vanredni profesor

dr Igor Stamenković

igor.stamenkovic@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 24. avgust 1978., Slavonski Brod, Republika Hrvatska.
Diplomirao je 2004., magistrirao 2009. (naziv teze: „Odnos hrišćanskih crkava prema verskom turizmu“) a doktorirao je 2014. iz oblasti Upravljanja događajima (naziv disertacije: „Multi-stejkholderski pristup efektivnosti organizacije događaja kao faktor uspešnosti destinacijskog turističkog proizvoda“).

Kontakt:

Tel: +381 21 485 2839
Termini konsultacija:  sreda: 11:30-13:00h u kabinetu br. 10

Zvanja:

 • 2005 – Asistent-pripravnik, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
 • 2010 – Asistent, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2015 – Docent, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2020 – Vanredni profesor, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Oblast interesovanja i naučnog istraživanja:

 • religijski turizam (sociologija religije, međureligijski dijalog, mir kroz turizam)
 • menadžment događaja i poslovnog turizma (MICE, događaji, kongresni turizam)
 • eko-ruralni turizam (održivi turizam u zaštićenim prirodnim dobrima i ruralnim prostorima)
 • animacija u turizmu (promocija etnološkog i antropološkog nasleđa naroda kroz organizaciju tematskih animatorskih večeri – humanitarnog karaktera)

Trenutno drži nastavu iz sledećih predmeta:
 • Turizam i održivi razvoj (osnovne studije);
 • Animacija i logistika u turizmu (osnovne studije);
 • Ruralni turizam (osnovne studije);
 • Religijski turizam (osnovne studije);
 • Osnovi upravljanja događajima (master studije);
 • Upravljanje specijalnim događajima (master studije);
 • Turizam kao agens transformacije prostora (master studije);
 • Upravljanje događajima u kulturnom turizmu (master studije);
 • Stručna praksa – MAS (master studije);
 • Terenska nastava V (master studije);
 • Strateška partnerstva i intersektorsko povezivanje (doktorske studije).

Ostale važne informacije

 • Strani jezici: dobro poznavanje engleskog i osnovno znanje nemačkog i italijanskog jezika

Naučni i istrazivački projekti, radionice, članstva:

