5. SRPSKI KONGRES GEOGRAFA “INOVATIVNI PRISTUP I PERSPEKTIVE  PRIMENJENE GEOGRAFIJE” Novi Sad, Srbija

 Uvod | Teme 5. Srpskog kongresa  | OdboriVažni datumi | Uputstva za autore | Drugi poziv | Zbornik radova


Program kongresa

Poštovane kolege,
Naučni, Upravni i Organizacioni odbor Kongresa obavešta Vas da će se 5. SRPSKI KONGRES GEOGRAFA održati uz poštovanje svih epidemioloških mera u terminu od 9. do 11. septembra 2021. godine.
Ovom prilikom Vam šaljemo detaljan Program i satnicu Kongresa. Molimo Vas, da poštujete predviđeno vreme za izlaganje vaših radova. Za plenarne predavače predviđeno je najviše 20 minuta, dok je za ostale učesnike predviđeno najviše 10 minuta.
U toku izrade Programa primili smo i veliki broj zahteva za izmenu naslova, redosled autora i drugih informacija, koje još uvek nisu potpuno definisane, tako da Vam se unapred izvinjavamo ako zahtevane izmene nismo uvrstili u Program koji Vam šaljemo.
Molimo Vas, da nam zbog lakše organizacije, pošaljete Vaše prezentacije najkasnije do 07.09.2021. Za izradu prezentacija ne postoji template, a šaljete ih na geokongres2020@dgt.uns.ac.rs tako sto ćete istu imenovati prezimenom prvog autora rada.
Takođe, ljubazno Vas molimo da nam na istu e-mail adresu pošaljete dokaz o uplati kotizacije u vidu skeniranog računa ili uplatnice.
Upućujemo Vam najiskrenije pozdrave i željno iščekujemo Vaš dolazak u Novi Sad.

S poštovanjem,

prof. dr Lazar Lazić
Predsednik Organizacionog Odbora 5. Srpskog Kongresa Geografa

 

————————————————-

Poštovane kolege,

Naučni, Upravni i Organizacioni odbor Kongresa doneo je odluku da se 5. Srpski Kongres Geografa održi u terminu od 09. do 11. septembra 2021. godine.

Razlog za donošenje ove odluke je želja da se Kongres održi uživo, kako bi se okupili u Novom Sadu, gde će učesnici izlagati svoja istraživanja, preneti iskustva, razmeniti ideje i ostrvariti uspešnu saradnju.

Kongres će biti organizovan tako da će se poštovati sve epidemiološke mere koje u terminu održavanja Kongresa budu na snazi.

Svaki učesnik može da pošalje novi apstrakt umesto prihvaćenog. Takođe, pružićemo priliku novim učesnicima da pošalju apstrakte. Detaljno o novim datumima za registraciju, slanje apstrakata i plaćanje kotizacije možete pronaći u prilogu Obaveštenja. Sve informacije u vezi Konresa možete videte na sajtu Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo.

U ime Naučnog, Upravnog i Organizacionog Odbora srdačno Vam upućujemo najiskrenije pozdrave.

