PRIJEMNI ISPIT ZA ŠKOLSKU  2022/2023. GODINU

Izmena: 12.06.2022.


Dragi maturanti,

ovde možete pronaći informacije Konkursu za upis i o potrebnim udžbenicima za pripremu polaglanja prijemnih ispita 2022. godine:

– Tekst Konkursa i važni datumi: https://www.pmf.uns.ac.rs/studije/upis-dokumentacija/
 Termini polaganja prijemnog ispita:

Prijemni ispit iz Turističke geografije i Osnova turizma i ugostiteljstva (OAS Turizam, moduli Turizam i Lovni turizam), utorak 28.6.2022 u 9 časova.

Prijemni ispit iz Kuvarstva i Usluživanja (OAS Turizam, moduli Hotelijerstvo i Gastronomija), utorak 28.6.2022. u 12 časova
Prijemni ispit iz Geografije (OAS Profesor geografije i OAS Geografija), četvrtak 30.6.2022. u 9 časova.
Prijemni ispit iz Geografije i Informatike i računarstva (OAS Geoinformatika), četvrtak 30.6.2022. u 10 časova.

Raspored kandidata po amfiteatrima/učionicama će biti urađen nakon zaključivanja prijave kandidata.

– Literatura za polaganje prijemnog ispita:


A) Studijski program: OAS PROFESOR GEOGRAFIJE i OAS GEOGRAFIJA

Prijemni ispit iz GEOGRAFIJE:

  1. Vinko Kovačević, Bosiljka Mladenović Kljajić: Geografija za I razred gimnazije. Klett, 2013. ili 2014.
  2. Vinko Kovačević, Bosiljka Mladenović Kljajić: Geografija za II razred gimnazije. Klett, 2014.
  3. Vinko Kovačević, Bosiljka Mladenović Kljajić: Geografija za III razred gimnazije. Klett, 2016.

 

B) Studijski program: OAS GEOINFORMATIKA

Prijemni ispit iz GEOGRAFIJE i INFORMATIKE I RAČUNARSTVA:

  1. Vinko Kovačević, Bosiljka Mladenović Kljajić: Geografija za I razred gimnazije. Klett, 2013. ili 2014.
  2. Filip Marić: Informatika i računarstvo 1, za I razred gimnazije. Klett, 2017. ili 2019.

 

C1) Studijski program: OAS TURIZAM, moduli Turizam, Lovni turizam

Prijemni ispit iz TURISTIČKE GEOGRAFIJE i OSNOVA TURIZMA I UGOSTITELJSTVA:

  1. Stevan M. Stanković: Turistička geografija za IV razred ugostiteljsko-turističke škole. Zavod za udžbenike, Beograd, 2011. ili 2017.
  2. Bojan Zečević, Aleksandar Đorđević, Jelena Čeperković, Ljiljana Tripković, Vesna Todorović: Osnove turizma i ugostiteljstva za ugostiteljsko-turističku školu. Zavod za udžbenike 2017. ili 2020.

 

C2) Studijski program: OAS TURIZAM, moduli Hotelijerstvo, Gastronomija

Prijemni ispit iz KUVARSTVA i USLUŽIVANJA

  1. Dragan Tešanović, Bojana Kalenjuk, Maja Banjac: Praktikum za prijemni ispit za kandidate koji konkurišu na module hotelijerstvo i gastronom Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 2019. ili 2021.
  2. Milan Ivkov, Milan Bradić, Jelena Tepavčević: Priručnik za pripremu prijemnog ispita modula gastronomija i hotelijerstvo 2. Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 2022.

(oba praktikuma se mogu kupiti isključivo  u skriptarnici Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3. Cena prvog praktikuma je 299,10 rsd, a drugog 238,40 rsd – upravo je izašao iz štampe)

Napomena: važno je da koristite navedene udžbenike iz navedenih godina izdanja.

Prijemni ispit čini test od 30 pitanja, a za svako pitanje su ponuđena četiri odgovora, od kojih je samo jedan tačan. Odgovara se zaokruživanjem, a svaki tačan odgovor nosi 2 boda. Maksimalni broj bodova koji se može osvojiti na prijemnom ispitu je 60. Prijemni ispit se smatra položenim i uzima se u obzir prilikom rangiranja ako je osvojeno minimum 14 bodova.

 

Često postavljana pitanja u vezi sa prijemnim ispitom:

https://docs.google.com/document/d/1ezEzkRb-v2tUlfuQmfEMl_n9Eal1qTljSVgAzMq5UzQ/edit?usp=sharing