redovni profesor

dr Lukrecija Đeri

djerilukrecija@gmail.com

Kratka biografija:

Datum i mesto rođenja: 01.01.1970. Novi Sad.

Diplomirala je 1998., magistrirala 2001., a doktorsku tezu pod nazivom Istraživanje ponašanja potencijalnih turista pri izboru turističke destinacije na primeru Bačke brani 2007. godine na Departmanu za Geografiju, Turizam i Hotelijerstvo, PMF, Novi Sad.


Kontakt: 

Tel: +381 21 485-2786 | email: djerilukrecija@gmail.com i lukrecija.djeri@dgt.uns.ac.rs
Termini konsultacija: utorak 10:00-12:00 | četvrtak 10:00-12:00 – kabinet 17.


Zvanja:

 • Od 1999. – asistent saradnikna Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
 • Od 2008. – docent na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
 • Od 2013. – vanredni profesor na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
 • Od 2018.- Redovni profesor na DGTH, PMF, Univerzitet u Novom Sadu.

Oblast naučnog istraživanja

 • Menadžment u turizmu
 • Ponašanje i zaštita potrošača u turizmu

Predmeti:

 • Menadžment u turizmu, osnovne akademske studije
 • Ponašanje i zaštita potrošača u turizmu, osnovne akademske studije
 • Stručna praksa 4T, osnovne akademske studije
 • Uslužna orijentacija zaposlenih u turizmu i hotelijerstvu, dokotorske akademske studije

Ostale važne informacije

Strani jezici: engleski, mađarski


Članstvo u organizacijama:

 1. Javni Odbor Mađarske Akademije Nauka
 2. Akademsko Veće Vojvođanskih Mađara
 3. Udruženje ekonomista Vojvođanskih Mađara
 4. Član Nacionalnog Saveta za turizam od 2014 do 2017. godine.

Projekti:

 1. Projekat 01037 – 176020 Transformacija geoprostora Srbije – prošlost, savremeni problem i predlozi rešenja. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnolokog razvoja. Rukovodilac projekta: Prof. dr Slobodan Marković, akademik. Trajanje: od 2011. godine.
 2. Projekat 544543-TEMPUS -1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR Modernization and harmonization of tourism study programmes in Serbia. Evropska Komisija. Rukovodilac projekta: Dr Dragan Stojanović. Trajanje: od 2013 do 2016 godine.

Ostala relevantna zaposlenja:

 • Koordinator je mnogih domaćih i međunarodnih skupova u organizaciji Vlade AP Vojvodine; Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu; Asocijacije evropskih regija i gradova kulture Les Rencontres iz Pariza; Centralno – evropskog udruženja Klub Panonija iz Budimpešte; Javne fondacije Šansa za stabilnost iz Republike Mađarske i Ministarstva za kulturno nasleđe Republike Mađarske-
 • Rukovodilac je brojnih stručnih radnih grupa, odbora i komisija za unapređenje turizma u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije (Radna grupa za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o turizmu; Radna grupa za unapređenje banjskog turizma; Radna grupa za unapređenje seoskog turizma i ruralni razvoj; Odbor za pregovore o zaključenju kolektivnog ugovora za Javno preduzeće „Skojališta Srbije“; Komisija za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca).
 • Do 2014. godine bila je predsednik Saveta za investicione poslove u oblasti turizma, ugostiteljstva i lečilišta Fonda za kapitalna ulaganja Vlade AP Vojvodine. U maju 2014 godine imenovana je za državnog sekretara za turizam u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.

