Asistent sa doktoratom

dr Maja Mijatov Ladičorbić

majam@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 16.05.1989. Zrenjanin

Osnovne studije završila je 2011. godine (studijski program: Menadžer, modul turizam), na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Master studije (studijski program: Master menadžer, modul turizam) završava 2013. godine, na istom Departmanu. Titulu doktor geonauka (turizam) stiče 2018. godine, odbranom doktorske disertacije pod nazivom: “Zastupljeni tipovi etičke klime u hotelima Kopaonika i njihov uticaj na poslovne performanse”.


Kontakt

Emailmajamijatov@gmail.com; majam@dgt.uns.ac.rs
Termini konsultacija: kabinet br. 13


Zvanja:

 • Istraživač saradnik (maj 2018. godine – ),
 • Student doktorskih studija (stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije) angažovan u nastavi (februar-maj 2018. godine).

Oblast naučnog istraživanja:

 • Organizaciono ponašanje
 • Ljudski resursi
 • Poslovna etika
 • Društveno odgovorno poslovanje

Predmeti:

 • Principi menadžmenta
 • Etika i društveno odgovorno poslovanje u turizmu
 • Preduzetništvo
 • Nautički turizam

Ostale važne informacije

Nagrade i priznanja:

 • Stipendija: Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za doktorske studije (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018).
 • Stipendija Fonda za mlade talente – Dositeja (Ministarstvo omladine i sporta) (2012/2013).
 • Stipendija Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu (2011/2012).
 • Stipendija Fonda za mlade talente – Dositeja (Ministarstvo omladine i sporta) (2010/2011).
 • Nagrada Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh tokom studija.

Projekti:

 • Projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, pod nazivom Transformacije geoprostora Srbije – prošlost, savremeni problemi i predlozi rešenja (176020 OI), rukovodilac projekta: prof. dr Slobodan B. Marković.
 • GLOBE 2020, Globalno liderstvo i efektivnost organizacionog ponašanja (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness, GLOBE), Beedie School of Business, Simon Fraser University, Serbia Research Team.
 • Plan upravljanja posetiocima u Specijalnom rezervatu prirode “Gornje Podunavlje” (2019). Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, JP „Vojvodinašume“, Petrovaradin.

Odabrane reference

 • Jovanović, T., Mijatov, M., Dragin, A., Simat, K., Majstorović, N. (2019): Identification of predictors’ effects on perceiving the ethical climate and job satisfaction within Serbian tourism industry, Journal of Management and Organization, 1-29.
 • Dragin, A., Jovanović, T., Mijatov, M., Majstorović, N., Dragin, V. (2019). Types and factors of ethical climate perception in Serbian tourism industry. Journal for East European Management Studies, Special Issue, 63-98.
 • Mijatov, M., Pantelić, М., Dragin, A., Perić, M., Marković, S. (2018): Application of sustainable development principles in hotel business, Journal of Geographical Institute Jovan Cvijić SASA, 68(1), 101-117.
 • Mijatov, M., Dragin, A., Jovanović, T., Pivac, T., Perčević, K. (2018): The ethical code as a factor that shapes employees’ perception of ethical climate within the hotel business, 3rd International Thematic Monograph, Modern Management and Economy of Tourism Sector in Present Era.
 • Mijatov, M., Dragin, A., Jovanović, T., Košić, K., Blešić, I. (2018): The employees’ socio-demographic characteristics and perception of the ethical climate in hotel business, 3rd International thematic monograph, Modern Management and Economy of Tourism Sector in Present Era, 193-204.
 • Mijatov, М., Blešić, I., Dragin, А. (2017): Corporate social responsibility and service orientation of hotel employees, Teme, XLII(2), 441-458.
 • Mijatov, M., Pavić, L., Rančić, M. (2017): Necessity of maintaining culture-historical goods from territory of Kopaonik by the principles of sustainable development. In Rangus, M., Gorenak, M. & B. Brumen (eds), Sustainability in tourism and regional development. Cambridge Scholars Publishing.
 • Mijatov, M., Pivac, T. (2016): Kaučsurfing kao savremeni trend u turističkim kretanjima, Poslovna ekonomija, godina X, broj I, vol. XVIII, 190-217.
 • Mijatov, М., Ivkov-Džigurski, А., Pivac, Т., Košić, К. (2016): The leisure time aspects in a ski centre – Kopaonik Mountain case study (Serbia), Journal of Geographical Institute Jovan Cvijić SASA, 66(2), 291-306.