DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

DOKTOR NAUKA – GEOGRAFSKE NAUKE

 

 

3 godine, 180 ESPB

Zvanje nakon doktoriranja: Doktor nauka – geo-nauke

 

Tokom trećeg stepena studija, dve presudne stvari utiču na razvijanje sposobnosti doktoranda: praćenje najnovijih naučnih dostignuća i upotreba kritičkog mišljenja. Studenti će biti obučeni da sprovode aktuelna i naučno značajna istraživanja, kao i da razvijaju inovativne tehnologije i metode koje doprinose opštem napretku društva. Takođe, biće naviknuti na kritičko procenjivanje tuđih istraživanja, što je od velikog značaja za geonauke, posebno geografiju.

 

 

U savremenom vremenu, znanja stečena na ovom programu imaju široku primenu. Studenti će biti sposobni da doprinesu naučnim istraživanjima u oblasti geonauka, ali i da rešavaju izazove u vodoprivredi, ekologiji, prostornom planiranju i drugim oblastima. Ovo znanje će biti ključno za razumevanje budućih promena u društvu i ekosistemu koje su posledica globalne klimatske dinamike, prirodnih katastrofa i geopolitičkih odluka. Ciljevi ovog programa nisu samo akademski. Studenti će razvijati naučne i kreativne sposobnosti, kako bi se uspešno i samostalno nosili sa izazovima naučne karijere nakon što steknu zvanje doktora nauka – geonauke. Cilj nam je da upotrebe geografski način razmišljanja i naučni pristup problemima kako bi aktivno učestvovali u njihovom rešavanju.

 

Profesori na ovom smeru se pomoću brojnih međunarodnih i nacionalnih projekata konstantno usavršavaju sa ciljem da poboljšaju kvalitet izvođenja nastave. Primeri takvih projekata su:

 

Pozivamo vas da nas zapratite na društvenim mrežama: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

A takođe i da se prijavite na naš newsletter, gde delimo najnovije naučno-popularne tekstove iz oblasti u kojima su naši profesori i saradnici usavršavani.