Odabrane reference

 • Božović, T., Blešić, I., Nedeljković Knežević, M., Đeri, L., Pivac, T. (2021): Resilience of tourism employees to changes caused by Covid-19 Pandemic. Geogr. Inst. Cvijic, 71(2), pp. 181–194, UDC: 911.3:338.48https://doi.org/10.2298/IJGI2102181B
 • Matejevic, M., Blesic, I., Kalabova, M., Ristic, Z., Ponjiger, I. & Djeri, L. (2021): Differentiation of the attributes that influence tourist hunters’ satisfaction in Serbia, Human Dimensions of Wildlife, DOI: 10.1080/10871209.2021.1970862
 • Marković, V., et al. (2021): Forest landcover changes 2012-2018 in hunting grounds in Vojvodina. Economics of Agriculture, [S.l.], Vol. 67, n. 4, pp. 1059-1070. ISSN 2334-8453. doi: https://doi.org/10.5937/ekoPolj2004059M
 • Djeri, L., Božić. S., Seker, R., (2018): Exploring the difference between performance and importance of particular hotel attributes: the case study of hotel “Galleria” in SuboticaInternational Scientific Journal „Teme“, University of Niš. Vol. XLII, Issue 1pp. 77-95. ISSN 03537919. DOI: 10.22190/TEME1801077D 
 • Djeri, L., Stamenković, P., Blešić, I., Milićević, S., Ivkov, M. (2018): An importance – performance analysis of destination competitiveness factors: Case of Jablanica district in Serbia. International Scientific Journal „Economic Research“ – Ekonomska Istraživanja. Juraj Dobrila University of  Pula, Faculty of Economics and Tourism „Dr. Mijo Mirković“, Pula. Vol. 31, Issue 1, pp. 811-826. DOI: 10.1080/1331677X.2018.1456351  ISSN 1331-677X (Print), 1848-9664 (Online)
 • Bradić, M., Kosar, Lj., Djeri, L., Vukosav, S., Garača, V. (2017): Eco-labelling of Accommodation facilities and its perception by Rural Tourists: Case study of Vojvodina. Economics of Agriculture. Vol. 64, Issue 1, pp. 205-219. The Balkan Scientific Association of Agrarian Economists, Belgrade, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Academy of Economic Studies, Bucharest. UDC: 502.1:338.48-55(497.113). ISSN: 0352-3462.
 • Djeri, L., Božić, S., Stamenković, P., Nagy, I. (2017): The influence of education level on choosing coastal regions at tourist destinations. International Scientific Journal Geographica Pannonica. Vol. 21, Issue 2, pp. 96-105. DOI: 10.18421/GP21.02-03. University of Novi Sad, Faculty of Science, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, ISSN 0354-8724 (hard copy), ISSN 1820-7138 (online), UDC 05:91(497.1)=20.
 • Petrović, J., Milićević, S., Djeri, L. (2017): The information and communications technology as a factor of destination competitiveness in transition countries in European Union. Tourism Economics. Vol. 23, Issue 6, pp. 1353-1361. DOI: 10.1177/1354816616653529. Sage Publishing. eISSN: 20440375. ISSN: 13548166.
 • Đeri, L., Božić, S., Šašlić, S. (2017): Analisys of gender differences in destination decision – making – the case study of Zakynthos Island. Megatrend Review. Vol. 14, Issue 1, pp. 47-62. “John Naisbitt” Iniversity, Belgrade. UDK 338.487:339.13:305-055.1/2(495, ISSN 1820-3159.
 • Stamenković, P., Djeri, L. (2016): Food as a tourism competitiveness factor of Jablanica district in Serbia. Economics of Agriculture. Vol. 63, Issue 4, pp. 1253-1263. The Balkan Scientific Association of Agrarian Economists, Belgrade, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Academy of Economic Studies, Bucharest. UDC: 338.48-31-6:641 (Jablanički okrug 497.11). ISSN: 0352-3462.
 • Veljković, B., Djeri, L., Marković, J. (2015): Tourism perspectives and Local communities’ development within two different countries. Lex localis – Journal of Local Self-Government. Vol. 13, Issue 2, pp. 265-284, DOI: 10.4335/13.2.265-284(2015). ISSN: 1581-5374.
 • Blešić,I., Dragin, A., Marković, J.,Čerović, S., Deri, L. (2014): Relationships among Shopping Quality and Corporate Social Responsibility of Shopping Centers and Consumer Satisfaction: Case from Novi Sad (Serbia). Amfiteatru Economic Journal. The Bucharest Academy of Economic Studies Commerce Faculty. Vol. XVI, Issue 35, pp. 415-430. Semiannual publication. ISSN 1582-9146.
 • Blešić, I., Popov-Raljić, J., Uravić, L., Stankov, U., Đeri, L., Pantelić, Armenski, T. (2014): An Importance-Performance Analysis of Service Quality in Spa Hotels. International Scientific Journal “Economic Research“. Juraj Dobrila University of Pula. Department of Economics and Tourism „Dr. Mijo Mirkovic“. Vol. 27, Issue 1, pp. 483-495. DOI: 10.1080/1331677X.2014.967537.
 • Djeri, L., Armenski, T., Tesanovic, D., Bradic, M., Vukosav, S. (2014): Consumer behavior: Influence of place of residence on decision-making process when choosing a tourist destination. Scientific Journal Economic Research – Ekonomska Istraživanja. Faculty of Economics and Tourism „Dr. Mijo Mirković“, Pula. Vol. 27, Issue 1, pp. 267-279. ISSN 1331-677X (Print), 1848-9664 (Online).
 • Djeri, L., Armenski, T., Jovanović, T., Dragin, A. (2014): How income influences the choice of Tourism Destination? International Scientific Journal „Acta Oeconomica”. University of Pannonia, Department of Finance, Veszprém. Vol. 64, Issue 2, pp. 219-237. DOI: 10.1556/AOecon.64.2014.2.5