редовни професор - шеф катедре

др Кристина Кошић

kristina.kosic@dgt.uns.ac.rs

Област научног истраживања

Рурални туризам
Бањски туризам
Туризам

Биографија

Датум и место рођења: 24.05.1976. Нови Сад.

Прочитај више

Област научног истраживања

Друштвена географија
Културни туризам
Туризам

Биографија

Датум и место рођења: 1962. Нови Сад.

Прочитај више

Област научног истраживања

Културне димензије и комуникација у туризму
Демографске транзиције и развој туризма
Селективни облици туризма
Пословна етика и ЦСР

Биографија

Датум и место рођења: 18.12.1976. Нови Сад.

Прочитај више

Област научног истраживања

Менаџмент у туризму
Понашање и заштита потрошача у туризму

Биографија

Датум и место рођења: 01.01.1970. Нови Сад.

Прочитај више

Биографија

Термин консултација: понедељак 10х.

Прочитај више

Област научног истраживања

Културни туризам
Вински туризам
Менаџмент догађаја

Биографија

Датум и место рођења: 03.07.1976., Нови Сад.

Прочитај више

Област научног истраживања

Менаџмент људских ресурса
Организационо понашање

Биографија

Датум и место рођења: 28.10.1980. Београд.

Прочитај више

Област научног истраживања

Односи корисника и информационе технологије
Tуристичка искуства пуне свесности
Дигитално благостање
Просторни информациони системи
Истраживање заштите животне средине

Биографија

Датум и место рођења: 4.10.1982, Србобран.

Прочитај више

Област научног истраживања

Туризам
Догађаји
Конкурентност туристичке дестинације
Селективни облици туризма

Биографија

Датум и место рођења: 17.03.1983., Чапљина.

Прочитај више

Биографија

Мунитлак Ивановић Оља је рођена 17.05.1972. године у Новом Саду.

Прочитај више

Област научног истраживања

Туристичко уређење простора
Туристичка грографија
Туризам

Биографија

Датум и место рођења: 31.10.1981. Сарајево, Босна и Херцеговина.

Прочитај више

Област интересовања и научног истраживања

Религијски туризам (социологија религије, међурелигијски дијалог, мир кроз туризам)
Менаџмент догађаја и пословног туризма (МИЦЕ, догађаји, конгресни туризам)
Еко-рурални туризам (одрживи туризам у заштићеним природним добрима и руралним просторима)
Анимација у туризму (промоција етнолошког и антрополошког наслеђа народа кроз организацију тематских аниматорских вечери – хуманитарног карактера)

Биографија

Датум и место рођења: 24.08.1978. године, Славонски Брод, Република Хрватска.

Прочитај више

Област научног истраживања

Културни туризам
Археолошки туризам
Мотивација у туризму
Примена математичких метода у туризму

Биографија

Датум и место рођења: 04.02.1982 Нови Сад.

Прочитај више

Област научног истраживања

Психологија у туризму

Биографија

Датум и место рођења: 10.08.1984., Нови Сад.

Прочитај више
ванредни професор

др Немања Томић

airtomic@gmail.com

Област научног истраживања

Геотуризам
Геонаслеђе и геодиверзитет
Геоконзервација
Туристичка валоризација
Археолошки и културни туризам
Терроир и географско порекло вина

Биографија

Датум и место рођења: 10.06.1986. Суботица

Прочитај више

Област научног истраживања

Брендирање дестинације
Маркетинг у туризму
Примена статистичко-математичких метода у туризму
Градски туризам
Културни туризам
Религијски туризам
Туристичка валоризација

Биографија

Датум и место рођења: 03.07.1989. Нови Сад

Прочитај више

Област научног истраживања

Географски информациони системи
Паметни туризам
Информационо-комуникационе технологије

Биографија

Датум и место рођења: 02.06.1990. Беране.

Прочитај више

Област научног истраживања

Организационо понашање
Људски ресурси
Пословна етика
Друштвено одговорно пословање

Биографија

Датум и место рођења: 16.05.1989. Зрењанин

Прочитај више
Истраживач сарадник

др Тамара Сурла

tamara.bozovic@dgt.uns.ac.rs

Област научног истраживања

Туризам
Kултурни туризам
Рурални туризам
Спори туризам

Биографија

Датум и место рођења: 06.10.1993., Лозница

Прочитај више

Област научног истраживања

Туризам
Психологија у туризму
Брендирање туристичке дестинације

Биографија

Датум и место рођења: 02.01.1995. Сомбор, Србија

Прочитај више