Redovni profesor

Dr Uglješa Stankov

ugljesastankov@gmail.com

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 4.10.1982, Srbobran.
Diplomirao je 2005. a magistrirao 2009. Doktorsku tezu pod nazivom “Veb marketing i geografski informacioni sistemi u turizmu Vojvodine” brani 04.11.2010. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.


Kontakt:

Tel: +381 21 4852829
E-mail-ovi: ugljesastankov@gmail.com | ugljesa.stankov@dgt.uns.ac.rs
Veb sajt: www.ugljesa.in.rs   www.ugljesa.com
Termini konsultacija: pogledati na www.ugljesa.in.rs


Zvanja:

 • 2007 – 2007. Saradnik u nastavi, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
 • 2007 – 2010. Istraživač-pripravnik, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010. – Asistent, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2011 – 2016. Docent, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2016 – 2021.  Vanredni profesor. Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2021. – Redovni profesor

Oblast naučnog istraživanja

 • Odnosi korisnika i informacione tehnologije
 • Turistička iskustva pune svesnosti
 • Digitalno blagostanje
 • Prostorni informacioni sistemi
 • Istraživanje zaštite životne sredine

Predmeti:

 • Osnovne studije: Informacione tehnologije u turizmu (T330) i Osnove GIS-a (DG102)
 • Master studije: Elektronsko poslovanje u turizmu (MT226), Primena GIS-a u privredi i državnoj upravi (М511), Savremeni trendovi razvoja geoinformatike (MGI503)
 • Doktorske studije: Savremeni trendovi u turizmu (DT108)

Ostale važne informacije

Strani jezici: engleski


Članstvo u organizacijama:

 1. Član Geografskog društva Vojvodine
 2. Član istraživackih grupa za Kulturni turizam i Ruralni turizam DGTH-a
 3. Član Centra za prostorne informacije Vojvodine PMF-a
 4. IFITT – International Federation for IT and Travel & Tourism
 5. CotriWB

Projekti:

 1. „Lesne zaravni u Srbiji“, projekat Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, rukovodilac projekta dr Jovan Romelić (2006-2010)
 2. “Studija o stanju životne sredine u AP Vojvodini – Problemi i izazovi”, Sektorski pritisci: Prostor i stanovništvo i Turizam. dr Lazar Lazić, dr Vladimir Stojanović, dr Anđelija Ivkov-Džigurski, dr Dragoslav Pavić, dr Stevan Savić i mr Uglješa Stankov. Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (2009. godina)
 3. „Prezentacija, promocija i aktiviranje prirodnih i kulturnih sadržaja Malog Stapara“. Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ i Prirodno-matematički fakultet. Rukovodilac projekta dr Lazar Lazić. (2010. godina)
 4. „GIS spatial analysis of tourism areas and protected areas“, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Vlada republike Slovačke, rukovodioci projekta dr Jasmina Đorđević i RNDr. Michal Klaučo (2010 i 2011. godina)
 5.  “Analiza urbane klime Novog Sada i njenog uticaja na termalnu komfornost stanovništva”, Autonomna Pokrajina Vojvodina, Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj – član projekta (2012-2013).
 6. Program razvoja turizma opštine Beočin, u okviru realizacijeprojekta “Beočin – nova vizija turističke destinacije! Stvaranje preduslova za razvoj ruralnog turizma u opštini Beočin”, finansiranog u okviru Exchange 3 programa EU.
 7.  „Veb GIS i geonauke“, Akreditovan program stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora škola – Autor programa i realizator (2014-2016)
 8.  Water shortage hazard and adaptive water management strategies in the Hungarian – Serbian cross-border region – WAHASTRAT (ID: HUSRB/1203/121/130) – rukovodilac PP1 (2013-2014). Ukupna vrednost projekta: 630340 EU.
 9. IPA HUSRB project: Monitoring, forecasting and development of online public earlywarning system for extreme precipitations and pluvial floods in urban areas in theHungarian-Serbian cross-border region – URBAN-PREX (HUSRB/1602/11/0097)
 10. “Digital guide for tourist attractions in AP Vojvodina, Strategic project of AP Vojvodina (The Provincial Secretariat for Higher Education and Scientific Research (2017-2018).
 11. “Međugeneracijska povezanost i solidarnost kao populaciona mera u održivom razvojuVojvodine”, broj 142-451-2795/2018-01, finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata zanauku i tehnološki razvoj Vojvodine, Srbija
 12. “Evaluation of digital transformation of culture in Serbia”. Ministry of culture and information, 451-04-2807/2019-09.
 13. Digitisation and Culture for New Generations – DiCultYouthErasmus+ KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Strategic Partnership for youth, 2018-2-CY02-KA205-001362151.175,00 EUR (November 2018 – October 2020).
 14. COST Action CA19142, LEAD-ME – Leading Platform for European Citizens, Industries, Academia and Policymakers in Media Accessibility (MC Substitute)
 15. COST Action CA19136, NET4AGE-FRIENDLY – International Interdisciplinary Network on Smart Healthy Age-friendly Environments  (MC Substitute)
 16. ERASMUS + Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development (ICT4STD) 2019-1-PL01-KA203-065781 (2019-2021)

Priznanja i nagrade:

 • Plaketa za najbolje ocenjenog profesora od strane studenata u školskoj 2013/2014 na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.
 • Nagrade Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh u školskim godinama 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005. godini;
 • Certificate – Fond za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2004/2005. godini;
 • Diploma Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, april 2002. godine;
 • Univerzitetska nagrada za postignut uspeh tokom studija , Univerziteta u Novom Sadu.