 1. Turistička organizacija opštine Odžaci i Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, (2007): Strategija razvoja turizma opštine Odžaci“, rukovodilac projekta: prof. dr Vladimir Stojanović.
 2. Strategije razvoja transnacionalne saradnje Baranja – Bačka“ u Zapadnobačkom okrugu, (2007), Moderator o okviru jedne sekcije na radionici: „Tourismus in Workshop Sombor“, 26–28. april, rukovodilac projekta: Gemeinden Gemeinsam-Regionalkomitee Bodensee-Rhein i Opština Sombor.
 3. Grad Novi Sad i KLER – Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, (2009): „Strategije privrednog razvoja Grada Novog Sada“, učestvovao u pisanju i izradi u okviru radne grupe za „Unapređenje turizma“ pri sektoru za privredu i turizam, rukovodilac projekta: Igor Pavličić. http://www.novisad.rs/sites/default/files/attachment/strategija_privrednog_razvoja_grada_novog_sada.pdf
 4. Turistička organizacija Grada Novog Sada i Centar za istraživanja i studije turizma, (2010): “Profilisanje i unapređenje različitih segmenata turizma u turističkoj destinaciji Novi Sad“, predavač na edukativnim radionicama, rukovodilac projekta: MSc Milan Ćulić.
 5. Akademija ženskog preduzetništva, Udruženje za razvoj regiona Horna Nitra – Slovačka, Opština Bački Petrovac i Opština Bačka Palanka, (2010): „Pametna investicija u program doživotnog učenja žena“ – projekat EU u okviru šireg projekta “Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU”. Moderator i predavač na radionici 14. decembra 2010. u okviru edukacije: Ruralni Spa/Wellness turizam kao razvojni potencijal opštine Bački Petrovac. Teme 2 radionice: Turizam i ruralna područja“ i „Međusobni odnos turizma i poljoprivrede u ruralnim predelima“, Bački Petrovac. http://www.ewa.org.rs/o-nama/projekti/id/20http://www.ewa.org.rs/sites/ewa.localhost/files/flajer_final_0.pdf
 6. Etno San, NVO – Evropa 2020 – put oporavka (Open Days 2010), Skupština grada Novog Sada, 10.02.2011. godine, Novi Sad (moderator u sekciji: Koncept pametnog razvoja), rukovodilac projekta: Dušanka Horvat.
 7. General secretary for the Republic of Serbia in the South East Europe (SEE) project – Transnational Cooperation Programme, IPA FLP 1, (01/03/2011-28/02/2014): “SY_CULTour: Synergy of culture and tourism: utilisation of cultural potentials in less favoured rural regions”, (Application ID SEE/B/0017/4.3/X; Ref. No. 09SEE05/01/11/07; Contract number: 2011/274-864, Document reg.no: INTRA-5018416), Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Anton Melik Geographical Institute, rukovodilac projekta: prof. dr Jasmina Đorđević. http://www.sycultour.eu/
 8. Publikacija kao rezultat SEE programa transnacionalne saradnje na projektu SY_CULTOUR: Grupa autora, (2013): “The synergy of culture and tourism for the development of rural areas“, Partners of SY_CULTour project, ZRC Publishing, Ljubljana, ISBN: 987-961-254-485-0, UDCČ 338.48:008(1-22) http://www.google.rs/search?tbo=p&tbm=bks&q=isbn:9612544859
 9. Vlada AP Vojvodine, Univerzitet u Novom Sadu, JP “Nacionalni park Fruška gora”, (2011): “Master plan održivog razvoja Fruške gore od 2012. do 2022. godine”, član ekspertskog tima za pisanje, u grupi za kulturno-istorijsko nasleđe. Skupština AP Vojvodine usvojila je dokument na sednici održanoj 24. oktobra 2011. godine, koordinator oblasti: prof. dr Lazar Lazić http://www.uns.ac.rs/sr/projekti/masterplan/masterplan20111223.pdf
 10. Sekretar za PMF na republičkom projektu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja (2011-2014): “Društveni odnosi Srba i Hrvata, nacionalni identitet i manjinska prava sa aspekta Evropskih integracija” , broj 47024. Rukovodilac projekta: prof. dr Saša Marković sa Pedagoškog fakulteta u Somboru, a u projektu učestvuju i Prirodno-matematički, Filozofski, Poljoprivredni i Fakultet za evropske studije iz Novog Sada.
