Asistent sa doktoratom

dr Marija Cimbaljević

marija.cimbaljevic@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 02.06.1990., Berane

Diplomirala je 2013. godine, a master rad na temu ,,Stavovi nosilaca turističke ponude o turističkom proizvodu Crne Gore” odbranila  2014. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Zvanje doktor geonauka (turizam) stiče 2019. godine, odbranom doktorske disertacije pod nazivom: ,,Mogućnosti primene koncepta pametnog turizma za unapređenje turističke ponude Srbije”.


Kontakt

email: marija.cimbaljevic@dgt.uns.ac.rs i maja_0206@hotmail.com

Termini konsultacija: kabinet broj 15


Zvanja:

 • 2016 – 2018. – Student doktorskih studija angažovan u nastavi
 • 2018 – 2021.  – Istraživač saradnik
 • 2021. – Asistent sa doktoratom

Oblast naučnog istraživanja:

 • Informacione tehnologije u turizmu
 • Pametni turizam
 • Turističko iskustvo
 • Kulturni turizam

Predmeti:

Osnovne studije:

 • Informacione tehnologije u turizmu
 • Poslovanje turističkih agencija
 • Kulturni turizam
 • Izletnički i ekskurzioni turizam
 • Osnove digitalne geografije
 • Digitalna kartografija
 • Veb Gis

Master studijea:

 • Menadžment kulturnog nasleđa i kulturnog turizma
 • Upravljanje poslovnim događajima
 • Vizuelizacija geografskih podataka
 • Savremeni trendovi razvoja geoinformatike

Ostale važne informacije

Nagrade i priznanja:

 • Nagrada Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh u školskoj 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. godini.
 • Republička stipendija Ministarstva prosvete Crne Gore (2010/11, 2011/12, 2012/13 i 2013/14)
 • Stipendista opštine Berane za Mlade talente u školskoj 2010/11, 2011/12, 2012/13 i 2013/14.
 • Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za doktorske studije (2015/2016; 2016/2017; 2017/2018).

Projekti:

 • Konkurentnost turističke destinacije – model evaluacije za Srbiju – TOURCOMSERBIA, Projekat broj 7739076, Fond za nauku Republike Srbije
 • Prilagođavanje i promocija sadržaja institucija kulture u Vojvodini osetljivim društvenim grupama, projekat finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Vojvodine, 2022
 • SMARTOUR-SMART Tourism Skills Initiative, ERASMUS KA2-Cooperation for innovation and the exchange of good practices, od 2022. godine
 • Nacionalni projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: ,,Transformacije geoprostora Srbije-prošlost, savremeni problemi i predlozi rešenja” (br. projekta OI176020)
 • Savremeni problemi i održivost gradskih naselja u Vojvodini, projekat od značaja za razvoj naučnoistraživačke delatnosti AP Vojvodine za projektni ciklus 2021‒2024. godine

Odabrane reference

 1. Cimbaljević, M., Stankov, U., Pavluković, V. (2018). Going beyond the traditional destination competitiveness – reflections on a smart destination in the current research. Current Issues in Tourism, 22(20), 2472-2477. doi: 10.1080/13683500.2018.1529149
 2. Cimbaljević, M., Stankov, U., Demirović, D., Pavluković, V. (2019). Nice and smart: creating a smarter festival – the study of EXIT (Novi Sad, Serbia). Asia Pacific Journal of Tourism Research. 26(4), 415-427. doi: https://doi.org/10.1080/10941665.2019.1596139
 3. Demirović Bajrami, D., Radosavac, A., Cimbaljević, M., Tretiakova, T. N., Syromiatnikova, Y. A. (2020). Determinants of Residents’ Support for Sustainable Tourism Development: Implications for Rural Communities. Sustainability, 12, 9438, 1-16. doi:10.3390/su12229438
 4. Demirović, D., Radovanović, M., Petrović, M. D., Cimbaljević, M., Vuksanović, N., Vuković, D. B. (2018). Environmental and Community Stability of a Mountain Destination: An Analysis of Residents’ Perception. Sustainability, 10, 70, 1-16. doi:10.3390/su10010070
 5. Blešić, I., Pivac T., Kovačić, S., Cimbaljević, M., Lukić, T., Bubalo Živković, M., Đerčan, B., Bjelajac, D. (2022). Place Attachment, Cultural Involvement, And Residents’ Attitudes Towards Tourism Development: The Case Of Novi Sad The European Capital of Culture. Sustainability, 14, 9103.
 6. Stankov, U., Gretzel, U., Vujičić, M., Pavluković, V., Jovanović, T., Slorević, M., Cimbaljević, M. (2022). The pandemic of loneliness: designing smart tourism for combating loneliness. Information Technology & Tourism, doi: 10.1007/s40558-022-00234-9
 7. Cimbaljević, M., Demirović, D., Vuksanović, N., Milentijević, N., Yamashkin, A. A. (2019). A GIS- based analysis of tourist distribution in Montenegro. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 69(2), 147-156. https://doi.org/10.2298/IJGI1902147C
 8. Pavluković, V., Cimbaljević, M. (2020). Factors affecting conference participation decision-making. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA,70(1), 31-43.
 9. Cimbaljević, M., Nedeljković Knežević, M., Demirović Bajrami, D., Dunjić, M., El Bilali H., & Rančić Demir, M. (2020). How do job-related constructs determine employee turnover? Serbian hotels example. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA,70(2), 129-143.
 10. Stankov, U., Pavluković, V., Alcantara-Pilar, J.M., Cimbaljević, M., & Armenski, T. (2017). Should Festival Be Smarter? ICT on Mass Events – The Case of the Exit Festival (Novi Sad, Serbia). In Rodrigues, J.M., Ramos, C.M.Q., Cardoso, P.J.S., Henriques, C., (Eds.), Handbook of Research on Technological Developments for Cultural Heritage and eTourism Applications (pp. 245-263). Hershey PA, USA, IGI Global. doi: 10.4018/978-1-5225-2927-9.ch012