Evropska geografska asocijacija za studente geografije – EGEA Novi Sad

 

Udruženje EGEA je osnovano i registrovano 1988. godine u Utrehtu. Od tada do danas, udruženje broji preko 5.000 studenata koji su podeljeni u 5 regiona (36 država, 96 entiteta). EGEA Novi Sad svoje korene ima u 2001. godini, kada tadašnji članovi počinju da se uključuju u mnogobrojne aktivnosti. 

 

EGEA se bavi razvojem konekcija, stvaranjem novih prijateljstava širom sveta, udruživanjem mladih studenata samoinicijativno kroz kongrese, motivacione vikende, razmene, seminare ali i neformalne oblike druženja. Inspirišući mlade studente da kroz ovakve i slične aktivnosti podstaknu mlade lidere u sebi, stvaramo prijatno i održivo okruženje koje je nediskriminišuće i sa mnogo razumevanja za ostale kolege. 

 

EGEA targetira Evropske studente i mlade profesionalce na polju geografiju da podstiču deljenje, volontiranje i alternativno vršnjačko učenje. Sa ponovnim početkom rada u martu 2022. godine, ova asocijacija broji 17 aktivnih članova koji se svojim vrednim trudom i radom zalažu za održavanje aktivnosti ovog udruženja na našem Departmanu. Za sada smo učestvovali na motivacionom vikendu u Vršcu, razmeni u Banja Luci gde smo bili i domaćini u decembru mesecu, te na nekoliko neformalnih druženja naših članova, kao i predstavljanju našeg rada kolegama nižih godina sa našeg Departmana. 

 

Predsednica udruženja: Gojković Ana-Marija


Kontakt: novi-sad@egea.eu
Facebook grupa: EGEA – Novi Sad
Facebook stranica: EGEA Novi Sad
Instagram: egea.novisad