 11. Član ekspertskog tima u pisanju pokrajinskog projekta (2011): “Studija izvodljivosti razvoja ekoturizma u zaštićenim prirodnim dobrima Vojvodine (sa posebnim osvrtom na Ramsarska područja)“, Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije i Pokrajinski sekreterijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj AP Vojvodine – 401-00-624/2010-01/1 od 25.10.2010, ISBN: 978-86-7031-226-5, rukovodilac projekta: prof. dr Vladimir Stojanović.
 12. Odgovorni urednik i član tima u pisanju i pripremi brošure, “The Best of Novi Sad 2011” – Exit team, TONS, DGTH, UGONS 1946, Futurizam (2011), ISBN: 987-86-83535-92-7, UDK: 78.091.4 (497.113 Novi Sad) 011(036), rukovodilac projekta: MSc Dušan Kovačević.
 13. Odgovorni urednik i član tima u pisanju i pripremi brošure, “The Best of Novi Sad 2012” – Exit team, TONS, DGTH, UGONS 1946, Futurizam (2012), ISBN: 987-86-915819-0-9, UDK: 908 (497.113 Novi Sad) 012(036), rukovodilac projekta: MSc Dušan Kovačević.
 14. Rukovodilac projekta koji je deo Akcionog plana za unapređenje turizma D.1.13 – „Turistička ponuda verskog turizma u gradu Novom Sadu, kao deo Strategije privrednog razvoja grada Novog Sada. Publikacije na srpskom jeziku: „Novi Sad – Sveta mesta”, (2012), ISBN: 978-86-7031-275-3, UDK: 338.48-6:2 (497.113 Novi Sad) (036). Publikacija na engleskom jeziku: „Novi Sad – Sacred Sites”, (2012), ISBN: ISBN: 978-86-7031-274-6, UDK: 338.48-6:2 (497.113 Novi Sad) (036). http://www.novisad.rs/sites/default/files/attachment/strategija_privrednog_razvoja_grada_novog_sada.pdf
 15. Član tima na realizaciji projekta koji je deo Akcionog plana za unapređenje turizma D.1.11 – „Tematske večeri kao novi vid turističke animacije u gradu Novom Sadu, kao deo Strategije privrednog razvoja grada Novog Sada. nosilac: Prirodno-matematički fakultet – DGTH, u vremenskom okviru od 8 meseci realizovane su 2 animatorska programa: „Vojvođanska bajka“ – 3. novembar 2011,  i „Igrancija Tolerancija, maštajmo i igrajmo se zajedno da bismo se bolje razumeli” – 11. maj 2013, , rukovodilac projekta: prof. dr Anđelija Ivkov Džigurski.
 16. Član je organizacionog odbora i programski kooridnator „Omladinskog sajma – Youth Fair i Izi:t konferencije”, Exit team, TONS, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 9-15. jula 2012, Novi Sad, rukovodilac projekta: MSc Dušan Kovačević. http://youth-fair.com/o_sajmu.html
 17. Član je organizacionog odbora i programski kooridnator „Omladinskog sajma – Youth Fair, Exit team, TONS, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 8-9. jula 2013, Novi Sad, rukovodilac projekta: MSc Dušan Kovačević. http://youth-fair.com/o_sajmu.html
 18. Stojanović, Farkaš, Jovanović, Stamenković, (2013): „Aktivni odmor u Vojvodini – Pokreni se, doživi, uživaj”, UDK: 338.48(497.113)(036), ISBN: 978-86-86703-75-0 i „Active Holidays in Vojvodina – Move, Experience, Enjoy, UDK: 338.48(497.113)(036), ISBN: 978-86-86703-76-7, Turistička organizacija Vojvodine, Simbol, Petrovaradin.
 19. PMF – nosilac projekta, Pedagoški fakultet u Somboru – učesnik na projektu, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, (2013): „Kulturni turizam Vojvodine u funkciji očuvanja nacionalnog identiteta nacionalnih manjina, 15. jul 2013 – 15. jul 2014, Rešenje broj: 114-451-3767/2013-02, rukovodilac projekta: prof. dr Snežana Besermenji.
 20. Član Operativnog tima u razradi koncepta nastupa u oblasti nacionalne gastronomije i turizma projekta: „EXPO MILANO 2015“, prema odluci Vlade Republike Srbije br. 390-3637/2013 (30.04.2013) i Generalnog komesara Republike Srbije br. 119-01-132/2013-02 (28.06.2013) i Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija br. 112-04-123/2013-02 (15.08.2013).
