vanredni profesor

dr Tamara Jovanović

jtamara@uns.ac.rs

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 10.08.1984., Novi Sad. Diplomirala je 2007. (Odsek za psihologiju, Filozofski Fakultet, Novi Sad), masterirala 2008 (Odsek za psihologiju, Filozofski Fakultet, Novi Sad) a doktorsku tezu pod nazivom “Značaj individualnih vrednosti i personifikacije destinacije za izbor mesta i sadržaja odmora” brani 13.06.2014. godine na Odseku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.


Kontakt:

Tel: +381 21 485 2845 | email: jtamara@uns.ac.rs
Termini konsultacija: Utorak: 11-13h | Sreda: 10-12h u kabinetu br.14 na I spratu


Zvanja:

 • Od 2010. – asistent na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
 • Od 2015. docent na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
 • Od 2020. vanredni profesor na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu

Oblast naučnog istraživanja

 • Psihologija u turizmu

Predmeti:

 • Razvojna i pedagoška psihologija
 • Psihologija u turizmu
 • Psihologija obrazovanja
 • Psihologija učenja

Ostale važne informacije

 • Strani jezici: engleski, nemački i mađarski
 • Članstvo u organizacijama: Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju, Univerzitet u Novom Sadu (od 2004. do 2011.)
 • Projekti: Fundamentalni kognitivni procesi i funkcije, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja (2009.-2011.) i Geofransformacije prostora Srbije – prošlost, sadašnji problemi i predlozi rešenja (2012.-2014.)
 • Završen primarni kurs Racionalno Emotivno Bihejvioralne Terapije.

Ostala relevantna zaposlenja:

 • 2008-2009 Angažovana kao tehnički asistent na Evropskom Masteru u Oblasti Prava Deteta.
 • 2009-2010 Angažovana kao istraživač doktorant Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja na projektu Fundamentalni kognitivni procesi i funkcije 149039D

Odabrane reference

 1. Jovanović, T., Filipović Đurđević, D. i Milin, P. (2008). Kognitivna obrada alomorfije u srpskom jeziku. Psihologija, 41, 1, 69–86.
 2. Armenski, T., Marković, V., Davidović, N. & Jovanović, T. (2011). Integrated model of destination competitiveness. Geographica Pannonica, 15, 2, 58-69.
 3. Vejnović, D. & Jovanović, T. (2012). Reading sentences in Serbian: Effects of alphabet and reading mode in self-paced reading task. Psihologija, 45(4)361-376.
 4. Ristić, Z., Marković, V., Kovačević, M., Nađ, I., Matijević, M. & Jovanović, T. (2013). The Significance of Egg Shell Color on the Pheasant Hatching Production Results. Pakistan Journal оf Zoology, 45(6), 1549-1553.
 5. Jovanović, T., Dragin, A., Armenski, T., Pavić, D. & Davidović, N. (2013). What demotivates the tourist? Constraining factors of nautical tourism. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(8), 858-872.
 6. Jovanović, T. (2013). Psihološki aspekt putovanja, Tema: Putovanja, Bibliotheca Dositeana, Libellus III, Novi Sad : Zavod za kulturu Vojvodine, 81-94.
 7. Đeri, L., Armenski, T., Jovanović, T. & Dragin, A. (2014). How income influences the choice of tourism destination? Acta Oeconomica 64 (2), 219–237.
 8. Dragin, A., Djurdjev, B., Armenski, T., Jovanović, T., Pavic, D., Ivkov-Dzigurski, A., Kosic, K. & Favro, S. (2014). Analysis of the labour force composition on cruisers: The Danube through Central and Southeast Europe. Journal of Transport Geography, 39, 62-72.
 9. Jovanović, T. (2014). The Relationship Between Individual Values and Holiday Preferences. In A. G. Woodside & M. Kozak (Eds), Tourists’ Behaviours and Evaluations Advances in Culture, Tourism and Hospitality Research (49-57), Volume 9, Bingley (UK): Emerald Group Publishing Limited.