Redovni profesor

dr Nevena Ćurčić

nevena.curcic@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 1966. Novi Sad

Diplomirala je 1991. na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, odsek Ratarstvo i povrtarstvo. Diplomirala je 1995., magistrirala 2001., a doktorsku disertaciju pod nazivom Kvalitativna ocena sredstava turističke propagande i primenjenog kartografskog materijala u funkciji unapređenja promotivnih aktivnosti u turizmu odbranila 2008. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad.


Kontakt:

Tel: +381 21 485 2838 | email:  nevena.curcic@dgt.uns.ac.rs

Termini konsultacija: ponedeljak 12:00-14:00 |– kabinet 9


Zvanja:

 • 2018 – redovni profesor, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2013-2018 – vanredni profesor, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2008 – 2013 – docent, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2001 – 2008 – asistent, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1996-2000 – asistent pripravnik, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1996 – stručni saradnik, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Oblast naučnog istraživanja

 • Turizam (industrijski, manifestacioni, ruralni, banjski, avanturistički)
 • Marketing u turizmu i ugostiteljstvu
 • Menadžment u turizmu
 • Menadžment u obrazovanju
 • Održivi i regionalni razvoj

Predmeti:

 • Marketing u turizmu i ugostiteljstvu, osnovne akademske studije – SP Turizam, VI semestar, obavezan predmet, 3+2
 • Ekskurzioni i izletnički turizam, osnovne akademske studije – SP Turizam, V semestar, izborni predmet, 2+2
 • Marketing istraživanja u turizmu, master akademske studije – SP Turizam, I semestar, obavezan predmet, 2+0
 • Konkurentnost turističke destinacije, doktorske akademske studije, III semestar, izborni predmet
 • Strateški marketing u turizmu, doktorske akademske studije, III semestar, izborni predmet

Ostale važne informacije

 • Strani jezici: engleski

Članstvo u organizacijama:

 • Udruženja turizmologa Srbije (UTS), Beograd
 • Srpsko geografsko društvo (SGD), Beograd
 • Društvo geografa Vojvodine, Novi Sad
 • Udruženje Milutin Milanković, Beograd
 • Grupacija za ruralni turizam Privredne komore Srbije, Beograd

Projekti:

 1. Promocija i prilagođavanje sadržaja institucija kulture Vojvodine osetljivim društvenim grupama (2022-2023). Sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine, Novi Sad, (član)
 2. Istraživanje, vrednovanje i dokumentacija tradicionalnih narodnih sportova u Srbiji kao elementa nematerijalnog kulturnog nasleđa (2019). Ministarstvo za kulturu i informosanje Republike Srbije, Beograd, (član)
 3. Interreg – IPA CBC Hungary-Serbia Novi Bečej (cross-border cooperation): “Rehabilitation of common natural and cultural heritage for future development of the region”. Sub-project: Trainings and development of strategic documents necessary for creation of new touristic offer. HUSRB/1602/31/0128/MUNICIPALITY OF NOVI BECEJ/ (2019)
 4. Interreg – IPA CBC Hungary-Serbia (IDENTIS): Integrated Development of Natural and Cultural Tourism in Tisa River Region – IDENTIS (cross-border cooperation), HUSRB/1602/31/0048, Workshop Novi Bečej, Thematic tourism (Souvenirs, Industrial heritage), (2019)
 5. Digitalni vodič kroz turističke atrakcije Vojvodine (2017). Sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine, Novi Sad, (član)
 6. Regeneracija industrijskog nasleđa u kontekstu održivog razvoja turizma i profilisanje novih tematskih ruta u Vojvodini (2014). Sekretarijat za nauku, obrazovanje i tehnološki razvoj AP Vojvodine, Novi Sad (rukovodilac)
 7. Klastersko povezivanje malih i srednjih preduzeća, organizacija i univerziteta: Asocijacija za razvoj poslovnog, MICE i manifestacionog turizma (2008). Ministarstvo za ekonomski razvoj, Beograd, (rukovodilac)
 8. Demografske tranzicije u Srbiji (2008-2010). Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, Beograd, (član)
 9. Geografski aspekti stanja i pravaca razvoja Srbije (Vojvodine) (2001-2005). Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije, Beograd, (član)
 10. Geografska enciklopedija naselja Srbije (2000-2001). Minsitarstvo nauke i tehnologije Srbije, Beograd, (član)
 11. Enciklopedija Novog Sada (1998-2003), urednik Duško Popov. Novi Sad: Novosadski klub. (član)
 12. Kompleksna geografska istraživanja Vojvodine (1996-2000). Minsitarstvo nauke i tehnologije Srbije, Beograd, (član)