 21. Member of the researching team for writing the “Study of tourism market and local traditional products, Novi Bečej” – on the IPA Cross-border project named: “Discovery of our forgotten cultural and natural heritage in the Hungarian- Serbian border region”, ID number: CULT-NAT HERIT, HU-SRB/1203/2.1.2./117-2, on contract basis number 0601-87/5-31 from 28.05.2013. and for period 29.05.2013-31.08.2013. between Csólyospálos Local Government and Municipality of Novi Bečej, rukovodilac projekta: Milan Knežev, rukovodilac studije: prof. dr Lazar Lazić.
 22. Monografija kao rezultat IPA programa prekogranične saradnje na projektu CULT-NAT HERIT: Grupa autora, (2013): Otkrivanje našeg zaboravljenog kulturnog i prirodnog nasleđa u Mađarsko-Srpskom pograničnom regionu/Discovery of our forgotten cultural and natural heritage in Hungarian-Serbian border region, ISBN: 987-86-7031-312-5, UDC: 316.722(497.1:439).
 23. Event Contact person for MICE organzation at the University of Novi Sad, in the Meeting Planner‘s Guide, (2011): „Meet in Novi Sad“, Tourist Organization of Novi Sad, pp. 16, ISBN: 978-86-88855-00-6.
 24. Event Contact person for MICE organzation at the University of Novi Sad, in the Meeting Planner‘s Guide, (2011): „SERBIA – Meeting Planner‘s Guide“, Serbia Convention Bureau – National Tourism Organization of Serbia, pp. 45, ISBN: 978-86-6005-184-6, UDK: 338.48(497.11)(036).
 25. Serbian – Slovenian bilateral project proposal for period 2014-2015Research area: Tourism, Title: „DEVELOPING TOURISM CLIMATE INDEX (TCI) IN SERBIAN AND SLOVENIAN TOURISTIC DESTINATIONS – CONNECTION BETWEEN CLIMATE AND TOURISM”, Faculty of Science, University of Novi Sad, Department of Geography, Tourism and Hotel management and Research centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, Anton Melik Geographical Institute, rukovodioci projekta: prof. dr Jasmina Đorđević i dr David Bole.
 26. 3 sertifikata – „Pomerajmo granice – program otvorenih seminara o organizaciji sajamskog nastupa”, Novosadski sajam uz podršku – Pokrajinski sekreterijat za privredu, Fond za podršku promociji izvoza, Fond za podršku investicija u Vojvodini VIP, Privredna komora Vojvodine, tri jednodnevna seminara: 16. april, 28. maj i 10. jun 2010. godine.
 27. Diploma Helsinškog odbora za ljudska prava “Škola za interkulturalnu komunikaciju, ljudska prava i nenasilno rešavanje konflikta”, završni rad: Panonski park mira, 17. septembar – 24. decembar 2011. Godine, Filosofski fakultet u Novom Sadu, uz podršku OEBS-a (3 ESPB boda).
 28. Sertifikat: “Obuka za vođenje radionica” – u trajanju od 16 sati, TIM – centar za istraživanje i edukaciju, mart 2012, Novi Sad.
 29. Sertifikat: “Trening asertivnosti” – u trajanju od 20 sati, TIM – centar za istraživanje i edukaciju, maj 2012, Novi Sad.
 30. Sertifikat: “Edukativni seminar – Odnosi sa javnošću i nastupi u medijima” – u trajanju od 8 sati, TIM – centar za istraživanje i edukaciju, maj 2012, Novi Sad.
 31. Sertifikat: “Kako umanjiti tremu i poboljšati svoj javni nastup?” – u trajanju od 6 sati, TIM – centar za istraživanje i edukaciju, jun 2012, Novi Sad.
 32. Certificate of 18th Postgraduate CEI International Summer School of Cervia on: “Beyond Enlargment. The Wider Europe and the New Neighbourhood” course on “Sustainable Development, Green Economy and the Role of Civil Society Networks”, The University of Bologna, School of Political Science “Roberto Ruffilli”, Forli Campus and the Istituto per l’Europa Centro Orientale e Balanica – 2nd-15th September 2012.
 33. Certificate of successful active participation on the project: “Stop the Hate, do not hesitate!”, Beside III modules, 60 voluntary hours of work on Workshops and Brochure. Education Association, European Youth Foundation of the Council of Europe.

