OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE GEOGRAFIJE

MODUL

PROFESOR GEOGRAFIJE 

 

Osnovne akademske studije Geografija (4 godine, 240 ESPB) 
Izlazno zvanje: Diplomirani geograf, sa bližim određenjem u Dodatku diplome – Profesor geografije

Modul profesor geografije pruža sveobuhvatno četvorogodišnje obrazovanje koje obuhvata fizičko-geografske i društveno-geografske discipline, regionalnu geografiju i multidisciplinarni pristup kroz najnovija dostignuća u geonaukama. Ovakav vid edukacije pruža studentima duboko razumevanje geografskih nauka, a poseban naglasak stavljen je na razvoj pedagoških veština i razumevanje psihologije obrazovanja. Na modulu profesor geografije, studentima je omogućeno da steknu praktično iskustvo kroz obavezne pedagoške prakse u osnovnim i srednjim školama. Cilj ovakve prakse predstavlja razvijanje osećaja za rad sa učenicima i pripremanje studenata za uspešno obavljanje svoje buduće profesije. Saradnja sa školama je ključna, a neki od partnera u obrazovnom procesu su upravo škole u kojima naši studenti, pod mentorstvom iskusnih nastavnika, aktivno učestvuju u nastavi. Ovo direktno doprinosi integraciji teorijskih i praktičnih aspekata obrazovanja, pružajući studentima dragoceno praktično iskustvo. Profesori na ovom smeru nisu samo predavači već i lideri projekata usmerenih ka unapređenju nastave i podizanju nivoa znanja među budućim i postojećim nastavnicima geografije. Aktivno uključivanje studenata u ove projekte pruža im priliku da doprinesu svojim idejama i stvaralaštvom, što dodatno obogaćuje njihovo obrazovanje. Ova integracija teorije i prakse čini naš Departman ne samo mestom sticanja znanja već i centrom aktivnog učenja i unapređenja nastave geografije.

 

Tokom studiranja na OAS i MAS Geografija odvijaju se obavezne pedagoške prakse u osnovnim i srednjim školama, gde svi studenti imaju priliku da u realnim uslovima primene usvojena znanja. Cilj je da se kod studenata razvije osećaj za rad sa učenicima. Neke od škola  sa kojima je ostvarena saradnja i u kojima nastavu drže naši studenti pod mentorstvom nastavnika koji su u zvanju saradnika praktičara su:

 • Osnovna škola “Kosta Trifković” Novi Sad
 • Osnovna škola “Petefi Šandor” Novi Sad
 • Osnovna škola “Jovan Popović” Novi Sad
 • Osnovna škola “Žarko Zrenjanin” Novi Sad
 • Osnovna škola “Đorđe Natošević” Novi Sad
 • Gimnazija “Jovan Jovanović Zmaj” odeljenja 7. i 8. razreda
 • Škola za osnovno i srednje obrazovanje “dr Milan Petrović”
 • Osnovna škola “Vuk Karadžić” Zrenjanin
 • Gimnazija “Isidora Sekulić” Novi Sad
 • Gimnazija “Laza Kostić ” Novi Sad
 • E gimnazija, Novi Sad
 • Valjevska gimnazija, Valjevo
 • Srednja škola “Sveti Sava” Beograd

Profesori i asistenti koji drže nastavu na smeru profesor geografije su rukovodioci projekata koji za cilj imaju poboljšanje nastave i znanja sa kojim budući i sadašnji nastavnici geografije raspolažu, a neki od njih omogućavaju i aktivno učešće samih studenata. Detaljnije o takvim projektima možete videti na sledećim linkovima:

 

Pozivamo vas da nas zapratite na društvenim mrežama: [FACEBOOK] – [INSTAGRAM] – [YOU TUBE] – [TIKTOK]

A takođe i da se prijavite na naš newsletter, gde delimo najnovije naučno-popularne tekstove iz oblasti u kojima su naši profesori i saradnici usavršavani.

Za kraj pogledajte iskustva naših studenata na dosadašnjem smeru OAS Profesor geografije: Profesor geografije, Zorica Pogrmić