Vanredni profesor

dr Sanja Kovačić

sanja.bozic@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 03.07.1989. Novi Sad. Diplomirala 2012., a poslediplomske (master) studije završava 2013. na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Titulu doktor geonauka (turizam) stiče 2016. godine odbranom doktorske disertacije pod nazivom: “Uticaj ličnosti turiste na brend destinacije i turističko ponašanje na primeru lokaliteta kulturne rute”.


Kontakt:

tel: +381 21 485 2843
Emailsanja.bozic@dgt.uns.ac.rs / sanja.bozic.89@gmail.com
Termini konsultacija: ponedeljak 9-10h, petak 9-10h, kabinet br 8.


Zvanja:

 • Student doktorskih studija angažovan u nastavi (2013-2017)
 • Istraživač-saradnik(2016-2017)
 • Docent (2017-2022)
 • Izabrana u zvanje vanredni professor 2022. godine

Oblast naučnog istraživanja

 • Psihologija u turizmu,
 • Brendiranje turističke destinacije
 • Marketing u turizmu
 • Kulturni turizam i kulturno nasleđe
 • Primena statističko-matematičkih metoda u turizmu

Predmeti:

 • Osnovne studije:
  • Psihologija u turizmu
  • Saobraćaj u turizmu
  • Kultura i komunikacija u turizmu
  • Kulturna dobra u turizmu
 • Master studije:
  • Razvoj proizvoda i strategije brendiranja
  • Interkutluralna komunikacija
  • Kvantitativne i kvalitativne metode u kulturnom turizmu
  • Marketing istraživanja u turizmu
  • Faktori razvoja gradskog turizma
  • Upravljanje kulturnim događajima
 • Doktorske studije:
  • Proces donošenja odluka u turizmu
  • Napredne kvantitativne i kvalitativne metode u turizmu

Ostale važne informacije

 • Strani jezici: Engleski, Ruski, Španski

Nagrade i stipendije:

 • Nagrada za najboljeg mladog naučnika 2019. godine
 • Nagrada za najboljeg studenta Prirodno-matematičkog fakulteta u školskoj 2012./2013.
 • Izuzetna nagrada Novosadskog univerziteta za postignut uspeh (10,00) u školskoj 2009/2010, školskoj 2010/2011., i u školskoj 2011./2012.godini.
 • Stipendista Fonda za mlade talente Vlade Republike Srbije (Ministarstvo omladine i sporta) u 2010./2011 i 2012./2013
 • Stipendista Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu u 2011. /2012.
 • Stipendista Ministarstva Prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2013-2016)

Učešće na projektima

 • Rukovodilac projekta: Prilagođavanje i promocija sadržaja institucija kulture u Vojvodini osetljivim društvenim grupama, projekat finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Vojvodine, 2022.
 • SMARTOUR – SMART Tourism Skills Initiative,  ERASMUS KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices, od 2022.godine
 • Konkurentnost turističke destinacije—model evaluacije za Srbiju—TOURCOMSERBIA, Projekat broj 7739076, Fond za nauku Republike Srbije.
 • Od 2019., ERASMUS+ KA2 Strategic Partnership for Sector Youth, „Digitisation and Culture for new generations (DiCultYouth)”, 2018-2-CY02-KA205-001362
 • Od 2016. – Erasmus + K2, Jačanje kapaciteta za promene u turizmu na Zapadnom BalkanuIzgradnja kompetencija za upravljanje kvalitetom kulturnog nasleđa i kulturnog turzima (CULTURWB)
 • Etničke grupe u Vojvodini u 21.veku, sadašnje stanje i perspektive odrţivosti No. 114-451-2539/2016-02 115/5000, finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Vojvodine, Srbija.
 • Međugeneracijska povezanost i solidarnost kao populaciona mera u odrţivom razvoju Vojvodine, No.142-451-2795/2018-01, finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Vojvodine, Srbija.
 • Transformacija geoprostora u Srbiji – prošlost, savremeni problemi i predlozi rešenja. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Broj projekta: 176020.