Odabrane reference:

 1. Stamenković, I. (2006): Religiozni turizam i pravoslavlje, Pomoćni udžbenik iz predmeta Kulturni turizam, PMF u Novom Sadu, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad.
 2. Stamenković, I. (2003): Mogućnosti za organizaciju seoskog turizma u Kovilju, Ruralni turizam i održivi razvoj Balkana – Rural Tourism and sustainable development of the Balkans, str. 347-352, Drugi forum AEERT (Asociation of experts in eco-rural Tourism), 25-27 maj 2003. godine, Kragujevac.
 3. Stamenković, I. (2005): Srbija kao pravoslavna turistička destinacija u post-turističkom dobu, Zbornik radova naučnog simpozijuma “Srbija i savremeni procesi u Evropi i svetu” – Tara, str. 723-730, 25-26. maj 2005. godine, Beograd.
 4. Stamenković, I. (2006): Međuodnos geografije i religije na primeru hrišćanstva, Prvi Kongres srpskih geografa – Srpsko geografsko društvo, str. 967-974, sekcija 5, 19-22. oktobar 2006. godine – Sokobanja, Beograd.
 5. Stamenković, I. (2007): Religious Tourism in the light of Orthodoxy as a great opportunity for the Serbian Tourist Market, IX International Conference “STRATEGIC DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY IN THE 21ST CENTURY”, University “St.Kliment Ohridski” – Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality – Ohrid, 25-26. May 2007., pp. 137-145, Ohrid.
 6. Stamenković, I., Bošnjak, Danica, Stamenković, Aleksandra, (2007): Geographic characteristics of soya production in agricultural areas of Vojvodina region, Geographica Pannonica n. 10, Geographical Journal, pp. 78-84, Department of geography, tourism and hotel managament, Novi Sad.
 7. Ivkov, Anđelija, Stamenković, I. (2008): The Implementation of the ”Bologna process” into the subject of Animation in Tourism, as a significant part of the Hotel industry products promotion, An International Journal of Multidisciplinary research for South-Eastern Europe, pp. 129-140, Faculty of Tourism and Hospitality Management in Opatija – Croatia, WIFI Institut for Economic Promotion, Austrian Economic Chamber – Austria, Alexandreion Technological Educational Institution (T.E.I) of Thessaloniki – Greece.
 8. Stojanović, V., Stamenković, I. (2008): Geoturizam u strukturi savremenih turističkih kretanja, Glasnik Srpskog geografskog društva, sveska 88, br. 4, str. 53-58, Beograd.
 9. Stamenković, I., Plavša, J., Vujičić, M. (2009): The new era of faith tourism at the Fruska Gora mountain, Zbornik apstrakata Naučnog skupa: “Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji 2009.”, str. 14, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad.
 10. Stamenković, I., Stojanović, V. (2008): Principi održivog turizma u Specijalnom rezervatu prirode “Titelski breg“, Zbornik 1. Simpozijuma “Zaštita prirode u Srbiji”, 01-03. oktobra 2008. godine, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Radna jedinica Novi Sad, Novi Sad.
 11. Stamenković, I., Blešić, I., Pivac, T., Besermenji, S. (2011): Motives of Visits to Ethno Music Festivals, Interdisciplinary Review of Economics and Management 1,1, pp. 32-38., Pakistan.
 12. Blešić, I., Ivkov-Džigurski, A., Stankov, U., Stamenković, I., Bradić, M. (2011): Research of exspected and percived service quality in hotel management, Revista de turism – Journal of tourism, 11: 5, Romania.
 13. Blešić Ivana, Vujičić, M., Vasiljević, Đ., Besermenji Snežana, Stojsavljević, R., Stamenković, I. (2013): Identification and Analysis of Significant Factors Influencing Visitors Satisfaction at Heritage Sites – The Case of Serbian Medieval Fortresses, European Researcher – International Multidisciplinary Journal, ISSN: 2219-8229, E-ISSN: 2224-0136, Vol. 47, Issue: 4-3, pp. 986-998, UDC:33, Academic Publishing, House Researcher. http://www.erjournal.ru/journals_n/1367686326.pdf
