Društvo mladih istraživača “Branislav Bukurov”

 

Cilјevi i zadaci društva su: podsticanje, okuplјanje i organizovanje mladih lјudi za bavlјenje naučno-istraživačkim radom; ostvarivanje organizovanog rada sa talentovanim studentima i učenicima, kao i podsticanje individualnog naučnog i istraživačkog rada mladih; organizovanje izdavačke delatnosti; prezentovanje naučnog stvaralaštva iz oblasti geografije, turizma i zaštite životne sredine.

Tokom 21 godine postojanja, Društvo je imalo preko 700 članova, uglavnom studenata matičnog Departmana.
Naučno-popularna predavanja – Glavna aktivnost društva je organizacija naučno-popularnih predavanja iz aktuelnih tema geografije, turizma i ekologije svake srede u 20h (osim u ispitnom roku). Predavači su sa Univerziteta u Novom Sadu i sa drugih univerziteta i društava kao kao i drugi stručnjaci iz oblasti prirodnih i društvenih nauka.

Manifestacije – Društvo svake godine samostalno ili u saradnji sa departmanom za geografiju i hotelijerstvo učestvuje u različitim radionicama na manifestacijama kao što su: „Festival nauke“, Noć muzeja“, „Novosadsko-proleće“, „obeležavanje Međunarodnog dana planete Zemlјe i drugo.

Naučno istraživačke akcije/tereni – U toku letnjeg raspusta Društvo organizuje istraživačke akcije/tereni, kao i volonterske kampove u okviru raznih projekata vezanih za geografske i turizmološke nauke. Poslednjih nekoliko godina Društvo poslednjih nekoliko godina Društvo početkom godine organizuje edukativni kamp za nove članove, sa cilјem njihove edukacije, animacije i bolјeg međusobnog upoznavanja.

Predsednik društva: Aleksandar Pilipović
Sekretar društva: Natalija Nikolić
Članovi predsedništva: Milan Josić, Sanja Radovanović, Dušan Puhar

Email adresa: branislav.bukurov@gmail.com

Fejsbuk stranica: https://www.facebook.com/branislav.bukurov1992/

Instagram: https://www.instagram.com/dmibbukurov/