vanredni profesor

dr Milena Nedeljković

milena.nedeljkovic3@gmail.com

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 28.10.1980. Beograd.

Zvanje diplomiranog ekonomiste stekla je 2004. godine, a diplomiranog menadžera u turizmu 2008. godine. Magistarski rad iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa odbranila je februara 2006. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: Istraživanje motivacije i zadovoljstva poslom u organizaciji u uslovima tranzicije, odbranila je marta 2009. godine.


Kontakt:

Email: milena.nedeljkovic3@gmail.com

Termini konsultacija: sredom od 17h-19h


Zvanja:

 • Od februara 2010. – docent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Oblast naučnog istraživanja

 • Menadžment ljudskih resursa
 • Organizaciono ponašanje

Predmeti:

 • Menadžment ljudskih resursa (osnovne studije)
 • Principi menadžmenta (osnovne studije)
 • Ekonomika turizma (osnovne studije)
 • Liderstvo i motivacija (doktorske studije)
 • Servisna orijentacija (doktorske studije)

Odabrane reference

 1. Hadžić Olga, Majstorović Nebojša, Nedeljković Milena, Perception of supervisor support, personality traits of employees and their satisfaction with work-related facets, Psihologija, 2009 42(3):375-392.
 2. O. Hadžić, M. Nedeljković, Investigation of job satisfaction in the state owned sector of Serbia, Environmental, Health and Humanity Issues in the Down Danubian Region, World Scientific, 2007, 317-326.
 3. I. Ćosić, M. Nedeljković, Selection of a management communication strategy during organizational changes, Strategic Management, Vol.3-4 (2007), 45-50.
 4. Olga Hadžić, Milena Nedeljković, Investigation of the communication satisfaction of employees during radical organizational changes of the public sector of Serbia, Management, Vol. 46(2007), 13-17.
 5. Slađana Nedeljković, Dragan Koković, Milena Nedeljković, Uticaj nacionalne kulture na ponašanje potrošača i zaposlenih u turističkom sektoru- primena teorije Hofstede-a, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 2010; u štampi.
 6. Hadžić, O. Grubić-Nešić, L., Nedeljković, M. (2007), Istraživanje korelacije dimenzija ličnosti zaposlenih i njihovog zadovoljstva poslom u uslovima tranzicije, u monografiji Psihologija i društvo (M. Biro i S. Smederevac urednici), Filozofski fakultet u Novom Sadu, 245-274.
 7. S. Čerović, S. Nedeljković, M. Nedeljković, Značaj organizacione kulture za kvalitet hotelske usluge, Hotellink, Beograd, 2007, 531-539.
 8. Nedeljković M.,Nedeljković S.(2004), Akcija revitalizacije manastira Đurđevi Stupovi i njen značaj za razvoj verskog turizma u našoj zemlji, Turizam broj 8., 71- 74.