Seminari za nastavnike i profesore geografije

  • U  katalozima programa (https://zuov.gov.rs/katalozi-programa-stalnog-strucnog-usavrsavanja/) strucnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju nalaze se akreditovani seminari Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematickog fakulteta iz Novog Sada, namenjeni nastavnicima i profesorima geografije.
  • Do sada je akreditovano 11 seminara:
   1. Gis, multimedija i internet u funkciji edukacije nastavnika za kvalitetnije obrazovanje, (292/03);
   2. Edukacija nastavnika geografije za korišćenje aktivnih metoda u nastavi (291/03)
   3. GIS, multimedija i internet u funkciji edukacije nastavnika za kvalitetnije obrazovanje 1, školska 2007/2008. (100/07)
   4. GIS, multimedija i internet u funkciji edukacije nastavnika za kvalitetnije obrazovanje 2, školska 2007/2008. (101/07)
   5. Interaktivna nastava – savremena nastava geografije“, školska 2009/2010. i 2011/2012. (151/09; 195/11)
   6. Upoznajte svet oko sebe putem interneta – nova tehnologija učenja u osnovnim i srednjim školama“, školska 2011/2012. (201/11)
   7. Primenaračunara u nastavi geografije za rad sa učenicima sa oštećenjem vida 2010-2011 (Broj: 751)
   8. Savremena geografija – napredak u nastavi i pristupu geografskim sadržajima i jačanje profesionalnih kapaciteta nastavnika. Broj programa u Katalogu  2014/15. и 2015/2016.godina, 591, Kompetencija: K1, Prioriteti: 1.
   9. Igra kao faktor motivacije u učenju geografskih sadržaja. Broj programa u Katalogu  2014/15.; 2015/2016; 2016/2017.; i 2017/2018 godina,, 910, Kompetencija: K1, Prioriteti: 2.
   10. Mape uma kao inovativno sredstvo za usvajanje predstava, pojmova i zakonitosti prilikom izučavanja geografskih sadržaja. Broj programa u Katalogu 2018/2021 godina,, 810, Kompetencija: K2, Prioriteti: 3.
   11. Integrisana nastava prirodno-matematičkih nauka i informatike kroz različite oblike rada u osnovnoj školi, sa posebnim osvrtom na inkluziju. Broj programa u Katalogu 2018/2021 godina,, 179, Kompetencija: K2, Prioriteti: 2.

Održani seminari


HACCP Seminar