OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

GEOINFORMATIKA

 

Osnovne akademske studije Geoinformatika (4 godine, 240 ESPB)
Izlazno zvanje: Diplomirani geograf sa bližim određenjem u Dodatku diplome: Diplomirani geograf – geoinformatike

 

U svetu u kome se oslanjamo na tehnologiju nastala je potreba za kadrom koji je osposobljen da znanja iz oblasti geonauka spoji sa informatičkim veštinama. Na smeru osnovnih akademskih studija Geoinformatika mladi ljudi dobijaju šansu da geografsku sredinu posmatraju kroz prozor informatike i statistike, što im omogućava dublje analize putem Geografskog Informacionog Sitema (GIS-a). Tokom četiri godine studija koriste se brojni softveri i metode za prikupljanje, skladištenje, analizu i vizuelizaciju prostornih baza podataka. Bazični geografski predmeti predstavljaju osnovu, kojom se geoinformatičar koristi kako bi razumeo prirodne procese i kako bi rešavao problemske situacije u njoj.

Tokom studiranja na OAS Geografija, modul Geoprostorni analitičar odvija se obavezna praksa u 3. i 4. godini u relevantnim institucijama, organizacijama i privrednim subjektima, gde svi studenti imaju priliku da učestvuju u radnim aktivnostima institucija i steknu neprocenjivo iskustvo.

Profesori i asistenti koji drže nastavu na modulu Georpostorni analitičar su rukovodioci projekata koji su usko povezani sa održivim razvojem, pametnim gradovima i obradom i vizuelizacijom geoprostornih podataka, a neki od njih omogućavaju i aktivno učešće samih studenata. Detaljnije o takvim projektima možete videti na sledećim linkovima:

 

Pozivamo vas da nas zapratite na društvenim mrežama: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

A takođe i da se prijavite na naš newsletter, gde delimo najnovije naučno-popularne tekstove iz oblasti u kojima su naši profesori i saradnici usavršavani.

Za kraj pogledajte iskustva naših studenata na smeru OAS Geoinformatika: