GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI

 


Članovi istraživačke grupe:

dr Minučer Mesaroš, vandredni profesor
dr Uglješa Stankov, redovni profesor
dr Vladimir Marković, redovni profesor
dr Milica Solarević, vanredni profesor


Kontakt:

dr Minučer Mesaroš, vandredni profesor
minucer.mesaros@dgt.uns.ac.rs
tel. 021 450 602
Trg Dositeja Obradovića 3
21000 Novi Sad


Istorijat istraživanja:

Grupa za geoinformatiku se bavi prikupljanjem, obradom, analizom i prezentovanjem geoprostornih podataka. Istraživanja se obavljaju u okviru nacionalnih, regionalnih i međunarodnih projekata. Istovremeno, grupa pruža stručnu podršku privrednim subjektima i drugim organizacijama čije delatnosti neposredno ili posredno zavise od upotrebe geografskih informacionih sistema za rešavanje prostornih problema. U delatnosti grupe spadaju i organizovanje naučnih skupova, seminara i predavanja, izrada publikacija, udžbenika, monografija, priručnika i dr.


Projekti:

 • „Water shortage hazard and adaptive water management strategies in the Hungarian-Serbian cross-border region“ – rukovođenje projektom (2013-2014) (PP1) – WAHASTRAT – HUSRB_1203_121_130
 • Merenje, monitoring, menadžment i procena rizika od suvišnih unutrašnjih voda u jugoistočnoj Mađarskoj i severnoj Srbiji (korišćenjem daljinske detekcije i infrastrukture prostornih podataka) – učešće na projektu HUSRB/1002/121/088 (2012-2014)
 • Projekat Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja – učešće na projektu  „Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistemima“ (2010-2015) III43002
 • Projekat Ministarstva nauke “Lesne zaravni u Srbiji” – učešće na projektu
 • Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja i Vlada Republike Slovačke, projekat „GIS spatial analysis of tourism areas and protected areas“ – (2010-2011), učešće na projektu
 • Akreditovan program stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora škola za školsku 2014/2015 i 2015/2016 godinu “Veb GIS i geonauke”

Saradnja:

 • Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Univerzitet u Segedinu
 • Univerzitet Matej Bel u Banskoj Bistrici
 • Univerzitet Singidunum u Beogradu
 • Pokrajinski zavod za zaštitu prirode
 • Nacionalni park „Fruška gora”
 • GDI GISDATA, Beograd

Odabrane reference:

 • Marković, V., Klauco, M., Stankov, U., Jovanović, T., Ristić, Z. (2014). Evaluation of Human Imapct on the Land Cover throught Lanscape Metrics: Nature Park “Sargan – Mokra Gora” (Serbia). Annual Set the Environment Protetcton Vol. 16, pp. 52 -73.
 • Stankov, U, Marković,V., Savić, S., Dolinaj, D., Pašić, M., Arsenović, D.      (2014).           Tourism Resources in Urban Heat Island: A GIS Analysis of Novi Sad, Serbia. 5th International Conference on Carography and GIS, June15-20, 2014, Riviera, Bulgaria, 559-566.
 • Jovanović, M., Pavić, D., Mesaroš, M., Stankov, U., Pantelić, M., Armenski, T., Dolinaj, D., Popov, S., Ćosić, Đ., Popović, Lj., Frank, A., Crnojević, V.       (2013).           Water shortage and drought monitoring in Bačka region (Vojvodina, North Serbia) – setting-up measurement stations network. Geographica Pannonica 17 (4), 114-124.
 • Klaučo, M., Gregorová, B., Stankov, U., Marković, V., Lemenkova, P. (2013). Determination of ecological significance based on geostatistical assessment: a case study from the Slovak Natura 2000 protected area. Central European Journal of Geosciences, Volume 5, Issue 1, pp. 28-42,
 • Dragićević, S., Mészáros, M., Djurdjić, S., Pavić, D., Novković, I., Tošić, R. (2013): Vulnerability of National parks to natural hazards in the Serbian Danube region, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 22, No 4
 • van Leeuwen, B., Henits, L., Mészáros, M., Tobak, Z., Szatmári, J., Pavić, D., Savić, S., Dolinaj, D. (2013): Classification Methods for Inland Excess Water Modeling. Journal of Environmental Geography, Vol 6, No 1-2, pp 1-8
 • Klauco, M., Weis, K., Stankov, U., Marković, V., Arsenović, D. (2012). Ecological Significance of Land-Cover Based on Interpretation of Human-Tourism Impact. A Case from Two Different Protected Areas (Slovakia and Serbia). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 7, No. 3, pp. 231 – 246.
 • Jovanović, V., Đurđev, B., Srdić, Z., Stankov, U. (2012). Geografski informacioni sistemi, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet; Univerzitet Singidunum: Novi Sad, Beograd.
 • Grupa raspolaže softverom kompanije Esri sa licencama za profesionalni i edukativni rad, kao i odgovarajućim hardverom i opremom, kako za rad u laboratoriji, tako i za terenska istraživanja.