Stručna praksa za studente geoinformatike

 

Najvažniji cilj na osnovnim akademskim studijama geoinformatike je izgradnja uspešne karijere i zapošljavanje naših studenata, na izuzetno dinamičnom tržištu rada koje prati ubrzani razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija. Stručna praksa je veoma važna za sticanje iskustava u poslovnoj komunikaciji, timskom radu i rešavanju problema. Zbog toga počevši od druge godine studija studenti imaju svake godine obaveznu stručnu praksu.

DRUGA GODINA

Trajanje obavezne prakse : 5 radnih dana

Kompanija HERE

HERE Technologies je globalna kompanija koja se specijalizuje za pružanje usluga mapiranja i lokacijskih platformi, prvenstveno za automobilsku industriju, ali i za širok spektar drugih aplikacija. Studenti se tokom prakse upoznaju sa radom kompanije, softverskim i hardverskim rešenjima koja se koriste. Na praksi počinju sa radom na jednostavnijim primerima unosa podataka (npr. proveravanje ispravnosti podataka u aplikaciji za navigaciju i unos izmena). Studenti na praksi takođe imaju priliku da prođu obuke iz korišćenja programskih jezika i klaud platformi. Najbolji studenti na praksi dobijaju nagrade: besplatne obuke, nagradno učešće na letnjim kampovima. Praksu u HERE vodi naša bivša studentkinja geoinformatike Brigita Majoroš koja se u kompaniji zaposlila nakon obavljene prakse.

TREĆA GODINA

Trajanje obavezne prakse : 10 radnih dana

Kompanija DataDev

DataDEV je firma sa sedištem u Srbiji i Nemačkoj, koja se bavi mobilnim mapiranjem i pružanjem usluga obrade podataka dobijenim laserskim skeniranjem prostora, klasifikaciju i ekstrakciju iz oblaka tačaka, te razvojem veštačke inteligencije za generisanje mapa u realnom vremenu. Nakon uspešno završene obavezne stručne prakse studenti mogu da nastave sa plaćenom praksom ili oni nabolji mogu da počnu da rade u kompaniji. Mnogi naši studenti su se odlučili da rade u DataDev. Kompanija posvećuje veliku pažnju razvoju važnih veština: profesionalnosti, odgovornosti ali i timskom radu i negovanju pozitivne i stimulativne radne atmosfere.

ČETVRTA GODINA

Trajanje obavezne prakse : 20 radnih dana

U poslednjem semestru osnovnih studija od studenata se očekuje da pokažu veću samostalnost, inicijativu i kreativnost u radu i u skladu sa tim se na praksi sreću sa složenijim radnim zadacima. Najbolji studenti koji pokazuju talenat i interesovanje za dalji naučni rad stručnu praksu obavljaju na naučnom Institutu Biosens. Ovaj institut Univerziteta u Novom Sadu je vodeći Evropski centar izvrsnosti u našem regionu. Institut se bavi razvojem naprednih informacionih tehnologija i nanotehnologije za primenu u poljoprivredi i zaštiti životne sredine, fokusirajući se na integraciju senzorskih mreža, daljinske detekcije  i velikih podataka u cilju poboljšanja produktivnosti i održivog razvoja. Svakog studenta na praksi vodi mentor iz Instituta, sa kojim zajedno rade na konkretnom istraživačkom zadatku. Institut zapošljava naše najbolje studente – doktorante i obezbeđuje im vrhunske uslove za dalji razvoj istraživačke karijere.

Studenti geonformatike mogu obavljati praksu i na nekoliko drugih načina:

  • U kompanijama, firmama i institucijama iz drugih mesta, koje studenti sami pronalaze. To omogućava studentima da praksu obavljaju u mestima odakle dolaze i da još pre završetka studija počnu sa pronalaženjem potencijalnog radnog mesta. Najčešće se radi u gradskim službama, javnim preduzećima (npr. opština ili mesna zajednica, javna komunalna preduzeća), manjim IT firmama. Departman obezbeđuje kvalitet izvođenja prakse kontrolom i ocenjivanjem obavljenih zadataka.
  • Studenti se podstiču i osposobljavaju za samostalno traženje poslova preko frilens servisa, kao što je Upwork, gde mogu da rade direktno za inostrane poslodavce. Posle druge godine studija studenti imaju neophodne veštine za jednostavnije poslove unosa i izmene podataka, mapiranje, digitalizaciju – vektorizaciju. Do četvrte godine studenti stiču osnovne analitičke veštine i mogu da konkurišu za bolje plaćene poslove koji podrazumevaju rad sa velikim podacima i geoprostornim klaud servisima. 
  • Najbolji studenti završnih godina osnovnih studija imaju prilike da se uključe na mnogobrojne međunarodne projekte koji se realizuju na našem Departmanu. Na taj način stiču dragocena međunarodna stručna iskustva.

Neke od institucija, preduzeća i kompanija gde su naši studenti obavljali stručnu praksu: