Društvo mladih istraživača “Branislav Bukurov”

 

Cilјevi i zadaci Društva su: podsticanje, okuplјanje i organizovanje mladih lјudi za bavlјenje naučno-istraživačkim radom; ostvarivanje organizovanog rada sa talentovanim studentima i učenicima, kao i podsticanje individualnog naučnog i istraživačkog rada mladih; organizovanje izdavačke delatnosti; prezentovanje naučnog stvaralaštva iz oblasti geografije, turizma i zaštite životne sredine.

Od osnivanja 1992. godine, Društvo je imalo preko 700 članova, uglavnom studenata matičnog Departmana.

Glavna aktivnost društva je organizacija naučno-popularnih predavanja iz aktuelnih tema geografije, turizma i ekologije svake srede u 20h (osim u ispitnom roku). Predavači su sa Univerziteta u Novom Sadu i sa drugih univerziteta i društava, kao i drugi stručnjaci iz oblasti prirodnih i društvenih nauka.

Društvo svake godine samostalno ili u saradnji sa Departmanom za geografiju, turizam i hotelijerstvo učestvuje u različitim radionicama na manifestacijama kao što su: „Festival nauke“, Noć muzeja“, „Novosadsko-proleće“, obeležavanje Međunarodnog dana planete Zemlјe i drugo.

U toku letnjeg raspusta Društvo organizuje istraživačke akcije/tereni, kao i volonterske kampove u okviru raznih projekata vezanih za geografske i turizmološke nauke. Poslednjih nekoliko godina Društvo početkom godine organizuje edukativni kamp za nove članove sa cilјem
njihove edukacije, animacije i bolјeg međusobnog upoznavanja.

Predsednik društva: Milan Josić
Sekretar društva: Milica Vasić
Članovi predsedništva: Aleksandar Pilipovic, Petar Krsmanović i Ana-Mirjana Simendić.

Kontakt: branislav.bukurov@gmail.com
Facebook stranica: Društvo mladih istraživača “Branislav Bukurov”
Facebook grupa: Društvo “Branislav Bukurov”
Instagram: dmibbukurov