 14. Stamenković, I., Jakšić Sandra (2013): Tourism potential valorisation of the old town centre in Sombor based on the Hilary Du Cros model, European Researcher – International Multidisciplinary Journal, ISSN: 2219-8229, E-ISSN: 2224-0136, Vol. 53, Issue: 6-2, pp. 1746-1754, UDC:33, Academic Publishing, House Researcher. http://www.erjournal.ru/journals_n/1373792704.pdf
 15. Blešić Ivana, Pivac Tatjana, Stamenković Igor, Besermenji Snežana (2013): Motives of Visits to Ethno Music Festivals With Regards to Gender and Age Structure of Visitors, Event Management – An International Journal, Vol.17, No.2, pp. 145-154(10), ISSN: 1525-9951, E-ISSN: 1943-4308, DOI: http://dx.doi.org/10.3727/152599513X13668224082387.
 16. Blešić Ivana, Pivac Tatjana, Đorđević Jasmina, Stamenković, I., Janićević, S. (2014): Cultural events as part of cultural tourism development. Case study: Sombor and Apatin (Serbia), Acta geographica Slovenica, 54-2, DOI: 10.3986/AGS54406, UDC: 913:338.48(497.113), 338.48-6:7/8(497.113), Article in press. http://giam.zrc-sazu.si/?q=en/node/638
 17. Stojanović, V., Đorđević, J., Lazić, L., Stamenković, I., Dragićević, V. (2014): The principles of sustainable development of tourism in the Special Nature Reserve Gornje Podunavlje and their impact on the local communities, Acta geographica Slovenica 54-2. Ljubljana. DOI: 10.3986/AGS54407, UDC: 913:338.48(497.113), 338.48:712(497.113), Article in press. http://giam.zrc-sazu.si/?q=en/node/640
 18. Jakšić Sandra, Stamenković, I. (2013): Contemporary ecotourism products in Ramsar sites in Bačka region (Vojvodina, Serbia), Conference Contemporary Trends in Tourism and Hospitality 2013, 26-27 September, Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Collection of papers, pp. 553-562, ISBN: 978-86-7031-310-1. http://www.dgt.uns.ac.rs/ctth2013/files/ctth2013cp.pdf
 19. Blešić, Ivana, Ivkov-Džigurski, Anđelija, Stankov, U., Stamenković, I., Bradić, M. (2011): Research of exspected and percived service quality in hotel management, Revista de turism – Journal of tourism, 11: 5, pp. 5-13, Romania, ISSN: 18442994. http://www.revistadeturism.ro/rdt/article/view/63
 20. Zečević, B., Ćulić, M., Keup Mady, Stamenković, I. (2011): Tourism destination development: the role od congress industry in crises aftermath, ToSee – Tourism in South East Europe 2011. – 1st International Scientific Conference, Sustainable Tourism: Socio-Cultural, Environmental and Economic Impact, 04 –07 May 2011, Opatija, Croatia, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija. pp. 361-368, ISSN: 1848-4050 (M33=1), UDK 338.486. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2168618
 21. Lukić Tamara, Pivac Tatjana, Košić Kristina, Stamenković, I., (2012): Tourism in the Valley of European Rivers, Comparing the Loire Valley and the Danube Valley in Serbia, Sociology study, Vol.2, No.3, pp. 179-188, ISSN: 2159-5526. http://www.davidpublishing.com/davidpublishing/Upfile/4/27/2012/2012042776809025.pdf
 22. Pantelić Milana, Stamenković, I., Purić-Samardžija Jelisaveta (2012): Development of Ecotourism and the importance of the preservation of the autochthon biotope in Pannonian plain on the area of the Special Nature Reserve ”Deliblato Sands”, Collection of papers of Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Vol. 41, pp. 235-247, UDC: 338.486-6:502/504, Novi Sad. http://www.dgt.uns.ac.rs/zbornik/issue41/19%20Pantelic.pdf
 23. Tomić, N., Stojsavljević, R., Stamenković, I., Berić, D. (2013): The use of Geothermal Energy Recources in the Tourism Industry of Vojvodina (Northern Serbia), European Researcher – International Multidisciplinary Journal, ISSN: 2219-8229, E-ISSN: 2224-0136, Vol. 42, Issue: 2-3, pp. 443-454, UDC:33, Academic Publishing, House Researcher. http://www.erjournal.ru/journals_n/1362429593.pdf
