IZABRANI PROGRAMI ZA REALIZACIJU PREDMETA TERENSKA NASTAVA 2022-2023.

 

Terenska nastava po ovim programima je obavezna za studente koji su prvi put upisali godinu.

 

„SRBIJA 2“

2.  godina OAS Turizam (modul Turizam)

17-19. maj

Cena: 16.500 rsd. Plaćanje: prva rata (5500 rsd) do 10. aprila, druga (5500 rsd) do 27. aprila i treća (5500 rsd) do 17 maja.

Pratioci: dr Nevena Ćurčić, dr Marija Cimbaljević

Za dodatne informacije možete kontkatirati Mariju Cimbaljević putem mejla marija.cimbaljevic@dgt.uns.ac.rs

 

3 i 4 Srbija, Geografija

Terenska nastava će se realizovati u periodu 19-21. maj 2023.

Cena: 20.370 rsd. Plaćanje: prva rata – 6.000 rsd,, druga rata – 6.000 rsd, treća rata 4.370 (do 15 maja 2023) i četvrta rata 4.000 rsd (jun mesec).

Pratioci: prof. dr Milka Bubalo Živković i dr Đurđa Miljković