GeoDigiPract

 

U okviru programske aktivnosti “Razvoj visokog obrazovanja” Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za školsku 2021/2022. godinu prepoznat je i projekat “Implementacija digitalnih kompetencija i dalje usavršavanje nastavnika geografije kroz nastavnu praksu” (GeoDigiPract). Nosilac projekta je Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, a rukovodilac projekta je prof. dr Ljubica Ivanović Bibić, a članovi projektnog tima su prof. dr Anđelija Ivkov Džigurski, prof. dr Lazar Lazić, prof. dr Smiljana Đukičin Vučković, dr Jelena Milanković Jovanov.

Osnovni cilj projekta je implementacija usvojenih znanja i dalji razvoj digitalnih komepetencija studenata/budućih nastavnika koji su u školskoj 2020/2021. godini na osnovnim akademskim studijama bili uključeni u realizaciju projekta DIGinGEOteach i unapređenje postojećih metodičkih predmeta na master studijama, kao i povezivanje teorije i prakse uključujući studente u rad sa nastavnicima u osnovnim i srednjim školama, radi većeg sticanja i primene praktičnih znanja.

Nastavnici praktičari koji bi bili uključeni u projekat mogu uz pomoć digitalnih aplikacija pokazati studentima na praktičnim primerima da pored vođenja školske dokumentacije, mogu postavljati radni i dopunski materijal učenicima.

Poseban benefit u realizaciji projekta i u univerzitetskoj nastavi predstavlja mogućnost korišćenja Internet mreže u kampusu Univerziteta, van učionica, čime se studenti (kroz simulaciju nastave na daljinu) obučavaju za rad u drugačijim uslovima od onih u učionici.  Na ovaj način se nastava može realizovati i na otvorenom prostoru, što svakako predstavlja izazovniji, uzbudljiviji i drugačiji vid iskustva koji će im pomoći da steknu znanje iz zadatih sadržaja.

Sve navedeno realizovaće se kroz obavezne predmete Metodika nastave geografije 2 i Primena didaktičkih principa u nastavi geografije, dok će se u okviru predmeta Kurikulumi u svetu i kod nas studenti upoznati sa iskustvima iz drugih zemalja i mogućnostima povezivanja sa kolegama iz okruženja, ali i iz sveta putem različitih mreža (na primer, uključivanje studenata u rad online zajednica škola ili nastavnika, radi razmene iskustava).

U okviru predmeta Osnove fotografije kao grafičkog sredstva u geografiji studenti će usvojiti znanja o osnovama fotografije, i njenoj uspešnoj primeni u geografiji. Upoznaće se sa vrstama i tehnikama rada sa foto aparatom, te tehnologijom rada digitalnih foto aparata. Upoznaće se sa upotrebom svetla i korišćenjem kompozicionih tehnika. Savladaće karakteristike i načine fotografisanja prirode (živi svet), pejzaža, ljudi, objekata arhitekture. Upoznaće se sa osnovnim tehnikama obrade fotografija putem kompjuterskog softvera. Naučiće kako da koriste dron za potrebe izrade snimaka u funkciji nastave geografije. Savladaće osnovne tehnike letenja dronom i načine kadriranja geografskih objekata iz gornje perspektive.

Kroz praktični rad studenata sa učenicima u srednjim školama, u okviru predmeta Školska praksa 2, insistiraće se na implementaciji svih stečenih znanja iz prethodni kurseva, i to:

  1. U realnom okruženju, odnosno u geografskoj učionici, i
  2. Putem nastave na daljinu, koja će u potpunosti odgovoriti savremenim zahtevima vaspitno-obrazovnog rada u školama u Republici Srbiji.

U okviru projekata “Implementacija digitalnih kompetencija i dalje usavršavanje nastavnika geografije kroz nastavnu praksu” (GeoDigiPract), članovi projekta, zajedno sa studentima na master studijama, uradili su kratku obuku i vežbu rada sa dronom. Tom prilikom prof. dr Lazar Lazić demonstrirao je mnogobrojne mogućnosti rada i primenu drona u nastavi geografije. Studenti i članovi projekta upoznali su se sa načinom upotrebe i osnovnim funkcijama drona, nakon čega su svi imali mogućnost da se oprobaju u upravljanju dronom. Ova dodatna veština će studentima, budućim nastavnicima geografije sigurno pomoći u njihovom radu i povećati digitalne kompetencije, što i jeste osnovni cilj projekata GeoDigiPract.