redovni profesor

dr Milena Nedeljković

milena.nedeljkovic3@gmail.com

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 28.10.1980. Beograd.

Zvanje diplomiranog ekonomiste stekla je 2004. godine, a diplomiranog menadžera u turizmu 2008.godine. Magistarski rad iz oblasti Menadžmenta ljudskih resursa odbranila je 2006. godine. Doktorsku disertaciju iz oblasti Menadžmenta ljudskih resursa odbranila je na Fakultetu tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2009.godine. Drugu doktorsku disertaciju iz oblasti Bihejvioralne ekonomije,(interdisciplinarni doktorat iz oblasti ekonimje, menadžmenta i psihologije)  odbranila je na Univerzitetu u Novom Sadu, Ekonomski fakultet i Filozofski fakultet, 2016.godine.


Kontakt:

Email: milena.nedeljkovic3@gmail.com

milena.nedeljkovic3@gmail.com

Termini konsultacija:


Zvanja:

 • Od februara 2010. – docent na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.
 • Od februara 2015.-vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.
 • Od februara 2021.-redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Oblast naučnog istraživanja

 • Menadžment ljudskih resursa
 • Organizaciono ponašanje
 • Organizaciona i nacionalna kultura
 • Preduzetništvo

Predmeti:

 • Principi menadžmenta (osnovne studije)
 • Menadžment ljudskih resursa (osnovne studije)
 • Preduzetništvo (osnovne studije)
 • Rukovođenje i motivacija u turizmu i hotelijerstvu (doktorske studije)
 • Uslužna orijentacija zaposlenih u turizmu i hotelijerstvu (doktorske studije)

Projekti:

 • Međunarodni projekat GLOBE 2020 (koordinator GLOBE 2020 tima za Srbiju).
 • Projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (OI176020), član
 • Projekat APV, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Program 0201: Istraživanje preduzetničkih potencijala lokalnog stanovništva u korišćenju resursa termomineralnih voda Vojvodine, član

Odabrane reference

 1. Olga Hadžić, Milena Nedeljković (2008): Motivacija za rad i zadovoljstvo poslom u organizaciji, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 341 strana.
 2. Olga Hadžić, Milena Nedeljković Knežević, Tatjana Pivac (2018): Menadžment održivog razvoja kulturnog turizma-stejkholderski pristup, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 258 strana.
 3. Nedeljković Knežević Milena, Petrovic Marko, Kovačić Sanja, Mijatov Maja, Vuković Darko, Kennell James (2020): Acting the part: Emotional intelligence and job satisfaction as predictors of emotional labor in travel agencies, Tourism and Hospitality Research, 21 (2), 183-201.
 4. Nedeljkovic Knezevic, M., Petrovic, M.D., Nedeljkovic, S., Mijatov, M., Radovanovic, M.M., Gajic, M,,Skoda, M. (2019): Changes in Traditional Activities of Industrial Area toward Sustainable Tourism Development, Sustainability, 11(22), 6189.
 5. Nedeljković Knežević, M., Hadžić, O., Nedeljković, S., Kennell, J. (2020): Tourism entrepreneurship and industrial restructuring: GLOBE national and organisational cultural dimensions, Jounal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 70(1), 15–30.
 6. Nedeljković Knežević, M., Nedeljković, S., Mijatov, M., Vukonjanski Srdić, J. (2020): Moderator Effects of the Employees’ Gender on the Correlation between Facets of Job Satisfaction and Personality Dimensions, Management: Jounal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, issn 2406-0658, doi: 10.7595/management.fon.2020.0003
 7. Milena Nedeljković-Knežević, Vanja Pavluković (2020): The influence of GLOBE culture dimensions on entrepreneurial orientation in tourism and medical service sectors in Serbia, Geographica Pannoica 24 (2), 157-167.
 8. Milena Nedeljković Knežević, Maja Mijatov, Sanja Kovačić (2021): Achievement Motivation and Locus of Control as Factors of Entrepreneurial Orientation in Tourism and Healthcare Services. Journal for East European Management Studies, 26 (2),.275-305.
 9. Kovacic, S., Nedeljkovic Knezevic, M., Jovanovic, T. (2020): The effect of employees’ personality on customer focus in the hotel industry: the role of work motivation, Jounal for East European Management Studies, 26 (2), 243-274.
 10. Nedeljkovic. M., Vukonjanski, J., Nikolic, M., Hadzic, O., Sljukic, M. (2018): A comparative analysis of Serbian national culture and national cultures of some European countries by GLOBE project approach, Jounal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 68(3), 363 – 382, Issn 0350-7599, doi: 10.2298/IJGI180315002N.
 11. Nedeljković, S., Koković, D. i  Nedeljković, M. (2010): Uticaj nacionalne kulture na ponašanje potrošača i zaposlenih u turističkom sektoru-primena teorije Hofstedea, Zbornik Matice srpske za društvene nauke,  130, 43-
 12. Vukonjanski, J., Nikolić, M., Hadžić, O., Terek, E., Nedeljković, M. (2012): Relationship between GLOBE organizational culture dimensions, job satisfaction and leader-member exchange in Serbian organizations, Journal of East European Management Studies,3, 333-368.
 13. Nikolic, M., Vukonjanski, J.,  Nedeljkovic, M.,  Hadzic,O.,  Terek ,E. (2013): The impact of internal communication satisfaction dimensions on job satisfaction dimensions and the moderating role of LMX, Public Relations Review, 39 (5), 563-565.
 14. Olga Hadžić, Milena Nedeljković, Milan Nikolić (2014): The relationship between GLOBE organizational culture values and the emotional intelligence of employees in Serbian organizations, Primenjena psihologija, 7(2): 137-154.