Odabrane reference

 1. Kovačić, S.,Cimbaljević, M., Tretyakova, T. N., Syromiatnikova, Y. A., García Henche, B., Petrović, M. D., … & Gajić, T. (2023). How Has COVID-19 Changed the Way We Travel? Exploring Tourist Personality, Reactions to the Perceived Risk and Change in Travel Behavior. Sustainability15(3), 1951
 2. Kovačić, S.,Pivac, T., Akkar Ercan, M., Kimic, K., Ivanova-Radovanova, P., Gorica, K., & Tolica, E. K. (2023). Exploring the Image, Perceived Authenticity, and Perceived Value of Underground Built Heritage (UBH) and Its Role in Motivation to Visit: A Case Study of Five Different Countries. Sustainability15(15), 11696.
 3. Kovačić, S.,Jovanović, T., Vujičić, M. D., Morrison, A. M., & Kennell, J. (2022). What shapes activity preferences? The role of tourist personality, destination personality and destination image: evidence from Serbia. Sustainability, 14(3), 1803.
 4. Kovačić, S.,Knežević, M. N., & Jovanović, T. (2021). The effect of employees’ personality on customer focus in the hotel industry: the role of work motivation–Personality, customer focus and motivation in the hotel industry. JEEMS Journal of East European Management Studies, 26(2), 243-274.
 5. Tešin A., Kovačić S.,Obradović S. (2023). The experience I will remember: the role of tourist personality, motivation, and destination personality. Journal of Vacation Marketing
 6. Mărgărint, M. C., Kovačić, S.,Albulescu, A. C., & Miljković, Đ. (2023). Natural multi-hazard risk perception and educational insights among Geography and Tourism students and graduates amid the Covid-19 pandemic. International Journal of Disaster Risk Reduction86, 103549.
 7. Vujičić, M. D., Stankov, U., Pavluković, V., Štajner-Papuga, I., Kovačić, S.,Čikić, J., … & Zelenović Vasiljević, T. (2023). Prepare for Impact! A Methodological Approach for Comprehensive Impact Evaluation of European Capital of Culture: The Case of Novi Sad 2022. Social Indicators Research, 165(2), 715-736.
 8. Kovačić, S.,Jovanović, T., & Dinić, B. M. (2020). Development and validation of a new measure of travel destination personality. Psihologija, 53(1), 65-85.
 9. Kovačić, S.,Jovanović, T, Miljković, D., Lukić, T., Marković, S.B., Vasiljević, D.A., Vujičić, M.D., Ivkov, M. (2019). Are Serbian tourists worried? The effect of psychological factors on tourists’ behavior based on the perceived risk. Open Geosciences, 11/1, 273-287.
 10. Ivkov, M., Blešić, I., Janićević, S., Kovačić S.,Miljković Đ., Lukić T., Sakulski D. (2019). Natural Disasters vs Hotel Industry Resilience: An Exploratory Study among Hotel Managers from Europe. Open Geosciences, 11(1), pp. 378-390.
 11. Jovanović, T., Božić, S.,Bodroža, B., & Stankov, U. (2019). Influence of users’ psychosocial traits on Facebook travel–related behavior patterns. Journal of Vacation Marketing, 25(2), 252-263.
 12. Božić, S.,Jovanović, T., Tomić, N., Vasiljević, D.A. (2017). An analytical scale for domestic tourism motivation and constraints at multi-attraction destinations: The case study of Serbia’s Lower and Middle Danube region. Tourism Management Perspectives 23, 97-111.
 13. Ivkov, M., Božić, S.,& Blešić, I. (2019). The effect of service staff’s verbalized hospitality towards group diner’s additional purchases and tipping behaviour. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 19(1), 82-94.
 14. Vasiljević, D.A., Vujičić, M.D., Božić, S.,Jovanović, T., Marković, S.B., Basarin, B., Lukić, T., Carkadcić, J. (2018) Trying to underline geotourist profile of National park visitors: Case study of NP Fruška Gora, Serbia (Typology of potential geotourists at NP Fruška Gora). Open Geosciences 10/1, 222-233.
 15. Miljković, D., Božić, S.,Miljković, L., Marković, S.B., Lukić, T., Jovanović, M., Bjelajac, D., Vasiljevć, D.A., Vujičić, M.D., Ristanović, B. (2018) Geosite Assessment Using Three Different Methods; A Comparative Study of the Krupaja and the Žagubica Springs-Hydrological Heritage of Serbia. Open Geosciences 10/1, 192-208.