Materijal za studente

 

Na ovoj stranici se nalazi spisak materijala za studiranje koji će vam biti potreban tokom semestra. To podrazumeva internet adrese edukativnih platformi koje profesori koriste tokom semestra, ali takođe i web servise koje vam naš fakultet omogućava da koristite. 

Ako ne možete da pronađete materijal za predmete na Moodle ili Microsoft Teams platformi onda je najbolje da kontaktirate predmetnog profesora (istaknuti su u rasporedu časova), a na ovom linku se nalazi spisak svih profesora na našem Departmanu.