencijal invazivne vrste raka Faxonius limosusu funkciji održivog razvoja ugostiteljsko turističkog sektora AP Vojvodine. 
  • Povezanost nemačkog gastronomskog identiteta i ugostiteljsko turističke ponude u Vojvodini. 
  • Otpad u održivom ugostiteljstvu Vojvodine. 
  • Biotechnological tools for optimization of short and medium chain carbohydrates content in cereal-based food to prevent gastrointestinal disorders – GutFriendlyCarbs. 
  • Osim navedenog, naš Departman je opremljen najsavremenijom opremom za potrebe praktične nastave, a kroz kabinet možete da se prošetate pomoću virtuelne ture na You Tube-u.

Pored prakse koju studenti pohađaju tokom zimskog i letnjeg semestra postoji i nastavak tokom letnjih meseci kada naši studneti odlaze na ferijalnu praksu na kojoj uz mentorstvo zaposlenih postižu značajne rezultate i napredak u sticanju mnogih praktičnih znanja i veština koja doprinose razvoju njih kao menadžera u nutricionizmu. Studenti kroz sve godine OAS prolaze od najnižih do rukovodećih nivoa u sistemima što je za budućeg menadžera u ovoj oblasti od velikog značaja, kako bi nakon završetka osnovnih studija primenom praktičnih i teorijskih znanja bili spremni da odgovore savremenom izazovima postavljenim pred jednog menadžera u nutricionizmu. 

Pozivamo vas da nas zapratite na društvenim mrežama: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

A takođe i da se prijavite na naš newsletter, gde delimo najnovije naučno-popularne tekstove iz oblasti u kojima su naši profesori i saradnici usavršavani.