Postanak i rad Biblioteke vezuje se za osnivanje Katedre za geografiju. Danas smo u sastavu Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, na II spratu Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Uz preko 18.000 knjiga, u biblioteci se čuva više od 330 naslova časopisa, u oko 12.000 svezaka. Korisnicima je na raspolaganju 6.500 geografskih karata i sekcija različitih razmera. U biblioteci se čuvaju i svi radovi odbranjeni na Departmanu – kako u pisanoj tako i u elektronskoj formi. U elektronskom katalogu je oko 26.000 zapisa monografskih publikacija, rukopisa, časopisa, članaka iz časopisa… i taj broj se svakodnevno uvećava unosom novih publikacija i retrospektivnom kataloškom obradom publikacija iz postojećih fondova. Katalog je dostupan na sajtu Departmana.

  • Redovni članovi biblioteke su svi studenti i postdiplomci. Za učlanjenje je potrebno da donesete indeks. Redovni članovi biblioteke su i svi zaposleni na Departmanu. Korisnički nalog za onlajn katalog aktivira se u biblioteci.
  • Svi ostali korisnici (penzioneri, naučni radnici i studenti sa drugih departmana PMF-a i fakulteta, kao i maturanti) imaju status privremenih članova. Za učlanjenje je potrebna lična karta, a maturantima i potvrda od škole.

Učlanjenje je bez nadoknade, a članovi su dužni da poštuju pravila Biblioteke.

Radno vreme sa korisnicima je od ponedeljka do petka, od 8 do 18 časova.
Bibliotekari: Jasna Tatić (jasna.tatic@dgt.uns.ac.rs) i Dragana Lazić (dragana.lazic@dgt.uns.ac.rs)
Telefon biblioteke : 021/485 2841
Email: biblioteka@dgt.uns.ac.rs

Način rada Biblioteke DGTH

  • Čitaonica je otvorena za korisnike, radnim danima, od 8 do 19 časova. U njoj se nalazi 5 računara i 12 mesta za rad i učenje.
  • Korisnički nalog za korišćenje onlajn kataloga aktivira se u biblioteci prilikom upisa, a postojeći korisnici mogu ga je aktivirati i naknadno, lično ili mejlom.
  • Sve publikacije koje postoje u biblioteci u elektronskoj formi možete dobiti mejlom – uz njihove signature u katalogu piše  CD ili PDF. Ono što ne postoji u elektronskoj formi zadužujete na uobičajen način.
  • Ukoliko želite da zadužite knjige, poželjno je da ih rezervišete mejlom ili telefonom.
  • Potvrdu da nemate dugovanja u biblioteci dobijate nakon što ispoštujete proceduru slanja diplomskog rada na info@dgt.uns.ac.rs . Uz poslat rad navedite svoj korisnički broj u biblioteci, jer treba da proverimo Vaša zaduženja. Potvrda se dobija skenirana nakon provere rada. Kako biste izbegli eventualno vraćanje rada na doradu zbog uočenih grešaka, molimo Vas da pogledate primer obrasca za izradu ključne dokumentacije (KDI) na sajtu Departmana. Original potvrde se podiže u biblioteci, tek nakon postavljanja rada na e-portal, a uputstvo je na ovom linku:
    http://www.dgt.uns.ac.rs/dokumentacija/potrebna-dokumentacija/postavljanje-zavrsnog-rada-upustvo.pdf
  • Za sve dodatne informacije na raspolaganju smo Vam. Možete nam se obratiti mejlom, telefonom ili doći u biblioteku.

Korišćenje radova odbranjenih na Departmanu u elektronskoj formi

Da biste dobili radove koji postoje u elektronskoj formi, potrebno je da biblioteci mejlom dostavite zahtev u kojem ćete obavezno navesti :

SIGNATURU rada koji Vam je potreban, Vaše IME I PREZIME i KORISNIČKI BROJ U BIBLIOTECI (upisan u indeksu kao “Bibl. …”)

Po jednom zahtevu (dnevno) moguće je zatražiti 3 rada, tako da Vas molimo da napravite izbor onoga što želite da koristite. Svi zahtevi se evidentiraju kroz bibliotečku cirkulaciju (kao korišćene publikacije).

Ne šaljemo mejlom radove dostupne na e-portalu PMF-a, kao ni doktorske disertacije koje su dostupne u CRIS repozitorijumu na adresi: https://www.cris.uns.ac.rs/index.jsf Iz kataloga imate link ka tim publikacijama.

