Marketinški tim Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo

Marketinški tim Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo formiran je sa ciljem da promoviše vrednosti, postignuća i uspehe kolektiva, kao i naših studenata. Članovi tima su: Dajana Bjelajac (rukovodilac), Milica Radaković (geografija i geoinformatika), Maja Mijatov Ladičorbić (turizam), Jelena Tepavčević (hotelijerstvo), Stefan Šmugović (gastronomija), Igor Ponjiger (Lovni turizam).

Pored profesora i asistenata, u tim je odnedavno uključeno preko 20 najaktivnijih studenata kako bi komunikacija bila prilagođenija mladima, a veliki doprinos daju i naša udruženja Društvo Mladih Istraživača “Branislav Bukurov”, Evropske geografske asocijacije za studente geografije – “EGEA” (entiteta u Novom Sadu) i Udruženje studenata turizma i ugostiteljstva “Pavle Tomić”.

 

Šta sve spada pod aktivnosti marketinškog tima?

Marketinški tim je osmišljen tako da različitim kanalima komunikacije deli najvažnije informacije vezane za Departman sa fokusom na studije, kao i uspehe naših zaposlenih i studenata. Osim navedenog, marketinški tim ima za cilj da unapredi kvalitet naučne komunikacije i da pomoću naučno-popularnih tekstova, video snimaka ili predavanja predstavi najnovija naučna dostignuća i objasni aktuelne prirodne ili društvene pojave. Pored osmišljavanja digitalnog sadržaja, članovi tima su uključeni i u brojne naučno-popularne događaje poput Festivala nauke, akcije Budi student 1 dan, GisDay, Oči u oči sa naukom i slično tome. Kako bi se đaci što bolje upoznali sa smerovima na našem Departmanu, marketinški tim učestvuje u Sajmovima obrazovanja, posećuje srednje i osnovne škole na poziv profesora, a često ugošćava i zainteresovane đake u samim prostorijama Departmana. Stoga, ako vas interesuju smerovi na našem Departmanu, možemo organizovati grupnu posetu i sagovornika za različite smerove, a u skladu sa mogućnostima, odazvaćemo se i na promocije u školama, sajmovima obrazovanja i sličnim manifestacijama.

Kontakt za Prirodno-matematički fakultet
Saša Rakić – PR Prirodno-matematičkog fakulteta, e-mail: pr@pmf.uns.ac.rs

Kontakt za Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
dr Dajana Bjelajac – rukovodilac marketinškog tima, e-mail: dajana.bjelajac92@gmail.com

Koje sve kanale komunikacije koristi marketinški tim?

Naš Departman najpre objavljuje informacije na zvaničnoj internet stranici, a zatim na društvenim mrežama poput Facebook-a, Instagram-a, LinkedIn-a, You Tube-a i TikTok-a. Pored navedenog, Departman se oglašava i na blog sajtu pod nazivom „Geonatur” gde naši profesori i istaknuti studenti objavljuju tekstove koji su u vezi sa popularizacijom nauke ili iskustvima studenata. Facebook i Instagram se najčešće koriste za deljenje informacija studentima i đacima koji se interesuju za naš Departman, dok su YouTube i TikTok platforme sa edukativnim video snimcima. Informacije o projektima, naučnim radovima, konferencijama i sličnim aktivnostima možete pronaći na LinkedIn platformi.

  • Prezentacija našeg Departmana: [PREZENTACIJA]
  • Prezentacija osnovnih, master i doktorskih studija:  [PREZENTACIJA]
  • Društvene mreže Departmana možete da zapratite na sledećim internet stranicama: [FACEBOOK]  [INSTAGRAM [LINKEDIN]  [YOU TUBE]  [TIKTOK]
  • Blog Geonatur se nalazi na sledećem linku:  [GEONATUR]
  • Ukoliko imate novosti koje želite da podelimo na našim društvenim mrežama, pošaljite materijal na sledeći link: [MATERIJAL ZA MREŽE]
  • Grbovi institucija [LINK]

Za više informacija o smerovima na osnovnim akademskim studijama, posetite:

Za više informacija o smerovima na master akademskim studijama, posetite:

Za više informacija o smerovima na doktorskim akademskim studijama, posetite: