OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE TURIZMA

MODUL

TURIZAM

 

Osnovne akademske studije Turizam (4 godine, 240 ESPB)
Izlazno zvanje: Diplomirani menadžer, sa bližim određenjem u Dodatku diplome – Turizam

Turizam je jedna od najbrže rastućih industrija u svetu, a takođe predstavlja i jednu od najperspektivnijih grana privrede. U sektoru turizma postoji širok spektar poslova koji omogućavaju razvoj karijere menadžera putovanja, savetnika za putovanja, menadžera događaja i konferencija, turističkog vodiča, rad u turističkim organizacijama, turističkim agencijama, itd. U skladu sa tim, nastava se na ovom studijskom programu zasniva na multidisciplinarnom pristupu. Studenti na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, imaju priliku da se upoznaju sa različitim oblicima turizma, kao što su kulturni turizam, ruralni turizam, zdravstveni turizam, banjski turizam, sportski turizam i drugi. 

Pored toga, posebno se posvećuje pažnja sticanju znanja iz oblasti ekonomije, marketinga, menadžmenta, primene informacionih tehnologija u turizmu i ono što je podjednako važno, na znanje usko vezano za oblast poslovanja u turizmu i njegov razvoj kroz stručne predmete. Neke od turističkih agencija i turističkih organizacija u kojima su se do sada realizovale prakse su:

  • Astra Tours
  • Globus
  • KonTiki Travel
  • Deus Travel
  • Maestral
  • Barcino Tours
  • Turistička organizacija Novog Sada
  • Turistička organizacija Vojvodine

Profesori i asistenti na modulu Turizam se pomoću brojnih međunarodnih i nacionalnih projekata konstantno usavršavaju sa ciljem da poboljšaju kvalitet izvođenja nastave. Primeri takvih projekata su:

Pozivamo vas da nas zapratite na društvenim mrežama: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

A takođe i da se prijavite na naš newsletter, gde delimo najnovije naučno-popularne tekstove iz oblasti u kojima su naši profesori i saradnici usavršavani.

Za kraj pogledajte iskustva naših studenata na dosadašnjem modulu OAS Turizam: Turizmolog, Magdalena Jevđić