Redovni profesor - Šef Katedre za lovni turizam

dr Zoran Ristić

zoran.ristic@dgt.uns.ac.rs

Oblast naučnog istraživanja:

Lovstvo i Lovni turizam (izrada Programa i projekata)
Uzgoj, proizvodnja i zaštita divljači (izrada projekata i studija)
Planiranje u lovstvu (izrada lovnih osnova, godišnjih planova gazdovanja i elaborata)

Biografija:

Datum i mesto rođenja: 19. 10. 1956., Karavukovo.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja:

Lovni turizam
Staništa divljači
Geografski Informacioni Sistem (GIS)
Turizam

Biografija:

Datum i mesto rođenja: 28.03.1984.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja:

Lovni turizam
Turizam

Biografija:

Datum i mesto rođenja: 26.04.1983. Smederevo

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja:

Lovni turizam
Turizam
Geografski Informacioni Sistem (GIS)

Biografija:

Datum i mesto rođenja: 02.07.1985. Novi Sad.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja:

Lovni turizam
Lovstvo
Geografski Informacioni Sistemi (GIS)

Biografija

Datum i mesto rodenja: 09.03.1990. Novi Sad.

Pročitaj više

Oblast naučnog istraživanja:

Lovni turizam

Biografija:

Datum i mesto rođenja: 22.08.1967. Bjelovar, Hrvatska.

Pročitaj više