S poštovanjem,

prof. dr Lazar Lazić

Predsednik Organizacionog Odbora 5. Srpskog Kongresa Geografa


Uvod

Peti srpski kongres geografa – „Inovativni pristup i perspektive primenjene geografije“, posvećen je primenjenoj, ili aplikativnoj geografiji. Geografi teže razumevanju prirodnih i društvenih pojava u prostoru koji ih okružuje, dok njihova saznanja nastaju u
dijalektici s tim prostorom. Samim tim geografska istraživanja odnose se na „stvaran
svet“ oko nas. Pošto rezultate istraživanja prosleđuju i drugima, pojedincima ili grupama, geografi tako dobijaju mogućnost da formiraju uverenja i modele ponašanja šireg
sloja populacije.
Neke geografske discipline daju prioritet saznanjima koja se mogu primeniti u rešavanju hitnih problema u društvu, što je primetno u oblastima klimatskih promena, zaštite životne sredine, demografije, turizma, urbanog i regionalnog planiranja. Mogućnost
primene rezultata geografskih istraživanja može biti i šira, pa se odnosi i na pitanja
društvene nejednakosti, rešavanja društvenih sukoba, razvoja kulture i njene geografske distribucije, kao i na usvajanje politika od značaja za razvoj neke zajednice.
Geografija i geografi mogu i moraju značajno doprineti razumevanju prirodnih i druš-
tvenih procesa u kontekstu problema koji opterećuju savremeni svet. Prisutna saglasnost o tačno određenom mestu primenjene geografije u čitavom nizu najraznovrsnijih situacija s kojima geografska nauka korespondira, treba da podstakne istraživače da
primenjenu geografiju, s više entuzijazma, razvijaju tamo gde je to moguće. Na temelju
navedenih činjenica, Peti srpski kongres geografa posvećujemo aplikativnoj geografji,
s težnjom da ona bude više zastupljena unutar prostora u kome živimo i stvaramo.
Naučni odbor

« Početak stranice »


Teme 5. Srpskog kongresa

 1. Izazovi savremene geomorfologije
 2. Izazovi savremene hidrologije
 3. Klimatske promene: posledice, mitigacija i adaptacija
 4. Geoekologija i zaštita životne sredine
 5. Demografski razvoj, populaciona politika i migracije
 6. Geoinformatika, uloga geografje u IV industrijskoj revoluciji
 7. Ekonomska geografja, neujednačeni prostorni razvoj i globalizacija
 8. Planiranje, uređenje i zaštita prostora i naselja
 9. Regionalna geografija i regionalni razvoj
 10. Geopolitički problemi i izazovi u savremenom svetu
 11. Geografsko obrazovanje, metodika i didaktika geografje
 12. Primena geografije u turizmu
 13. Poster sekcija

« Početak stranice »


Odbori

POČASNI ODBOR

 1. Prof. dr Zoran Milošević, Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost
 2. Prof. dr Dejan Jakšić, Rektor Univerziteta u Novom Sadu
 3. dr Radivoje Stojković, predsednik NPS
 4. Prof. dr Slobodan Ćurčić, profesor emeritus
 5. Prof. dr Stevan Stanković, professor emeritus

NAUČNI ODBOR KONGRESA

 1. Prof. dr Mirko Grčić, predsednik SGD
 2. Prof. dr Lazar Lazić, direktor, DGTH, Novi Sad
 3. Prof. dr Vladimir Stojanović, Šef katedre za geoekologiju, DGTH, Novi Sad
 4. Prof. dr Anđelija Ivkov-Džigurski, Šef katedre za društvenu geografju, DGTH, Novi Sad
 5. Prof. dr Milka Bubalo Živković, Šef katedre za regionalnu geografju, DGTH, Novi Sad
 6. Prof. dr Dragolav Pavić, Šef katedre za fzičku geografju, DGTH, Novi Sad
 7. Prof. dr Rajko Gnjato, predsednik Geografskog društva Republike Srpske
 8. Prof. dr Dejan Filipović, Dekan, Geografski fakultet, Beograd
 9. Prof. dr Aleksandar Radivojević, Dekan, Departman za geografju, Niš
 10. Prof. dr Goran Trbić, Dekan, PMF Banja Luka
 11. dr Danijela Vukoičić, šef Odseka za geografiju, PMF, Kosovska Mitrovica
 12. Vladimir Aleksandrovič Kolosov, PhD, Lomonosov University, Russsia
 13. Szabo Szilard, PhD , University Of Debrecen, Hungary
 14. Michal Lehnert, PhD, Palacky University Olomouc, Czech Republic
 15. Eva Konečnik Kotnik, PhD, University of Maribor, Faculty of Arts, Slovenia
 16. Cezar Morar, PhD, University of Oradea, Romania
 17. Tanya Zheng Tan PhD, Lille Catholic University, Mechanical and Civil Engineering Department, France
 18. Moira Kostić Bobanović PhD, Juraj Dobrila University of Pula Faculty of Economics and Tourism “Dr.
  Mijo Mirković”, Croatia
 19. Valentin Mihajlov, PhD, Bulgarian Academy of Sciences and University of Silesia in Katowice,
  Poland