Zahtev za radove u elektronskoj formi uputiti na biblioteka@dgt.uns.ac.rs

KoBSON servisi

Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku (KoBSON) omogućava dostupnost stranim časopisima (u bazi je preko 35000 časopisa) i knjigama (blizu 160.000 elektronskih knjiga). Pristup punom tekstu članaka iz časopisa omogućen je na akademskoj računarskoj mreži, pa tako i u našoj biblioteci. Zaposlenima na Univerzitetu i stipendistima Ministarstva nauke, omogućen je pristup od kuće. Moguća je i međubibliotečka pozajmica sa inostranstvom, odnosno bibliotekama koje imaju publikacije koje nisu elektronski dostupne, a potrebne su Vam.

Informišite se o tome na stranici KoBSON-a: http://kobson.nb.rs

Cetralna biblioteka UNS

Cetralna biblioteka UNS ima fond od oko 30.000 knjiga i oko 600 naslova časopisa. Takođe, ona održava i CRIS – repozitorijum odbranjenih doktorskih disertacija Univerziteta u Novom Sadu.  Smeštena je u zgradi Rektorata, u ulici Dr Zorana Đinđića 1.

Prvi opšti informacioni centar o Evropskoj uniji u Srbiji, otvoren u okviru informacione strategije Evropske unije “EU u svetu”, našao je svoj prostor u Centralnoj biblioteci UNS. Evropska komisija besplatno snabdeva Info-centar o EU publikacijama institucija EU ili omogućava besplatan elektronski pristup do njih.

Više informacija o radu Centralne biblioteke UNS na sajtu : https://www.uns.ac.rs/index.php/clanice/centri/centralna-biblioteka

SCIndeks

Servis Centra za evaluaciju u obrazovanju i nauci sastavni je deo integrisanog sistema bibliografskih naučnih informacija Srbije. Sadrži preko 81.000 članaka od kojih je većina u vidu punog teksta, objavljenih u 233 različita domaća časopisa od 2000. nadalje, odnosno, u društvenim naukama, od 1991. godine.

Tu ćete naći u punom formatu, između ostalih, sledeće časopise: Demografija, Inovacije u nastavi, Istraživanja u pedagogiji, Komunikacije, mediji, kultura, Marketing, Nastava i vaspitanje,  Serbian Journal of ManagementTIMS. Acta, Zbornik radova PMF – Geografski institut (Beograd)…

Veb adresa: http://scindeks.ceon.rs/

Virtuelna biblioteka Srbije

Pretraživanjem ovog servisa omogućen je pristup informacijama u više od 200 biblioteka u Srbiji (više od 40.000 linkova do e-izvora, preko dva miliona knjiga, preko milion članaka…). Pogledajte šta ima u Biblioteci Matice srpske, Narodnoj biblioteci u Beogradu i u drugim bibliotekama u Srbiji.
Veb adresa: https://sr.cobiss.net/

Pristup E-biblioteci UNWTO

Našem Departmanu je kao pridruženom članu UNWTO odobren pristup UNWTO e-biblioteci. Ova biblioteka sadrži najveći broj publikacija i izveštaja iz oblasti turizma na svetu. Da biste pristupili e-biblioteci, potrebno je samo da sa bilo kojeg računara na našem Departmanu (uključujući i biblioteku Departmana) posetite stranicu www.e-unwto.org i sistem će Vas automatski prepoznati i moći ćete da čitate i preuzimate sva dokumenta.
Svi korisnici su dužni da poštuju Uslove i pravila korišćenja e-biblioteke, koji se mogu pročitati ovde: https://www.e-unwto.org/

NaRDuS

NaRDuS je zajednički portal svih doktorskih disertacija i izveštaja komisija o njihovoj oceni, na univerzitetima u Srbiji. Ustanovljen je na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju donetog septembra 2014. godine.
Veb adresa: http://nardus.mpn.gov.rs/

Digitalni arhiv izdanja SANU

Digitalni arhiv izdanja SANU – DAIS je zajednički digitalni repozitorijum Srpske akademija nauka i umetnosti i instituta čiji je osnivač SANU. DAIS omogućava otvoreni pristup izdanjima Akademije i instituta SANU, kao i naučnim radovima saradnika zaposlenih u institutima SANU. Sadrži više od 7.600 naslova, odnosno publikacije preko 3.500 autora.

Veb adresa: http://dais.sanu.ac.rs/