MASTER AKADEMSKE STUDIJE GEOGRAFIJE

MODUL

PROFESOR GEOGRAFIJE

 

Master akademske studije Geografija (jedna godina, 60 ESPB)
Zvanje nakon masteriranja: Master geograf (u Dodatku diplome: Profesor geografije)

Studije na modulu Profesor geografije traju jednu godinu. One predstavljaju nadogradnju za sve koji su završili osnovne akademske studije za profesora geografije. Studije imaju ukupno 9 predmeta uključujući pisanje master rada, čijom odbranom se nakon položenih svih ispita završava studijski program i stiče se zvanje Master geograf – Profesor geogafije. Sadržaj koji se uči će pomoći profesorima da nauče da intereaguju sa učenicima srednjih škola i prenesu im svoje znanje prateći didaktičke principe. Nakon završenih studija na ovom modulu, nastavnik je kompetentan za savremenu nastavu geografije i istraživanja u geografskom obrazovanju. Zaposlenja su moguća u osnovnom, srednjem stručnom i opštem srednjem obrazovanju.

Tokom studiranja na modulu Profesor geografije odvijaju se obavezne prakse u srednjim školama, gde svi studenti imaju priliku da u realnim uslovima primene usvojena znanja. Cilj je da se kod studenata razvije osećaj za rad sa učenicima. Neke od škola  sa kojima je ostvarena saradnja i u kojima nastavu drže naši studenti pod mentorstvom nastavnika koji su u zvanju saradnika praktičara su:

  • Gimnazija “Jovan Jovanović Zmaj” odeljenja 7. i 8. razreda
  • Škola za osnovno i srednje obrazovanje “dr Milan Petrović”
  • Gimnazija “Isidora Sekulić” Novi Sad
  • Gimnazija “Laza Kostić ” Novi Sad
  • E gimnazija, Novi Sad
  • Valjevska gimnazija, Valjevo
  • Srednja škola “Sveti Sava” Beograd

Profesori i asistenti koji drže nastavu na smeru profesor geografije su rukovodioci projekata koji za cilj imaju poboljšanje nastave i znanja sa kojim budući i sadašnji nastavnici geografije raspolažu, a neki od njih omogućavaju i aktivno učešće samih studenata. Detaljnije o takvim projektima možete videti na sledećim linkovima:

Pozivamo vas da nas zapratite na društvenim mrežama: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

A takođe i da se prijavite na naš newsletter, gde delimo najnovije naučno-popularne tekstove iz oblasti u kojima su naši profesori i saradnici usavršavani.