Praksa za studente hotelijerstva

 

Nastavni planovi i programi Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo usklađeni su sa evropskim procesima u obrazovanju, koji studentima pružaju savladavanje teorijskih i praktičnih znanja i veština. Zamišljeni su tako da razvijaju kompetencije za obavljanje menadžerskih poslova u hotelijerstvu i srodnim delatnostima koje su u funkciji turizma.

Obrazovanje budućih menadžera hotelijerstva i gastronomije zahteva stalni napredak i usvajanje inovacija u hotelijerskoj praksi, a upravo je program izvođenja praktične nastave najznačajnija specifičnost koja je vezana za kvalitetnu edukaciju studenata, koji sticanjem znanja i iskustva putem stručne prakse tokom studiranja izrastaju u kvalitetne kadrove.Veliki broj naših studenata koji su diplomirali na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, rade kao uspešni menadžeri, konsultanti, profesori, nastavnici i predstavljaju važnu kariku u kompanijama u kojima su zaposleni.

Studenti Hotelijerstva nekoliko su puta učestvovali na međunarodnim i Republičkim takmičenjima ugostiteljske i turističke struke gde su dokazali da se mogu uspešno takmičiti sa mnogo iskusnijim i starijim kolegama iz privrede. Stoga se od naših studenata sa pravom očekuje da  završetkom akademskih studija postanu važan segment hotelijerske ponude naše zemlje.

Studenti Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, u okviru nekih predmeta dobijaju zadatke da osmišljaju i realizuju projekte, ili rade istraživačke radove, koji se tiču njihovog upućivanja u problematiku hotelijerstva i, odnosno ugostiteljstva uopšte. Za svoje radove su na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima osvajali prestižne nagrade.


PRIPREMNA PRAKSA

Prema nastavnom planu i programu, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, predmet Stručna praksa je obavezan za sve studente, a sastoji se iz pripremne stručne prakse i ferijalne stručne prakse. Pripremna stručna praksa obavlja se u nastavnim radionicama Fakulteta ili ugostiteljskim objektima u Novom Sadu koji ispunjavaju tehničke i kadrovske uslove za izvođenje praktične nastave studenata.

Studenti 1. godine obavljaju pripremnu stručnu praksu iz oblasti usluživanja u trajanju od 7 radnih dana u zimskom semestru i 7 radnih dana u letnjem semestru. Za realizaciju zadužen je nastavnik veština MSc Milorad Todorović.

Studenti 2. godine obavljaju pripremnu stručnu praksu iz oblasti gastronomije u trajanju od 7 radnih dana u zimskom i 7 radnih dana u letnjem semestru. Za realizaciju zadužen je nastavnik veština MSc Goran Radivojević.

Studenti 3. godine obavljaju pripremnu praksu iz oblasti hotelskog domaćinstva u trajanju od 7 radnih dana u zimskom semestru i iz oblasti recepcijskog poslovanja u trajanju od 14 radnih dana u letnjem semestru. Za realizaciju zadužena je nastavnik veština MSc Melita Josipović.

U okviru pripremne stručne prakse studenti su dužni da redovno i detaljno popunjavaju Dnevnik pripremne prakse prema uputstvima nastavnika veština. Dnevnik pripremne prakse predstavlja deo dokumentacije za ispit iz predmeta Stručna praksa. Prisustvo i ocenjivanje obavljaju predmetni nastavnici koji izvode pripremnu praksu i lica zadužena za rad studenata u ugostiteljskim objektima na način i prema Nastavnom planu i programu stručne prakse.

 


FERIJALNA PRAKSA

Prema Nastavnom planu i programu, studenti modula Hotelijerstvo svoje predispitne obaveze ispunjavaju i u okviru ferijalne stručne prakse, i to praktičnim radom u odgovarajućem ugostiteljskom objektu u trajanju od 360 radnih sati (1., 2., i 3. godina studija) koje treba završiti u periodu od 60 dana ili 180 radnih sati (4. godina studija) u trajanju od 30 dana. 

Ferijalna stručna praksa obavlja se u adekvatnim ugostiteljskim objektima u zemlji i inostranstvu sa kojima Fakultet ima potpisan Ugovor o saradnji. U vanrednim situacijama (svaka situacija zbog koje nije moguće obezbediti radno mesto za svakog redovnog studenta), studentima se može odobriti da organizacija ferijalne stručne prakse u samostalnoj režiji, odnosno da sami predlože ugostiteljski objekat u zemlji ili inostranstvu koji mora biti odobren od strane Nastavnih radionica, a na predlog nastavnika veština. Predloženi ugostiteljski objekat mora ispunjavati minimalne uslove za adekvatno obavljanja prakse.

Nakon potpisanog Ugovora o saradnji između Fakulteta i ugostiteljskog objekta, studenti su dužni prijaviti početak i završetak rada, preuzeti od nastavnika veština Uput za praksu, te se uredno javljati na pozive predmetnih nastavnika, prijavljivati bolovanje i druge prekide rada te i iz drugih razloga održavati kontakte sa kancelarijom za stručnu praksu i redovno obaveštavati nastavnika o radnom vremena. Za vreme obavljanja prakse, studenti su obavezni da uredno popunjavaju Praktikum sa dnevnikom prakse iz predmeta Stručna praksa u kojem zapisuju svoja zapažanja i novine koje im mogu biti od velike koristi u daljem obrazovanju.


OCENJIVANJE PRAKTIČNE NASTAVE

Ocenjivanje se obavlja prema uputstvima koja važe za sve nastavne predmete i uputstva datog u Praktikumu sa dnevnikom ferijalne prakse, pri čemu se vrednuje prisustvo na pripremnoj i ferijalnoj praksi, ocena rada u objektima, kvalitet obrađenih tema koje su zadate kao radni zadaci u dnevniku prakse i usmeni deo ispita.

Za ocenjivanje predmeta Stručna praksa zaduženi su sledeći profesori i nastavnici:

  • PRVA GODINA STUDIJA Stručna praksa  – MSc Milorad Todorović, nastavnik veština;
  • DRUGA GODINA STUDIJA Stručna praksa 2 – MSc Goran Radivojević, nastavnik veština;
  • TREĆA GODINA STUDIJA Stručna praksa 3– MSc Melita Josipović, nastavnik veština, 
  • ČETVRTA GODINA STUDIJA Stručna praksa 4 – MSc Melita Josipović, nastavnik veština 

NASTAVNE RADIONICE

Nastavne radionice su organizaciona jedinica Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF-a u okviru kojih se organizuje i predlaže izvodjenje praktične nastave za obrazovne profile hotelijerstvo i gastronomija. U sklopu Departmana se nalazi savremeno opremljena laboratorija za praktičnu nastavu iz oblasti Gastronomije (sala 3) i kabinet za praktičnu nastavu (kantina) za praktičnu nastavu iz oblasti usluživanja na 1.godini studija.

Članovi nastavnih radionica se zajedno dogovoraju o načinu izvođenja pripremne i ferijalne prakse i o izboru objekata, gde će se praksa realizovati.Kadrovsku strukturu nastavnih radionica čine profesori i nastavnici sa katedri za gastronomiju i hotelijerstvo:

  1. Dr Dragan Tešanović, redovni profesor – šef Nastavnih radionica,
  2. Dr Ivana Blešić, vanredni profesor – zamenik šefa Nastavnih radionica,
  3. MSc Milorad Todorović, nastavnik veština,
  4. MSc Goran Radivojević, nastavnik veština,
  5. MSc Melita Josipović, nastavnik veština,
  6. Dr Mirjana Penić, stručni saradnik.

VAŽNI DOKUMENTI