Članstva:

 • Član je Društva geografa Vojvodine (podružnica SGD-a)
 • Član je Centra za prostorne informacije pri Prirodno-matematičkom fakultetu
 • Član je radnih grupa za Geografske informacione sisteme, Ruralni turizam i Kulturni turizam Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo.

Drugo:

 • Od 2013. godine savetnik je za studijske programe Diplomirani geograf (Modul Geoinformatičar) i Master geograf (Modul Geoinformatičar).
 • Od 2011. do 2013. godine bio je član uredništva Departmanu za geografiju, turizam i hotelijertvo.
 • Od 2007. do 2014. godine bio je tehnički urednik Međunarodnog naučnog časopisa „Turizam“
 • 2007, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015 član je organizacionog odbora Međunarodnog naučnog skupa „Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji“, a 2010 i Drugog kongresa geografa Srbije.
 • Recenzent je u časopisima: Acta Oeconomica, Eurepean Journal of Tourism Research, Geographica Pannonica, Savremena poljopriveda, International Scientific Journal Turizam i Zbornik Departmana za geograifju, turizam i hotelijerstvo.
 • Predavanja po pozivu na Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism u periodu od 26. do 28. marta 2013.

Odabrane reference

 1. Stankov, U., & Gretzel, U. (2020). Tourism 4.0 technologies and tourist experiences: a human-centered design perspective. Information Technology & Tourism, 22(3), 477-488.
 2. Stankov, U., Filimonau, V., & Vujičić, M. D. (2020). A mindful shift: an opportunity for mindfulness-driven tourism in a post-pandemic world. Tourism Geographies, 22(3), 703-712.
 3. Stankov, U., Filimonau, V., Gretzel, U., & Vujičić, M. D. (2020). E-mindfulness–the growingimportance of facilitating tourists’ connections to the present moment. Journal of Tourism Futures. 6, (3) 2020, pp. 239-245 10.1108/JTF-11-2019-0135
 4. Stankov, U., Kennell, J., Morrison, A., Vujicic, M. (2019). The view from above: The relevance of shared aerial drone videos for destination marketing. Journal of Travel and Tourism Marketing, 10.1080/10548408.2019.1575787
 5. Stankov, U., Filimonau, V. (2019). Reviving calm technology in the e-tourism context. The Service Industries Journal, 39(5-6), pp. 343–360. doi: 10.1080/02642069.2018.1544619
 6. Stankov, U., Filimonau, V., Slivar, I. (2018). Calm ICT design in hotels: A critical review of applications and implications. International Journal of Hospitality Management. Doi: 10.1016/j.ijhm.2018.10.012
 7. Cimbaljević, M., Stankov, U., Pavluković, V. (2018). Going beyond the traditional destination competitiveness–reflections on a smart destination in the current research. Current Issues in Tourism, 1-6. Doi: 10.1080/13683500.2018.152914
 8. Armenski, T., Stankov, U., & Choi, H. S. (2018). Destination Branding of European Russia: An Empirical Investigation of the Web Projected Imagery. Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja, 27(4), 735-755.
 9. Drakulić Kovačević, N. Kovačević; L, Stankov, U, Dragićević, V., Miletić, A. (2017). Applying destination competitiveness model to strategic tourism development of small destinations – The case of South Banat district.. Journal of Destination Marketing & Management. pp.xx. Doi: 10.1016/j.jdmm.2017.01.002
 10. Stankov, U, Jovanović, T., Pavluković, V., Kalinić, Č, Drakulić-Kovačević, N., Cimbaljević, M. (2018). A regional survey of current practices on destination marketing organizations’ Facebook Pages: the case of EU and U.S. Geographica Pannonica 22 (2) ,81-96. Doi: 10.5937/22-16673 
 11. Stankov, U., Armenski, T., Klauco, M., Pavluković, V., Cimbaljević, M., Drakulić-Kovačević, N.(2017). Spatial autocorrelation analysis of tourist arrivals using municipal data: A Serbian example. Geographica Pannonica 21 (2), 106-114. doi: 10.18421/GP21.02-04
 12. Stankov, U., Dragićević, V. (2015). Changes in Spatial Pattern of Net Earnings: Evidence from Serbia. Acta Oeconomica 65 (3). 351-365. doi: 10.1556/032.65.2015.3.1

Bibliografija

 • Pogledati na Scholar.googleKobson ili knr.uns.ac.rs (APVNT broj 2820).