Ostala relevantna zaposlenja: 

 • Recenzent studijskih programa i visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji, prema odluci Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta
 • Sertifikovana na Listi ocenjivača rukopisa udžbenika Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Beograd
 • Honorarni profesor na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 • Profesor na strukovnim studijama Optometrije, PMF, Novi Sad
 • Član Upravnog odbora Udruženja turizmologa Srbije, Beograd
 • Recenzent u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima

 Odabrane reference:

 1. Ćurčić N., Bjeljac Ž., Brankov J. (2022) Rural olympics as promoters of old folk sports and games. In: Borlinič Gačnik Maja., Rančić Demir, Milica. (eds) Contemporary Issue in Tourism. Maribor: University of Maribor, University Press. e-book, 1st ed. pp.23-50. ISBN 978-961-286-642-6 (pdf)
 2. Ćurčić N., Mirković Svitlica A., Brankov J., Bjeljac Ž., Pavlović S., Jandžiković B. (2021) The Role of Rural Tourism in Strengthening the Sustainability of Rural Areas: The Case of Zlakusa Village. Sustainability 13(12):6747. https://doi.org/10.3390/su13126747
 3. Бјељац Ж., Бранков Ј., Ћурчић Н. (2021) Традиционални спортoви и игре као елемент нематеријалног културног наслеђа на простору Србије. Etnoantropološki problemi, n.s. 16(4), 1257-1283. http://doi.org/10.21301/eap.v16i4.12,
 4. Ćurčić N., Mirković Svitlica A. (2021) Diversification of rural economy in the function of balanced regional development of the Republic of Sebia. International Journal of Economic Practice and Policy, Vol. 18, Issue 1, 48-63. DOI 10.5937/skolbiz1-35204
 5. Garača V., Vukosav S., Ćurčić N., & Bradić M. (2018) The importance of prices in tourism industry – the impact of growth of prices of hospitality services on the domestic tourism demand. Collection of Papers – Faculty of Geography at the University of Belgrade (CPFG), 66(1), 5-20.
 6. Vujko A., Petrović M. D., Dragosavac M., Ćurčić N., Gajić T., (2017) The Linkage Between Traditional Food and Loyalty of Tourists to the Rural Destinations. ТEME, g. XLI, No. 2, 475-487. DOI: 10.22190/TEME1702475V
 7. Terzić A., Bjeljac Ž., Ćurčić N. (2015) Common Histories, Constructed Identities: Intangible Cultural Heritage and the Rebranding of Serbia. International Journal of Intangible Heritage Vol.10, pp.101-120.  ISSN 1975-3586.
 8. Garača V., Jovanović G., Ćurčić N., Vukosav S. (2015) Spatial planning for tourism on the highway: a case study of highway E-75 through Vojvodina (Horgoš-Belgrade section). Transylvanian Review of Administrative Sciences, No.44 E/2015, pp.126-143
 9. Гарача В., Ћурчић Н., Вукосав С. (2014) Анализа показатеља туристичке привреде у гравитационој зони Новог Сада (Analysis of indicators of the tourism industry in the gravity zone of Novi Sad). Теме бр.2, год. XXXVIII, 543-565.