Redovni profesor

dr Vuk Garača

vuk.garaca@dgt.uns.ac.rs

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 31.10.1981. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Diplomirao je 2004. godine, magistrirao 2007. godine. Radi na izradi doktorske disertacije pod nazivom Mikroregionalni aspekti turističkog uređenja Novog Sada i njegove gravitacione zone na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, PMF, Novi Sad.


Kontakt:

Tel: +381 21 485 2837
Email: vuk.garaca@dgt.uns.ac.rs i vuk_garaca@yahoo.com
Termini konsultacija: pondeljak: 12-14 | četvrtak: 12-14 kabinet 8


Zvanja:

2005. – asistent pripravnik na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
2007. – asistent na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu


Oblast naučnog istraživanja

 • Turističko uređenje prostora
 • Turistička grografija
 • Turizam

Ostale važne informacije

 • Strani jezici: engleski, slovenački, nemački
 • Članstvo u organizacijama: Društvo mladih istraživača Branislav Bukurov

Projekti:

 • Projekat Geografski aspekti stanja i pravaca razvoja Srbije (Vojvodine), Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije (Rukovodilac dr Pavle Tomić), 2002-2005. god.
 • Lesne zaravi u Srbiji, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije (Rukovodilac dr Jovan Romelić), 2005-2010. god.
 • Mogućnosti razvoja kulturnog turizma u Vojvodini, Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, 2008-2010.

Ostala relevantna zaposlenja:

 • Rukovodilac marketing tima Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo do oktobra 2009. god.
 • Tehnički odbor uredništva Međunarodnog naučnog časopisa Turizam
 • Organizacioni odbor Međunarodnog naučnog skupa “Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji”

Odabrane reference

 1. Blešić, I., Romelić, J., Garača, V. (2009): Ispitivanje očekivanog i percepiranog kvaliteta usluge u hotelima Zapadnomoravske banjske zone.
 2. Vukosav, S., Garača, V., Jovanović, G.: Problem utvrđivanja nosećeg kapaciteta u Nacionalnim parkovima na primeru Nacionalnog parka Fruška gora, Zbornik radova Geografskog fakulteta, 2007, Vol. LV, No. 1, str. 115-125, UDK: 338.485.2:712,2(497,113-751.2), ISSN 1450-7552.
 3. Garača, V., Jovanović, G., Zakić, L.: Analiza prometa na delu autoputa E-75 kroz Bačku u funkciji tranzitnog turizma, Zbornik radova Geografskog fakulteta, 2008, Vol. LVI, No. 1, str. 131-142, UDK: 338.48-44(497.113-83), ISSN 1450-7552.
 4. Stevanović, P., Marić, M., Garača, V.: Tematsko rekognosciranje i planigrafija lokaliteta Ilića brdo – Nepričava, Petničke sveske, 2002, Vol. 51, No. 1, str. 245-257, ISSN 0354-1428.
 5. Garača, V., Zdravković, Z., Stefanović, N.: Turistički potencijali sela Bebića Luka, Turizam, 2003, Vol. 7, No. 1, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, str. 49-51, ISSN 1450-6661.
 6. Garača, V.: Neke specifičnosti gradskog turizma u Srbiji, Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 2005, Vol. 34, No. 1, str. 189-197, ISSN 0352-1184.
 7. Garača, V.: Narušavanje turistički atraktivnih ambijentalnih celina Novig Sada, Turizam, 2005, Vol. 9, No. 1, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, str. 130-133, ISSN 1450-6661.
 8. Garača, V., Obradović, S.: Neke specifičnosti izletničkog turizma, Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 2006, Vol. 35, No. 1, str. 82-88, UDK: 338.48-44, ISSN 0352-1184.
 9. Garača, V., Andelković, Ž., Vukušić, B.: (Auto)stopiranje kao način putovanja mladih, Turizam, 2006, Vol. 10, No. 1, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, str. 47- 50, ISSN 1450-6661.
 10. Stankov, U., Garača, V.: Mogućnosti, ograničenja i pravci razvoja seoskog turizma u Bačkoj, Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 2007, Vol. 36, No. 1, str. 111-122, UDK: 338.48-44(1-22)(497.113), ISSN 0352-1184.
 11. Garača, V., Ratković, S.: Sopotnički vodopadi u funkciji razvoja turizma sela Sopotnica, Turizam, 2007, Vol. 11, No. 1, Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, str. 69- 71, ISSN 1450-6661.