IZABRANI PROGRAMI ZA REALIZACIJU PREDMETA TERENSKA NASTAVA

 

Terenska nastava po ovim programima je obavezna za studente koji su prvi put upisali godinu.

 

„VOJVODINA 1 i 2“  

1. i 2. godina OAS Prof. geografije i OAS Geografija i 1. godina OAS Turizam (moduli Turizam i Lovni turizam)

Prva grupa: 24-26. maj (Geografi)

Druga grupa: 25-27. maj (Turizam)

Cena: 11.200 rsd. Plaćanje u jednakim ratama: prva rata do 15. aprila, druga do 15. maja

Prof. dr Dragan Dolinaj, prof. dr Dragoslav Pavić

 

„SRBIJA 2“

1.  godina OAS Turizam (modul Turizam)

10-12. maj

Cena: 11.600 rsd. Plaćanje: prva rata (6000 rsd) do 10. aprila, druga (5600) do 8. maja

(prijava studenata najkasnije do 8. aprila – detalji u programu)

Prof. dr Aleksandra Dragin, prof. dr Đorđije Vasiljević

 

„SRBIJA 3 i 4“

3.  godina OAS Prof. geografije i OAS Geografija i 4. godina OAS Prof. geografije

29-31. maj

Cena: 11.500 rsd. Plaćanje u jednakim ratama: prva do 15. aprila, druga do 15. maja

Prof. dr Milka Bubalo Živković, dr Đurđa Miljković

 

„ĐERDAP I KARPATI“

MAS Prof. geografije

13-15. maj

Cena: 12.300 rsd. Plaćanje u jednakim ratama: prva do 10. aprila, druga do 4. maja

Prof. dr Branko Ristanović, prof. dr Mlađen Jovanović

 

Profesori će spiskove studenata poslati turističkim agencijama početkom sedmice, a studenti treba da se jave u narednih deset dana. Studenti 2. godine OAS Turizam se moraju javiti do 8. maja.