DEMOGRAFSKA ISTRAŽIVANJA

 


Članovi istraživačke grupe:

dr Anđelija Ivkov Džigurski, redovni profesor
dr Milka Bubalo Živković, redovni profesor
dr Tamara Lukić, redovni profesor
dr Ljubica Ivanović Bibić, redovni profesor
dr Daniela Arsenović, vanredni profesor
dr Bojan Đerčan, vanredni profesor
dr Milica Solarević, vanredni profesor
msc Milena Sekulić, student doktorskih studija


Kontakt osoba:

dr Daniela Arsenović, vanredni profesor
e-mail: daniela.arsenovic@dgt.uns.ac.rs


Istorijat istraživanja:

Demografska istraživanja imaju dugu tradiciju na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo i vezuju se za 1969. godinu kada je osnovan Prirodno-matematički fakultet u čijem sastavu je od samog početka katedra za geografiju.
Grupa za demografska istraživanja bavi se proučavanjem stanovništva sa različitih aspekata.  Osnovna delatnost grupe je predstavljanje i implementacija naučnih rezultata u širu društvenu zajednicu.

Istraživanja obuhvataju velik broj savremenih problema stanovništva:

  • Podaci i izvori podataka o stanovništvu
  • Dinamika kretanja stanovništva
  • Starenje stanovništva
  • Migracije stanovništva
  • Mortalitet stanovništva
  • Fertilitet stanovništva
  • Populaciona politika stanovništva

Organizovane konferencije:

Suorganizatori simpozijuma “Berislav Beta Berić”, koji se od 1997. godine održava svake dve godine. Simpozijum se organizuje u saradnji sa Maticom srpskom i Vladom AP Vojvodine, Sekretarijatom za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.


Saradnja:

Razvijanje naučne i stručne saradnje, na nacionalnom i međunarodnom nivou, je jedan od prioriteta u radu grupe. Članovi grupe su kroz različite programe (IPA, COST, Bilateralna saradnja, Erasmus+) ostarili i ostvaruju značajnu saradnju sa Univerzitetima i istraživačkim grupama u regionu i drugim evropskim zemljama. Pored toga, grupa je razvila i saradnju i sa: Društvom demografa Srbije, a značajnu saradnju grupa ostvaruje i sa pokrajinskim Sekretarijatom za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Sekretarijatom za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice.