PRIJEMNI ISPIT ZA ŠKOLSKU  2021/2022. GODINU

Izmena: 20.08.2021.


Poštovani maturanti,
raspored polaganja prijemnih ispita u drugom konkursnom roku nalazi se ovde:
https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2021/08/prijemni-2021-2.pdf

Na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo popunjena su mesta na Gastronomiji, dok na ostalim studijskim programima ima još mesta – pogledajte tabelu u tekstu Konkursa.

Važni datumi: prijava kandidata 2. i 3. septembar, polaganje prijemnog ispita 6. septembar.

Tekst konkursa:
https://www.pmf.uns.ac.rs/wp-content/uploads/2021/08/konkurs-oi-2.pdf

Ostale važne informacije:
https://www.pmf.uns.ac.rs/studije/upis-dokumentacija/#ois


Poštovane kolege

U prilogu se nalazi informator PMFa za 2021/22.  kao i opšte informacije o upisu na sve nivoe studija

—————————–

Dragi maturanti,

ovde možete pronaći informacije u potrebnim udžbenicima za pripremu polaglanja prijemnih ispita 2021. godine:

A) Studijski program: OAS Profesor geografije i OAS Geografija

Prijemni ispit iz GEOGRAFIJE:

  1. Vinko Kovačević, Bosiljka Mladenović Kljajić: Geografija za I razred gimnazije. Klett, 2013. ili 2014.
  2. Vinko Kovačević, Bosiljka Mladenović Kljajić: Geografija za II razred gimnazije. Klett, 2014.
  3. Vinko Kovačević, Bosiljka Mladenović Kljajić: Geografija za III razred gimnazije. Klett, 2016.

B) Studijski program: OAS Geoinformatika

Prijemni ispit iz GEOGRAFIJE i INFORMATIKE I RAČUNARSTVA:

  1. Vinko Kovačević, Bosiljka Mladenović Kljajić: Geografija za I razred gimnazije. Klett, 2013. ili 2014.
  2. Filip Marić: Informatika i računarstvo 1, za I razred gimnazije. Klett, 2017. ili 2019.

C1) Studijski program: OAS Turizam, moduli Turizam, Lovni turizam

Prijemni ispit iz TURISTIČKE GEOGRAFIJE i OSNOVA TURIZMA I UGOSTITELJSTVA:

  1. Stevan M. Stanković: Turistička geografija za IV razred ugostiteljsko-turističke škole. Zavod za udžbenike, Beograd, 2011.
  2. Bojan Zečević, Aleksandar Đorđević, Jelena Čeperković, Ljiljana Tripković, Vesna Todorović: Osnove turizma i ugostiteljstva za ugostiteljsko-turističku školu. Zavod za udžbenike 2017. ili 2020.

C2) Studijski program: OAS Turizam, moduli Hotelijerstvo, Gastronomija

Prijemni ispit iz KUVARSTVA i USLUŽIVANJA

  1. Dragan Tešanović, Bojana Kalenjuk, Maja Banjac: Praktikum za prijemni ispit za kandidate koji konkurišu na module hotelijerstvo i gastronom Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 2019. ili 2021. (kupuje se u skriptarnici Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3 ili porudžbenicom*)
  2. Igor Gvozden, Dušan Komlenac, Dalibor Nenadović: Usluživanje za I razred ugostiteljsko-turističke škole. Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd, 2015.

Napomena: važno je da koristite navedene udžbenike iz navedenih godina izdanja.

*Maturanti koji nisu iz Novog Sada, mogu Praktikum za polaganje prijemnog ispita za module Gastronomija i Hotelijerstvo poručiti upitom (navesti i adresu primaoca) na mejl adresu Skriptarnice PMF-a:
skriptarnica@pmf.uns.ac.rs
Nakon upita će biti poslat predračun, a nakon evidentiranja uplate, Praktikum će biti poslat poštom o trošku Departmana.

Prijemni ispit čini test od 30 pitanja, a za svako pitanje su ponuđena četiri odgovora, od kojih je samo jedan tačan. Odgovara se zaokruživanjem, a svaki tačan odgovor nosi 2 boda. Maksimalni broj bodova koji se može osvojiti na prijemnom ispitu je 60. Prijemni ispit se smatra položenim i uzima se u obzir prilikom rangiranja ako je osvojeno minimum 14 bodova.

****

Često postavljana pitanja u vezi sa prijemnim ispitom:

https://docs.google.com/document/d/1ezEzkRb-v2tUlfuQmfEMl_n9Eal1qTljSVgAzMq5UzQ/edit?usp=sharing