Društvo mladih istraživača “Branislav Bukurov”

 

Cilјevi i zadaci Društva su: podsticanje, okuplјanje i angažovanje mladih lјudi za bavlјenje naučno-istraživačkim radom; ostvarivanje organizovanog rada sa talentovanim studentima i učenicima, kao i podsticanje individualnog naučnog i istraživačkog rada mladih; organizovanje izdavačke delatnosti; prezentovanje naučnog stvaralaštva iz oblasti geografije, turizma i zaštite životne sredine. Od osnivanja 1992. godine, Društvo je okupljalo preko 700 članova, najviše studenata matičnog Departmana. Glavna aktivnost društva je organizacija naučno-popularnih predavanja iz aktuelnih tema geografije, turizma i ekologije svake srede u 20h (osim u ispitnom roku). Predavači su sa Univerziteta u Novom Sadu i sa drugih univerziteta i društava, kao i drugi stručnjaci iz oblasti prirodnih i društvenih nauka. Društvo svake godine samostalno ili u saradnji sa Departmanom za geografiju, turizam i hotelijerstvo, kao i drugim institucijama učestvuje u različitim radionicama na manifestacijama kao što su: „Festival nauke“, „Sajam nauke, „Noć muzeja“, „Novosadsko-proleće“, ali i obeležavanje Međunarodnog dana planete Zemlјe i druge aktivnosti. U toku letnjeg raspusta Društvo organizuje istraživačke akcije/tereni, kao i volonterske kampove u okviru raznih projekata vezanih za geografske i turizmološke nauke. Poslednjih nekoliko godina Društvo početkom godine organizuje edukativni kamp za nove članove sa cilјem njihove edukacije, animacije i bolјeg međusobnog upoznavanja.

Predsednik Društva: Milica Vasić
Sekretar Društva: Ana-Mirjana Simendić
Članovi predsedništva: Stefan Petrović, Andrija Milić i Petar Krsmanović.


Kontakt: branislav.bukurov@gmail.com
Facebook stranica: Društvo mladih istraživača “Branislav Bukurov”
Facebook grupa: Društvo “Branislav Bukurov”
Instagram: dmibbukurov