PALMCULTURE

Naziv projekta: Kultura na dlanu – Palm Culture
Akronim:
 PALMCULTURE
Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0026
Ukupan budžet projekta: 124.035 EUR
Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 105.429,75 EUR
Početak projekta: 1. maj 2018. godine
Kraj projekta: 30. april 2019. godine
Vodeći korisnik: Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület
Korisnik 1: Prirodno-matematički fakultet
Kontakt informacije:
Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület
Adresa: Kossuth Lajos sgt. 97. H-6724, Szeged
Kontakt osoba: Zsolt Péter Függ
Email: fuggzs@gmail.com
Telefoni: +36 30 236 6396


Opis projekta:
Cilj projekta je da se na osnovu izučavanja istorijske kulturne baštine Novog Sada i Segedina kroz temeljnu studiju (terenski rad i istraživanje) uspostavi integralna, sistematski kategorizovana baza podataka (sa fotografskom dokumentacijom) o kulturnom nasleđu i sadržajima na teritoriji pomenutih gradova. Na osnovu baze podataka, razviće se i interaktivni internet portal sa navedenim kulturnim nasleđem.
Projekat se takođe bazira na aktuelnoj savremenoj kulturnoj ponudi Novog Sada i Segedina (festivali, koncerti, pozorišne predstave, izložbe, drugi događaji), razvrstanoj i prezentovanoj u privlačnoj formi. Biće naveden i spisak lokalnih klubova i umetničkih grupa, sa naznakom da li su otvoreni za građane koji bi želeli da im se pridruže ili se informišu o načinu na koji oni rade.
Portal će biti promovisan na nekoliko načina, putem: brošure, letaka, novinskih članaka i kampanja na društvenim medijima.


AGENDA

Otvarajuće konferencije projekta Kultura na dlanu

Culture on the Palm – Palm Culture

Datum: 28. avgust 2018. godine
Mesto: Novi Sad

10:30-11:00 Registracija učesnika

11.00-11.30 Pozdravni govor

  • Milan Micić – pomoćnik pokrajinskog sekretara za kulturno nasleđe, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama AP Vojvodine
  • Sergej Tamaš – pomoćnik za turizam i regionalno-privrednu saradnju, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam AP Vojvodine
  • dr Tatjana Pivac – prodekan Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerzitet u Novom Sadu
  • mr Siniša Jokić – direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada
  • Đula Ribar – Sektor za EU fondove Fondacije “Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture”

11.30- 12.00 Predstavljanje projekta Kultura na dlanu

  • Zsolt Péter Függ – rukovodilac projekta, Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület, Segedin
  • dr Vladimir Stojanović – rukovodilac projekta u Srbiji, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerzitet u Novom Sadu
  • dr Aleksandra Dragin – koordinator projekta u Srbiji, vanredni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerzitet u Novom Sadu

12.00-12.15 Pitanja i diskusija

12.15-13.00 Radni ručak

Reportažu o događaju možete pogledati na sledećim linkovima:

Radio Televizija Vojvodine: https://www.youtube.com/watch?v=PyEmZ2udGh8

Kanal 9: https://www.youtube.com/watch?v=s54uxeO6y-I

Novosadska TV: https://www.youtube.com/watch?v=XJbR1QjQWy8

RTV Delta https://www.youtube.com/watch?v=GBalxBB1lz4

NAPOMENA

Ovaj dokument je izrađen uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ovog dokumenta je isključivo odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta i ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.


Ova stranica je izrađena uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ove web stranice je isključivo odgovornost Prirodno-matematičkog fakulteta – Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo i ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.