Naziv projekta: Promotion of natural and cultural heritage to develop sustainable tourism in protected areas

Akronim: PRONACUL

Broj projekta: 842

Ukupan budžet projekta: 1 770 348.98 EUR

Početak projekta: 01.04.2020.

 Završetak projekta: 30.09.2022.

 Vodeća institucija: Regionalna razvojna agencija Zasavje

Partnerske institucije: LAG EASTERN VENICE (Italija), Rijeka Tourist Board (Hrvatska), ILIA CHAMBER (Grčka), Region of Ionian Islands (Grčka), Entrepreneurship and Business Association LiNK (Bosna i Hercegovina), Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu (Srbija), Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Trebinja (Bosna i Hercegovina), Zagreb County Tourist Board (Hrvatska), Opština Raška (Srbija), Metropolitan City of Bologna (Italija), Centre for the promotion of entrepreneurship Piran Ltd (Slovenija), Cultural center Zagorje ob Savi (Slovenija), Public Institution „Nature Park Žumberak – Samoborsko gorje“(Hrvatska)

Članovi projekta sa Univerziteta u Novom Sadu: dr Jasmina Đorđević (rukovodilac), dr Vanja Pavluković, dr Igor Stamenković, dr Nemanja Tomić, Tijana Đorđević

__________________________________________________________________________________________________________________

Kontakt informacije:

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

Kontakt osoba: dr Jasmina Đorđević

Email: jasminadjordjevicpmf@gmail.com

Telefoni: +38163417167

Internet stranica projekta: www.pronacul.adrioninterreg.eu

__________________________________________________________________________________________________________________

Opis projekta:

PRONACUL naglašava ideju o promociji i očuvanju prirodnog i kulturnog nasleđa i podržava razvoj transnacionalne strategije za zajedničko promovisanje područja ADRION kao turističke destinacije. Partneri imaju znamenitosti, zaštićene od strane UNESCO-a ili Natura 2000 ili će postati zaštićene znamenitosti u pilot područjima PRONACUL-a.

Glavni opšti cilj PRONACUL-a je postizanje nivoa kapaciteta za stejkholdere u oblastima poboljšanog upravljanja prirodnim i kulturnim nasleđem u funkciji održivog razvoja turizma na ADRION području. PRONACUL-ove aktivnosti će uneti promene u trenutnu situaciju razvojem novih turističkih proizvoda, koji će partnere PRONACUL-a dovesti u poziciju, gde se prirodno i kulturno nasleđe doživljava kao novi sadržaj. Promene će biti napravljene unapređenjem upravljanja za očuvanje prirodnog i kulturnog nasleđa u druge svrhe, koje su prikladne za ovaj vremenski period i procenjeni razvoj. Ovo će biti postignuto razvojem, primenom i promocijom zajedničke metodologije za upravljanje prirodnim i kulturnim nasleđem na području Adriona zasnovano na participativnom pristupu stejkholdera. Zajednička metodologija biće testirana i kasnije primenjena u 15 pilot područja, čija će iskustva rezultirati zajedničkim predlogom za identifikaciju regionalne rute. Aktivnosti će biti podržane uz pomoć virtuelne komore osnovane sa ciljem promocije zajedničke metodologije i njenog prenosa na druge ADRION oblasti. Komora će biti savetodavno telo za sve stejkholdere u oblasti razvoja turizma, gde će regioni razmenjivati iskustva i najbolje prakse upravljanja prirodnim i kulturnim nasleđem. U cilju poboljšanja politika za upravljanje prirodnim i kulturnim nasleđem, zajednička metodologija biće distribuirana kreatorima politika u obliku preporuka za konkretne lokalne, regionalne i nacionalne politike.

 

Procurement procedure – Supply of computer with multi-touch screen for the project PRONACUL

Ref. no. 842-PRONACUL-1/IT EQUIPMENT

Date of starting tender procedure: 06.11.2020.

Potential tenderers can request tender documentation via email jasmina.djordjevic@dgt.uns.ac.rs

Pronacul Procunement procedure

INVITATION TO TENDER FOR Services related to External experts regarding Transnational Framework Analysis and Good Practice Database Establishment for the project PRONACUL

Promotion of natural and cultural heritage to develop sustainable tourism in protected areas; Ref. no. 842 – 23.11.2020.

Promotion of natural and cultural heritage to develop sustainable tourism in protected areas; Ref. no. 842 – 07.12.2020.

Promotion of natural and culturalheritage to develop sustainabletourismin protected areas; Ref. no. 842 – 15.10.2021.

Pronacul Ref. no. 842 03.12.2021.