Vanredni profesor

dr Sanja Kovačić

sanja.bozic@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 03.07.1989. Novi Sad. Diplomirala 2012., a poslediplomske (master) studije završava 2013. na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Titulu doktor geonauka (turizam) stiče 2016. godine odbranom doktorske disertacije pod nazivom: “Uticaj ličnosti turiste na brend destinacije i turističko ponašanje na primeru lokaliteta kulturne rute”.


Kontakt:

tel: +381 21 485 2843
Emailsanja.bozic@dgt.uns.ac.rs / sanja.bozic.89@gmail.com
Termini konsultacija: ponedeljak 12-13:30h, petak 11-12:30h, asistentski kabinet br 15.


Zvanja:

 • Student doktorskih studija angažovan u nastavi (2013-2017)
 • Istraživač-saradnik (2016-2017)
 • Izabrana u zvanje docent 2017.

Oblast naučnog istraživanja

 • Psihologija u turizmu,
 • Brendiranje turističke destinacije
 • Marketing u turizmu
 • Kulturni turizam i kulturno nasleđe
 • Primena statističko-matematičkih metoda u turizmu

Predmeti:

 • Osnovne studije:
  • Psihologija u turizmu
  • Menadžment turističke destinacije
  • Saobraćaj u turizmu
  • Kultura i komunikacija u turizmu
  • Kongresni turizam
 • Master studije:
  • Razvoj proizvoda i strategije brendiranja
  • Interkutluralna komunikacija
  • Kvantitativne i kvalitativne metode u kulturnom turizmu
  • Marketing istraživanja u turizmu
  • Faktori razvoja gradskog turizma
  • Upravljanje kulturnim događajima

Ostale važne informacije

 • Strani jezici: Engleski, Ruski, Španski

Nagrade i stipendije:

 • Nagrada za najboljeg studenta Prirodno-matematičkog fakulteta u školskoj 2012./2013.
 • Izuzetna nagrada Novosadskog univerziteta za postignut uspeh (10,00) u školskoj 2009/2010, školskoj 2010/2011., i u školskoj 2011./2012.godini.
 • Stipendista Fonda za mlade talente Vlade Republike Srbije (Ministarstvo omladine i sporta) u 2010./2011 i 2012./2013
 • Stipendista Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu u 2011. /2012.
 • Stipendista Ministarstva Prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2013-2016)

Učešće na projektima

 • Od 2019., ERASMUS+ KA2 Strategic Partnership for Sector Youth, „Digitisation and Culture for new generations (DiCultYouth)”, 2018-2-CY02-KA205-001362
 • Od 2016. – Erasmus + K2, Jačanje kapaciteta za promene u turizmu na Zapadnom BalkanuIzgradnja kompetencija za upravljanje kvalitetom kulturnog nasleđa i kulturnog turzima (CULTURWB)
 • Etničke grupe u Vojvodini u 21.veku, sadašnje stanje i perspektive odrţivosti No. 114-451-2539/2016-02 115/5000, finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Vojvodine, Srbija.
 • Međugeneracijska povezanost i solidarnost kao populaciona mera u odrţivom razvoju Vojvodine, No.142-451-2795/2018-01, finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Vojvodine, Srbija.
 • Transformacija geoprostora u Srbiji – prošlost, savremeni problemi i predlozi rešenja. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Broj projekta: 176020.

Odabrane reference

 1. Kovačić, S., Jovanović, T., & Dinić, B. M. (2020). Development and validation of a new measure of travel destination personality. Psihologija, 53(1), 65-85.
 2. Rajković J., Nikolić M., Ćoćkalo D., Terek E., Kovačić S. (2020). National culture and the entrepreneurial intentions of students in Serbia, Journal for East European Management Studies (JEEMS), 25 (1), 101-139.
 3. Terek E., Nikolić M., Brtka V., Kovačić S., Tasić I., Rajković J. (2020) Big Five, entrepreneurial orientation, and entrepreneurial intentions, European Journal of International Management, doi: 10.1504/EJIM.2020.10024280
 4. Kovačić, S., Jovanović, T, Miljković, D., Lukić, T., Marković, S.B., Vasiljević, D.A., Vujičić, M.D., Ivkov, M. (2019). Are Serbian tourists worried? The effect of psychological factors on tourists’ behavior based on the perceived risk. Open Geosciences, 11/1, 273-287.
 5. Ivkov, M., Blešić, I., Janićević, S., Kovačić S., Miljković Đ., Lukić T., Sakulski D. (2019). Natural Disasters vs Hotel Industry Resilience: An Exploratory Study among Hotel Managers from Europe. Open Geosciences, 11(1), pp. 378-390.
 6. Jovanović, T., Božić, S., Bodroža, B., & Stankov, U. (2019). Influence of users’ psychosocial traits on Facebook travel–related behavior patterns. Journal of Vacation Marketing, 25(2), 252-263.
 7. Božić, S., Jovanović, T., Tomić, N., Vasiljević, D.A. (2017). An analytical scale for domestic tourism motivation and constraints at multi-attraction destinations: The case study of Serbia’s Lower and Middle Danube region. Tourism Management Perspectives 23, 97-111.
 8. Ivkov, M., Božić, S., & Blešić, I. (2019). The effect of service staff’s verbalized hospitality towards group diner’s additional purchases and tipping behaviour. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 19(1), 82-94.
 9. Vasiljević, D.A., Vujičić, M.D., Božić, S., Jovanović, T., Marković, S.B., Basarin, B., Lukić, T., Carkadcić, J. (2018) Trying to underline geotourist profile of National park visitors: Case study of NP Fruška Gora, Serbia (Typology of potential geotourists at NP Fruška Gora). Open Geosciences 10/1, 222-233.
 10. Miljković, D., Božić, S., Miljković, L., Marković, S.B., Lukić, T., Jovanović, M., Bjelajac, D., Vasiljevć, D.A., Vujičić, M.D., Ristanović, B. (2018) Geosite Assessment Using Three Different Methods; A Comparative Study of the Krupaja and the Žagubica Springs-Hydrological Heritage of Serbia. Open Geosciences 10/1, 192-208.