ORGANIZACIONI ODBOR KONGRESA

 1. Prof. dr Milica Pavkov Hrvojević
 2. Prof. dr Lazar Lazić
 3. Prof. dr Mirko Grčić
 4. Prof. dr Anđelija Ivkov-Džigurski
 5. Prof. dr Vladimir Stojanović
 6. Prof. dr Milka Bubalo Živković
 7. Prof. dr Mlađen Jovanović
 8. Prof. dr Ljubica Ivanović Bibić
 9. dr Miroslav Vujičić
 10. dr Dragan Milošević
 11. dr Jelena Milanković Jovanov
 12. dr Dragana Vuković Vojnović

« Početak stranice »


Važni datumi

Prvi poziv 15.07.2019.
Rok za slanje naslova rada i abstracta 01.04.2021.
Potvrda o prijemu abstracta 15.04.2021.
Rok za slanje celog rada 01.08.2021.
Potvrda o prijemu rada 15.08.2021.
Slanje poslednjeg obaveštenja 25.08.2021.
Datum održavanja kongresa 09-11 Septembar 2021.

 

Kotizacije

Kotizacija
1.07.2021.–31.8.2021.
Rana kotizacija
do 31.06.2021.
Učesnici konferencije* 150 € 120 €
Studenti** 80 € 60 €
Nastavnici i profesori iz škola*** 40€

 

U dinarskoj protivrednosti Kotizacija
1.07.2021.–31.8.2021.
Rana kotizacija
do 31.06.2021.
Učesnici konferencije* 17.700,00 din 14.160,00 din
Studenti** 9.440,00 din 7.080,00 din
Nastavnici i profesori iz škola*** 4.720,00 din

 

* u kotizaciju uračunat zbornik abstrakta, materijal konferencije, mogućnost prisustva plenarnom delu
i sekcijama, koktel dobrodošlice, posluženje na kafe pauzama, svečana večera i izlet
** neophodna potvrda sa fakulteta kao dokaz o studiranju
*** u kotizaciju uračunat materijal konferencije, mogućnost prisustva plenarnom delu i sekcijama, koktel
dobrodošlice i posluženje na kafe pauzama

« Početak stranice »


Uputstva za autore

Mole se autori da prijave samo originalan rad koji nije ranije objavljivan.
Uputstvo za pisanje apstrakta
Apstrakt treba da sadrži:

 • naslov rada otkucan velikim slovima
 • ime autora otkucano prvo slovo velikim a ostala malim, prezime autora otkucano velikim slovima
 • aflijaciju
 • poštansku i mail adresu autora
 • tekst apstrakta treba da bude otkucan u regularnom fontu Times New Roman, 12pt, sa maksimum
  od 1000 karaktera (sa razmakom)
 • ključne reči (do 5)
  Uputstvo za pisanje rada biće poslato u 2. pozivu.
  Zvanični jezici konferencije su srpski i engleski

Obratite pažnju na važne datume i rokove kako biste se uspešno prijavili i učestvovali na konferenciji.
Molimo Vas da posaljete abstrakte (na engleskom), koristeći obrazac za formular za registaciju.
Međutim, ako želite, apstrakti se mogu poslati na e-mail: geokongres2020©dgt.uns.ac.rs.
Autori mogu dostaviti više od jednog abstrakta (maksimum 3 po autoru-koautoru) za usmenu ili poster prezentaciju (svaki abstrakt mora biti odvojeno registrovan!)
Svi koautori i njihova afilijacija (ako su različiti od prvih autora) moraju biti jasno naznačeni u odgovarajućoj praznini obrasca za registraciju. 
U slučaju registracije putem e-maila navedite koji će autor biti korespodent.

Koautori koji nameravaju da učestvuju na konferenciji su takođe obavezni da se registruju! Koautori plaćaju pun iznos kotizacije.

« Početak stranice »