Redovni profesor - šef katedre

dr Kristina Košić

kristina.kosic@dgt.uns.ac.rs

Oblast naučnog istraživanja

Ruralni turizam
Banjski turizam
Turizam

Biografija

Datum i mesto rođenja: 24.05.1976. Novi Sad.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Društvena geografija
Kulturni turizam
Turizam

Biografija

Datum i mesto rođenja: 1962. Novi Sad.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Kulturne dimenzije i komunikacija u turizmu
Demografske tranzicije i razvoj turizma
Selektivni oblici turizma
Poslovna etika i CSR

Biografija

Datum i mesto rođenja: 18.12.1976. Novi Sad.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Menadžment u turizmu
Ponašanje i zaštita potrošača u turizmu

Biografija

Datum i mesto rođenja: 01.01.1970. Novi Sad.

Pročitaj više

Biografija

Termin konsultacija: ponedeljak 10h.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Kulturni turizam
Vinski turizam
Menadžment događaja

Biografija

Datum i mesto rođenja: 03.07.1976., Novi Sad.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Menadžment ljudskih resursa
Organizaciono ponašanje

Biografija

Datum i mesto rođenja: 28.10.1980. Beograd.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Odnosi korisnika i informacione tehnologije
Turistička iskustva pune svesnosti
Digitalno blagostanje
Prostorni informacioni sistemi
Istraživanje zaštite životne sredine

Biografija

Datum i mesto rođenja: 4.10.1982, Srbobran.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Turizam
Događaji
Konkurentnost turističke destinacije
Selektivni oblici turizma

Biografija

Datum i mesto rođenja: 17.03.1983., Čapljina.

Pročitaj više

Biografija

Munitlak Ivanović Olja je rođena 17.05.1972. godine u Novom Sadu.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Turističko uređenje prostora
Turistička grografija
Turizam

Biografija

Datum i mesto rođenja: 31.10.1981. Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Pročitaj više

Oblast interesovanja i naučnog istraživanja

Religijski turizam (sociologija religije, međureligijski dijalog, mir kroz turizam)
Menadžment događaja i poslovnog turizma (MICE, događaji, kongresni turizam)
Eko-ruralni turizam (održivi turizam u zaštićenim prirodnim dobrima i ruralnim prostorima)
Animacija u turizmu (promocija etnološkog i antropološkog nasleđa naroda kroz organizaciju tematskih animatorskih večeri – humanitarnog karaktera)

Biografija

Datum i mesto rođenja: 24.08.1978. godine, Slavonski Brod, Republika Hrvatska.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Процесс доношења одлуке
Пројектни менаџмент
Развој производа
Kултурни туризам и културно наслеђе
Процена утицаја
Дигитална приступачност
Мотивација у туризму
Примена математичких метода у туризму

Biografija

Datum i mesto rođenja: 04.02.1982 Novi Sad.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Psihologija u turizmu

Biografija

Datum i mesto rođenja: 10.08.1984., Novi Sad.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Geoturizam
Geonasleđe i geodiverzitet
Geokonzervacija
Turistička valorizacija
Arheološki i kulturni turizam
Terroir i geografsko poreklo vina

Biografija

Datum i mesto rođenja: 10.06.1986. Subotica

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Brendiranje destinacije
Marketing u turizmu
Primena statističko-matematičkih metoda u turizmu
Gradski turizam
Kulturni turizam
Religijski turizam
Turistička valorizacija

Biografija

Datum i mesto rođenja: 03.07.1989. Novi Sad

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja

Geografski informacioni sistemi
Pametni turizam
Informaciono-komunikacione tehnologije

Biografija

Datum i mesto rođenja: 02.06.1990. Berane.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja:

Organizaciono ponašanje
Ljudski resursi
Poslovna etika
Društveno odgovorno poslovanje

Biografija

Datum i mesto rođenja: 16.05.1989. Zrenjanin

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja:

Turizam
Kulturni turizam
Ruralni turizam
Spori turizam

Biografija

Datum i mesto rođenja: 06.10.1993., Loznica

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja:

Turizam
Psihologija u turizmu
Brendiranje turističke destinacije

Biografija

Datum i mesto rođenja: 02.01.1995. Sombor, Srbija

Pročitaj više