Naziv projekta: Razvoj vodenog turizma na plovnim putevima koji povezuju Mađarsku i Srbiju
Akronim: WATERTOUR
Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0204
Ukupan budžet projekta: 464.553,77€
Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 394.870,7045€
Početak projekta: 1. maj 2018. godine
Kraj projekta: 31. oktobar 2019. godine
Vodeći korisnik: University of Szeged (Szegedi Tudományegyetem)
Ostali korisnici: Iz Srbije (Prirodno-matematički fakultet – Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo; Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja i Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici – UNS) i fakulteti/instituti iz Mađarske (Institute of Physical Education and Sport Science, Institute of Applied Social Sciences and Minority Policy, Institute of Applied Sciences, Department of Economic and Social Geography – Univerzitet u Segedinu).


Kontakt informacije:

University of Szeged (Szegedi Tudományegyetem)
Adresa: Dugonics squer 13, 6720 Szeged
Kontakt osoba: Mr. Szabo Gábor, rector

Emailrektor@rekt.sztr.hu

Telefoni: +3662544001;


Opis projekta:

Cilj projekta „Razvoj vodenog turizma na plovnim putevima koji povezuju Mađarsku i Srbiju“ je da se podstaknu ljudi na nautički turizam, kao i promocija kulturnog nasleđa i zajedničkih tradicija Mađarske i Srbije. Pored spomenutog, članovi projekta će istraživati prirodne rerurse i društvene vrednosti područja reke Tise, zajedno sa prirodnim i veštačkim plovnim putevima sliva Tise. U planu je i Razvoj zajedničke marketing strategije preko-graničnog regiona gde će se formulisati predlozi za implementaciju zajedničkih marketing aktivnosti na regionalnom nivou.
Želeli bismo da pomognemo zainteresovanim stranama u turizmu da elaboriraju pakete zajedničkih turističkih programa i identifikuju turističke usluge, koje gravitiraju na reci Tisi i povezuje naciju i kulturu Mađarske i Srbije. Složenost projekta se ogleda u međusobno povezanim i prepletenim atrakcijama sportskog, ekološkog i kulturnog turizma.
Započinjanje nove tradicije, cilj je organizacija aktivnosti na vodi, koje takođe stvaraju mogućnosti za studente mađarskog i srpskog univerziteta da se upoznaju i sarađuju u okviru zajednički organizovanih programa u oblasti njihovih specijalizacija, partnerstva, kulture, sporta, rekreacije i zaštite životne sredine. Primenjeni programi nautičkog turizma služiće kao modeli koji kasnije mogu da se razvijaju. Promovisanjem nautičkog turizma i jačanjem turističkog potencijala naselja uz Tisu, kao i primenom rezultata projekta u praksi, program će doprineti poboljšanju regionalno integrativne uloge reka u panonskoj niziji. Projekat će učvrstiti na geostrateški položaj ovih krajeva i, pored toga, ona će takođe poslužiti za pripremu punu integraciju Srbije u EU.

Ova stranica je izrađena uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ove web stranice je isključivo odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta – Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo i ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.

1. Field trip 2018-09-13. i 12. – izveštaj

 

2. Meeting 2018-10-5. – izveštaj

 

2a. Work meeting 12.10.2018. – izveštaj

 

3. Open conference 28. 02.2019. – izveštaj

 

4. Workshop 01.03.2019. – izveštaj

 

5. Workshop 05.04.2019. – izveštaj

 

6. Workshop NS 24.04.2019. – izveštaj

 

7. Workshop 26.04.-27.04.2019. – izveštaj

 

8. Workshop 23.05.2019. – izveštaj

 

9. Conference 12.09.2019.- izveštaj