 24. Pivac D. Tatjana, Blešić Ivana, Stamenković Igor, Besermenji V. Snežana (2011), Event management and consumer satisfaction in tourism industry, African Journal of Business Management, Vol. 5(34), pp. 13240-13248, 28 December, 2011, DOI: 10.5897/ AJBM11.1641, ISSN: 1993-8233, Academic Journals. http://www.academicjournals.org/ajbm/abstracts/abstracts/abstracts2011/28Dec/Pivac%20et%20al.htm
 25. Blešić Ivana, Pivac D.Tatjana, Besermenji V.Snežana, Stamenković Igor (2011): Da li muzički festivali mogu biti povod i model za zbližavanje zaraćenih naroda na prostoru Ex-jugoslovenskih Republika (Primer: Sabor trubača u Guči)?, Tematski zbornik: Društveni odnosi Srba i Hrvata, nacionalni identitet i manjinska prava sa aspekta evropskih integracija, Sombor, Pedagoški fakultet, Simbol, Novi Sad, 230 strana, str.163-175, ISBN: 978-86-6095-006-4.
 26. Stamenković Igor, Blešić Ivana, Pivac D. Tatjana and Besermenji V. Snežana (2011): Motives of Visits to Ethno Music Festivals, Interdisciplinary Review of Economics and Management 1,1 (2011), pp. 32-38, Oriental Journals, UAE. http://www.orientaljournals.org/document/2011/5.pdf
 27. Jakšić Sandra, Stamenković, I, Đorđević Jasmina, (2014): Impacts of Artificial reefs and diving tourism, Turizam – International Scientific Journal, Vol. 17, Issue: 4, pp. 155-165, ISSN: 1450-6661, E-ISSN: 1821-1127, UDC: 338.48, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Novi Sad.
 28. Gredičak Tatjana, Demonja, D., Stamenković, I. (2013); Destination Competitiveness Focused On The Development Of Equestrian Tourism In CroatiaCollection of papers of the Conference Contemporary Trends in Tourism and Hospitality 2013, 26-27 September, Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, pp. 150-157, ISBN: 978-86-7031-310-1. http://www.dgt.uns.ac.rs/ctth2013/files/ctth2013cp.pdf
 29. Jakšić Sandra, Stamenković, I. (2013): Contemporary ecotourism products in Ramsar sites in Bačka region (Vojvodina, Serbia), Collection of papers of the Conference Contemporary Trends in Tourism and Hospitality 2013, 26-27 September, Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, pp. 553-562, ISBN: 978-86-7031-310-1. http://www.dgt.uns.ac.rs/ctth2013/files/ctth2013cp.pdf
 30. Pivac Tatjana, Tanasić Tamara, Stamenković, I., Blešić Ivana, Penić Mirjana (2013): Creation of a New Tourism product – Thematic routes ‘Along the roads of beer in Vojvodina Province’ (Serbia)Conference proceedings, 14h International Joint World Cultural Tourism Conference – Cultural Tourism: New and Differnent Way, pp. 207-221, 28-30 October, Hotel Park, World Cultural Tourism Association and Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Novi Sad. http://www.kasct.co.kr/eng/con01.htm
 31. Besermenji Snežana, Stojanov Sanja, Vujičić, M., Stamenković, I. (2013): Application of analytic hierarchy process (AHP) on market appeal evaluation – Case study of archeological sites in Eastern Serbia, Conference proceedings, 14h International Joint World Cultural Tourism Conference – Cultural Tourism: New and Differnent Way, pp. ???, 28-30 October, Hotel Park, World Cultural Tourism Association and Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Novi Sad. http://www.kasct.co.kr/eng/con01.htm
 32. Pantovic Milica, Stamenković, I. (2013): Tourism potential valorization of the river Danube in Novi Sad and its environment based on the Hilary Du Cros model, European Researcher – International Multidisciplinary Journal, ISSN: 2219-8229, E-ISSN: 2224-0136, Vol. 59, Issue: 9-2, pp. 2295-2305, UDC:33, Academic Publishing, House Researcher. Received: 13.08.2013 ID: 284. http://www.erjournal.ru/journals_n/1380907839.pdf