INKLUZIJA ROMA

U okviru poziva kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2021. godini prepoznat je i projekat “Identifikacija socio-demografskih specifičnosti i novih problema inkluzije romske populacije u procesu obrazovanja tokom pandemije Covid-19”. Rukovodilac projekta je prof. dr Anđelija Ivkov Džigurski, a članovi projektnog tima su prof. dr Ljubica Ivanović Bibić, prof. dr Smiljana Đukičin Vučković i dr Jelena Milanković Jovanov.

Pandemija Covid-19 produbila je već ispoljenu isključenost romske populacije, koja se suočava sa novim problemima u sistemu obrazovanja, a to su: nemogućnost održavanja socijalnih kontakata među vršnjacima, veće osipanje dece iz sistema obrazovanja (drop out), nedostatak stručne podrške pri učenju (nizak obrazovni status roditelja) i nemogućnost učenja na daljinu (tehničke nemogućnosti). Tako je predmet istraživanja usmeren na interdisciplinarni pristup novonastalim problemima romske populacije tokom pandemije i analize kakve posledice takva produbljena inkluzija može ostaviti na budućnost.

Cilj istraživanja je identifikacija i mapiranje postojećih problema uključivanja u obrazovni proces i socijalizaciju romske populacije, nastalih ili produbljenih usled pandemije na području AP Vojvodine.

Identifikovaće se:

  • Problemi u ostvarivanju socijalnih kontakata za učenike nižih razreda (kako je svega 7% obuhvaćeno predškolskim obrazovanjem mnogi takve socijalne kontakte ostvaruju tek u 1. razredu);
  • Problemi u učenju zbog prelaska na nastavu na daljinu u višim razredima osnovne škole usled nedostatka osnovnih uslova za njenu realizaciju;
  • Problemi organizacije obrazovanja odraslih.

 

Projektom bi se utvrdile stope osipanja romske dece iz sistema obrazovanja usled nemogućnosti realizacije i praćenja nastave u uslovima pandemije. Očekuje se i identifikacija glavnih uzroka navedenih problema i davanje konkretnih predloga za rešavanje. Saradnjom sa Nacionalnim savetom Roma i Kancelarijom za inkluziju Roma osmisliće se mehanizam za bolju edukaciju i pomoć deci koja su usled pandemije uskraćena za redovno obrazovanje, kao i pomoć zaposlenima u obrazovanju i za pronalaženje rešenja u datoj situaciji kako za učenike osnovnih škola, tako i za starije.