Oblast naučnog istraživanja

Metodika nastave geografije
Demografija
Etnologija
Animacija i logistika u turizmu
Folklorno nasleđe i etno turizam

Biografija

Datum i mesto rođenja: 16.03.1974. Zrenjanin.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Prostorno planiranje, regionalno i ruralno planiranje, turizam i prostorno planiranje, primenjena geografija, sa užim opredeljenjem vrednovanje prirodnih potencijala za potrebe prostornog planiranja, GIS.

Biografija

Datum i mesto rođenja: 17. 04. 1963. Kranj, Slovenija

Pročitaj više

Predmeti

Politička geografija
Nacionalna istorija
Istorija civilizacija i kultura
Istorija

Biografija

Darko Gavrilović je redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Gostujuća predavanja drži na Fakultetu za evropske pravno – političke studije u Novom Sadu.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Metodika nastave geografije
Društvena geografija

Biografija

Datum i mesto rođenja: 30.04.1981. Novi Sad

Pročitaj više

Oblast naučnog interesovanja

Demografija

Biografija

Datum i mesto rođenja: 25.12.1983. Vurden (Holandija).

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja:

Geoinformatika
Geografski Informacioni Sistemi (GIS)
Interdisciplinarna istraživanja

Biografija

Godina i mesto rođenja: 1976., Subotica

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Demografija (fertilitet, migracije, starenje stanovništva, bračnost)
Društvena geografija
Društvene osnove i aspekti turizma

Biografija

Datum i mesto rođenja: 11.02.1986. Sremska Mitrovica.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja:

metodika nastave geografije
prostorno planiranje

Biografija

Datum i mesto rođenja: 22.04.1985. Kikinda.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja:

Engleski kao jezik struke i nauke
Akademsko pisanje i akademski jezik
Engleski kao jezik turizma
Kontrastivna istraživanja engleskog i srpskog jezika
Unapređenje nastave i učenja stranog jezika na fakultetu
Pragmatika i interkulturalnost

Biografija

Rođena 15.01.1970. u Novom Sadu.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Engleski kao jezik struke i nauke
Kontrastivna analiza engleskog i srpskog jezika
Akademski diskurs
Interkulturna kompetencija u nastavi engleskog na univerzitetu
Usmerena modelovana komunikacija u nastavi engleskog kao jezika profesije

Biografija

Datum rođenja: 07.11.1971.
Mesto rođenja: Mostar, Bosna i Hercegovina

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Metodika nastave geografije
Prostorno planiranje

Biografija

Datum i mesto rođenja: 27. avgust 1985. Pakrac.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Prostorno planiranje
Geografski informacioni sistemi (GIS)
Planiranje razvoja infrastrukture
Obnovljivi izvori energije

Biografija

Datum i mesto rođenja: 13.04.1992. Beograd.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Geografski informacioni sistemi (GIS)
Prirodne nepogode i hazardi
Prostorno planiranje
Obnovlјivi izvori energije

Biografija

Datum i mesto rođenja: 22.09.1996. Bijeljina.

Pročitaj više