MASTER AKADEMSKE STUDIJE TURIZMA

MODUL

TURIZAM

 

Master akademske studije Turizam (jedna godina, 60 ESPB)
Zvanje nakon masteriranja: Master menadžer (u Dodatku diplome: Turizam)

Za one koji žele da se usavrše u oblasti turizma i oblikuju budućnost ove dinamične industrije, Master akademske studije Turizma, na modulu Turizam predstavljaju nezaobilaznu priliku. Ovaj modul priprema studente za odgovorno planiranje, organizaciju i upravljanje u turističkom sektoru. Program istražuje raznolike aspekte, uključujući organizaciju događaja, upravljanje destinacijama i vođenje hotela.

Studentima će biti pružene praktične veštine i teoretsko znanje od suštinskog značaja za uspeh na konkurentnom tržištu turizma, a naglasak je na razvoju atraktivnih turističkih ponuda koje zadovoljavaju različite potrebe posetilaca. Nakon završetka programa, studenti će posedovati duboko razumevanje potrebno za vođenje turističkih preduzeća. Oni će biti opremljeni za razumevanje specifičnosti ovog sektora, uključujući finansije, marketing i uticaj političkih faktora.

Profesori i asistenti na smeru MAS Turizma se, pomoću brojnih međunarodnih i nacionalnih projekata, konstantno usavršavaju sa ciljem da poboljšaju kvalitet izvođenja nastave. Primeri takvih projekata su:

Osim navedenog, ovaj smer pruža i odličnu osnovu za dalje usavršavanje na doktorskim studijama, omogućavajući studentima da produbljuju svoja istraživanja i primene stečeno znanje u realnim situacijama. Za one koje zanima svet putovanja, događaja i turizma, MAS Turizam nudi priliku da postanu stručnjaci koji će oblikovati budućnost ove uzbudljive industrije!

Pozivamo vas da nas zapratite na društvenim mrežama: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

A takođe i da se prijavite na naš newsletter, gde delimo najnovije naučno-popularne tekstove iz oblasti u kojima su naši profesori i saradnici usavršavani.