Praksa za profesore geografije

 

Školska praksa 

Plan i program izvođenja nastave na predmetima Školska praksa i Školska praksa 2 za studente na studijskim programima osnovnih i master studija profesor geografije

Studijski programi profesor geografije na osnovnim i master studijama na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo usklađeni su sa evropskim procesima u obrazovanju. Studijski programi studentima pružaju savladavanje teorijskih i praktičnih znanja i veština koji se ogledaju kroz predmete Školska praksa i Školska praksa 2. Studijski programi su koncipirani tako da razvijaju kompetencije i veštine kod studenata za obavljanje nastavničkog posla u osnovnim i srednjim školama. U okviru ovih predmeta studenti se upoznaju sa važećim Programima nastave i učenja u osnovnim i srednjim školama i Gimnazijama, za nastavni predmet Geografija. Studenti osnovnih studija polažu Školsku praksu u osnovnim školama, dok studenti master studija polažu Školsku praksu 2 u gimnazijama. Svi časovi odvijaju se uz nadzor nastavnika geografije – mentrora, koji je u zvanju saradnik praktičar, i predmetnih nastavnika sa Departmana.

Neki od ishoda predmeta su osposobljavanje studenata da upoznaju praktični aspekt obavljanja poslova koji su karakteristični za nastavnika geografije u osnovnim i srednjim školama, odnosno za rad sa učenicima koji pripadaju uzrasnoj kategoriji adolescenata. Studenti stiču sposobnosti da organizuju sve vidove časova nastave geografije, uključujući izbor oblika, metoda rada i nastavne tehnologije uopšte. Sticanje znanja, veština i navika u načinu ponašanja prema učenicima i načini ažuriranja nastavničke administracije samo su neki od aspekata nastavničkog poziva sa kojim se studenti upoznaju.

 

Praktična nastava 

Predmeti Školska praksa i Školska praksa 2 obuhvataju sledeće celine: 

  • Upoznavanje sa sadržajem predmeta Geografija u osnovnim i srednjim školama po važećim Programima nastave i učenja
  • Prilagođavanje znanja stečenog tokom dosadašnjih studija iz različitih oblasti geografije i osposobljavanje za praktičnu primenu tih znanja u prezentovanju sadržaja Geografija u osnovnim i srednjim školama
  • Praktično izvođenje nastave Geografije u odabranim školama u naseljima Novosadske opštine

Nastava se izvodi u odabranim osnovnim i srednjim školama sa kojima Prirodno-matematički fakultet ima sklopljen ugovor o saradnji. Ugovore o saradnji u oblasti metodičko-didaktičkih predmeta Prirodno-matematički fakultet ima i sa nastavnicima zaposlenim u školama, koji su u zvanju saradnika praktičara, a koji prema svojim kompetencijama i iskustvu u potpunosti ispunjavaju zahteve koje pred njih stavlja posao nastavnika mentora. Studenti najpre slušaju 10 časova (studenti osnovnih studija u osnovnim školama, a studenti master studija u gimnazijama), potom drže probne časove (4 časa u školi u kojoj su obavili slušanje časova), a zatim polažu kolokvijum i ispitni čas. Pre polaganja ispitnog časa, studenti su dužni da polože Metodiku nastave geografije (studenti osnovnih studija) i Metodiku nastave geografije 2 (studenti master studija). 

Literatura

  • Ivanović Bibić Lj., Đukičin Vučković, S. 2021. Praktikum za školsku praksu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad.
  • Romelić J., Ivanović Bibić Lj. 2015. Metodika nastave geografije, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad.
  • Ranđelović J., Dragović R. 2013. Vežbanja u didaktici i metodici nastave geografije, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Niš. 
  • Ivkov A. 2002. Nastava geografije u osnovnim i srednjim školama, priručnik za studente i nastavnike. Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad. 
  • Programi nastave i učenja za nastavni predmet Geografija
  • Aktuelni udžbenici osnovnih škola iz geografije

Profesori:
Prof. dr Ljubica Ivanović Bibić, redovni profesor
Prof. dr Smiljana Đukičin Vučković, vanredni profesor