Vanredni profesor

Dr Uglješa Stankov

ugljesastankov@gmail.com

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 4.10.1982, Srbobran.
Diplomirao je 2005. a magistrirao 2009. Doktorsku tezu pod nazivom “Veb marketing i geografski informacioni sistemi u turizmu Vojvodine” brani 04.11.2010. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.


Kontakt:

Tel: +381 21 4852829
E-mail-ovi: ugljesastankov@gmail.com | ugljesa.stankov@dgt.uns.ac.rs
Veb sajt: www.ugljesa.in.rs
Termini konsultacija: pogledati na www.ugljesa.in.rs


Zvanja:

 • 2007 – 2007. Saradnik u nastavi, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
 • 2007 – 2010. Istraživač-pripravnik, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010. – Asistent, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2011 – 2016. Docent, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2016 – Vanredni profesor. Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Oblast naučnog istraživanja

 • Turizam
 • Geoinformatika
 • Internet marketing
 • Posebni oblici turizma

Predmeti:

 • Osnovne studije: Informacione tehnologije u turizmu (T330) i Osnove GIS-a (DG102)
 • Master studije: Elektronsko poslovanje u turizmu (MT226), Primena GIS-a u privrednim, uslužnim delatnostima i upravljanju infrastrukturom (МGI511), Savremeni trendovi razvoja geoinformatike (MGI503)
 • Doktorske studije: Savremeni trendovi u turizmu (DT108)

Ostale važne informacije

Strani jezici: engleski


Članstvo u organizacijama:

 1. Član Geografskog društva Vojvodine
 2. Član istraživackih grupa za Kulturni turizam i Ruralni turizam DGTH-a
 3. Član Centra za prostorne informacije Vojvodine PMF-a

Projekti:

 1. „Lesne zaravni u Srbiji“, projekat Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, rukovodilac projekta dr Jovan Romelić (2006-2010)
 2. “Studija o stanju životne sredine u AP Vojvodini – Problemi i izazovi”, Sektorski pritisci: Prostor i stanovništvo i Turizam. dr Lazar Lazić, dr Vladimir Stojanović, dr Anđelija Ivkov-Džigurski, dr Dragoslav Pavić, dr Stevan Savić i mr Uglješa Stankov. Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (2009. godina)
 3. „Prezentacija, promocija i aktiviranje prirodnih i kulturnih sadržaja Malog Stapara“. Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ i Prirodno-matematički fakultet. Rukovodilac projekta dr Lazar Lazić. (2010. godina)
 4. „GIS spatial analysis of tourism areas and protected areas“, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Vlada republike Slovačke, rukovodioci projekta dr Jasmina Đorđević i RNDr. Michal Klaučo (2010 i 2011. godina)
 5.  “Analiza urbane klime Novog Sada i njenog uticaja na termalnu komfornost stanovništva”, Autonomna Pokrajina Vojvodina, Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj – član projekta (2012-2013).
 6. Program razvoja turizma opštine Beočin, u okviru realizacijeprojekta “Beočin – nova vizija turističke destinacije! Stvaranje preduslova za razvoj ruralnog turizma u opštini Beočin”, finansiranog u okviru Exchange 3 programa EU.
 7.  „Veb GIS i geonauke“, Akreditovan program stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora škola – Autor programa i realizator (2014-2016)
 8.  Water shortage hazard and adaptive water management strategies in the Hungarian – Serbian cross-border region – WAHASTRAT (ID: HUSRB/1203/121/130) – rukovodilac PP1 (2013-2014). Ukupna vrednost projekta: 630340 EU.

Priznanja i nagrade:

 • Plaketa za najbolje ocenjenog profesora od strane studenata u školskoj 2013/2014 na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.
 • Nagrade Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh u školskim godinama 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005. godini;
 • Certificate – Fond za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2004/2005. godini;
 • Diploma Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, april 2002. godine;
 • Univerzitetska nagrada za postignut uspeh tokom studija , Univerziteta u Novom Sadu.

Članstva:

 • Član je Društva geografa Vojvodine (podružnica SGD-a)
 • Član je Centra za prostorne informacije pri Prirodno-matematičkom fakultetu
 • Član je radnih grupa za Geografske informacione sisteme, Ruralni turizam i Kulturni turizam Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo.

Drugo:

 • Od 2013. godine savetnik je za studijske programe Diplomirani geograf (Modul Geoinformatičar) i Master geograf (Modul Geoinformatičar).
 • Od 2011. do 2013. godine bio je član uredništva Departmanu za geografiju, turizam i hotelijertvo.
 • Od 2007. do 2014. godine bio je tehnički urednik Međunarodnog naučnog časopisa „Turizam“
 • 2007, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015 član je organizacionog odbora Međunarodnog naučnog skupa „Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji“, a 2010 i Drugog kongresa geografa Srbije.
 • Recenzent je u časopisima: Acta Oeconomica, Eurepean Journal of Tourism Research, Geographica Pannonica, Savremena poljopriveda, International Scientific Journal Turizam i Zbornik Departmana za geograifju, turizam i hotelijerstvo.
 • Predavanja po pozivu na Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism u periodu od 26. do 28. marta 2013.

Odabrane reference

 1. Stankov, U., 2007. Turističko-geografska regionalizacija Vojvodine, Prvi kongres srpskih geografa – zbornik radova, Srpsko geografsko društvo, Beograd, str. 711-715
 2. Stankov, U., 2007. Mogućnosti kreiranja održivog ruralnog turizma u Bačkoj, Zbornik radova Geografski instituta „Jovan Cvijić“ SANU, str. 251-259. UDK 911.3:380.8
 3. Stankov, U., 2007. Ecotourism – new image of Stara planina, Tourism in the New Millenium – Collected papers, Vol. 2, University Press, South-West University of Neofit Rilsky, Blagoevgrad, pg. 189-192
 4. Stankov, U., Dragićević, V., Pavlović, T., 2008. Veb sajt kao promotivno sredstvo turističkih agencija u Srbiji, Turizam, Departman za geografiju turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
 5. Pavlović, Z., Stankov, U., 2009. Zaštita prava potrošača u turizmu Srbije, Zbornik radova sa naučnog skupa Od Caveat emptor do Caveat venditor (Kragujevac, 7. maj 2009), str. 229-244.
 6. Dragićević, V., Kovačević, T., Stankov, U. ,2009, Examining the Experience and Behavioral Intentions of Domestic Tourists: Case Study of the Region of Vojvodina (Serbia), 4th International Scientific Conference “Planning for the Future – Learning form the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel and Hospitality”, USB based webpage.
 7. Stankov, U, Markovic, V, Dragicevic, V., 2009, Osnove blog marketinga za primenu na strani turističke ponude, Zbornik radova Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji, Novi Sad, Prirodno-matematički fakultet, prihvacen za objavljivanje
 8. Stankov, U., Dragićević, V., Pavlović, T., 2009, Search Engine Visibility and Language Availability of Travel and Tourism Websites in Serbia, Turizam, Vol. 13 Issue 1, p. 58-64.
 9. Dragićević, V., Plavša, J., Štetić, C., Stankov, U., 2009, Destinacije kongresnog turizma u svetu i u Srbiji, Zbornik Geografskog fakulteta, Beograd, prihvaćen za štampu
 10. Stankov, U., Ćurčić, N., Vukosav, S., Dragićević, V., Pavlović, T. 2009. Tourism Websites Characteristics in a Country with Small Internet Use – Case Study of Serbia, Revista de Turism (8), in press

Bibliografija

 • Pogledati na Scholar.googleKobson ili knr.uns.ac.rs (APVNT broj 2820).